Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/kg torrsubstans
acetaldehyd (etanal) 0.2 mg/kg torrsubstans
propional 0.2 mg/kg torrsubstans
butanal 0.2 mg/kg torrsubstans
glutaraldehyd (pentandial) 0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-33 Aldehyder i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: HPLC-DAD
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.