Paket: 44
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 1.3 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg
summa övriga PAH 0.5 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.25 mg/kg

PAH i asfalt inkl kryomalning (upp till 1 kg prov)

Paketinfo

Pris: 2 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för kryomalning
För prover >1 kg tillkommer extra provberedningsavgift
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorparaffiner 1
PCB 28 1 mg/kg
PCB 52 1 mg/kg
PCB 101 1 mg/kg
PCB 118 1 mg/kg
PCB 138 1 mg/kg
PCB 153 1 mg/kg
PCB 180 1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)

OG-2 PCB i fogmassa

Paketinfo

Pris: 710 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provtagning steg för steg
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.

1 Kvalitativ analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.1 mg/kg
PCB 52 0.1 mg/kg
PCB 101 0.1 mg/kg
PCB 118 0.1 mg/kg
PCB 138 0.1 mg/kg
PCB 153 0.1 mg/kg
PCB 180 0.1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)

OG-2 Golv PCB i golvmassa

Paketinfo

Pris: 1 120 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Ej ackrediterat för SameDay och 1-dagsanalys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 1.3 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg
summa övriga PAH 0.5 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.25 mg/kg

Bygg-OJ-1 PAH i byggnadsmaterial och asfalt

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För analys av asfalt tillkommer alltid kostnad för kryomalning.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
summa PCB 7 0.035 mg/kg

Bygg-OJ-2a PCB (7) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vid liten provmängd eller matrisstörning kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 mg/kg
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
diklobenil 0.01 mg/kg
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg
beta-endosulfan 0.01 mg/kg
aldrin 0.01 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
isodrin 0.01 mg/kg
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg
pentaklorbensen 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.005 mg/kg
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
alfa-HCH 0.01 mg/kg
beta-HCH 0.01 mg/kg
delta-HCH 0.01 mg/kg
epsilon-HCH 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
hexakloretan 0.01 mg/kg
metoxyklor 0.01 mg/kg
telodrin 0.01 mg/kg
trifluralin 0.01 mg/kg
diklobenil 0.01 mg/kg
dikofol 0.03 mg/kg
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg

Bygg-OJ-3a Klorerade pesticider i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.1 %
dietylftalat (DEP) 0.1 %
di-n-propylftalat (DPP) 0.1 %
di-n-butylftalat (DBP) 0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.1 %
butylbensylftalat (BBP) 0.1 %
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.1 %

Bygg-OJ-4 Ftalater (10 st) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 5 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Ingen plast får komma i kontakt med provet under provtagning, förvaring eller transport.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 mg/kg
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.1 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.1 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.1 mg/kg
trikloreten 0.1 mg/kg
tetrakloreten 0.1 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
1,1-dikloreten 0.1 mg/kg

Bygg-OJ-6a Klorerade alifater inkl vinylklorid

Paketinfo

Pris: 1 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Paketet gäller även för träkärnor. Dessa provtas då i HS-vial. Vänligen ange på orderblanketten att provtypen är träkärnor i HS-vial.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,4+2,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
pentaklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
summa klorfenoler

Bygg-OJ-7 Klorfenoler

Paketinfo

Pris: 2 080 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 20 mg/kg
alifater >C12-C16 20 mg/kg
alifater >C16-C35 20 mg/kg
klorbensener, summa 0.9 mg/kg
summa PCB 7 0.7 mg/kg
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 0.64 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.19 mg/kg
summa övriga PAH 0.45 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.24 mg/kg
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

Bygg-OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar)

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg
alifater >C8-C10 10 mg/kg
Aromater:
bensen 0.05 mg/kg
toluen 0.05 mg/kg
etylbensen 0.05 mg/kg
summa xylener 0.05 mg/kg
indan 0.1 mg/kg
aromater >C8-C10 2 mg/kg
Klorerade alifater:
diklormetan 0.1 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.05 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.05 mg/kg
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.05 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.05 mg/kg
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.05 mg/kg
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
trikloreten 0.05 mg/kg
tetrakloreten 0.05 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.04 mg/kg
diklorbensener 0.3 mg/kg
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

Bygg-OJ-13a GC-MS screening (volatila föreningar)

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljeindex >C10-C40 50 mg/kg
fraktion >C10-C12 5 mg/kg
fraktion >C12-C16 5 mg/kg
fraktion >C16-C35 30 mg/kg
fraktion >C35-C40 10 mg/kg

Bygg-OJ-20c Olja GC-FID (Oljeindex)

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Kan beställas som SameDay (svar samma dag vid inlämning/ankomst före 09:00). Observera att SameDay alltid måste förbokas. För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C8-C10 10 mg/kg
alifater >C10-C12 20 mg/kg
alifater >C12-C16 20 mg/kg
alifater >C16-C35 20 mg/kg
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg
aromater >C10-C16 1.24 mg/kg
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg
aromater >C16-C35 1 mg/kg
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.08 mg/kg
krysen 0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg
PAH, summa 16 1.5 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg
summa övriga PAH 0.45 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.33 mg/kg

Bygg-OJ-21h alifater, aromater, PAH (16) enligt SPIMFAB i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg
oktaklordibensofuran 10 ng/kg
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ

Bygg-OJ-22 Dioxiner och furaner i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 7 460 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01-0.08 mg/kg
acenaftylen 0.01-0.08 mg/kg
acenaften 0.01-0.08 mg/kg
fluoren 0.01-0.08 mg/kg
fenantren 0.01-0.08 mg/kg
antracen 0.01-0.08 mg/kg
fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
pyren 0.01-0.08 mg/kg
bens(a)antracen 0.01-0.08 mg/kg
krysen 0.01-0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.01-0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.01-0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.01-0.08 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.01-0.08 mg/kg
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
1-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg
2-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg
bifenyl 0.01-0.08 mg/kg

Bygg-OJ-24a Kreosotföreningar A

Paketinfo

Pris: 2 080 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.05-0.1 mg/kg
acenaftylen 0.05-0.1 mg/kg
acenaften 0.05-0.1 mg/kg
fluoren 0.05-0.1 mg/kg
fenantren 0.05-0.1 mg/kg
antracen 0.05-0.1 mg/kg
fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
pyren 0.05-0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05-0.1 mg/kg
krysen 0.05-0.1 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
bens(a)pyren 0.05-0.1 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05-0.1 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05-0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05-0.1 mg/kg
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
bens(e)pyren 0.05-0.1 mg/kg
1-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg
2-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg
bifenyl 1 0.05-0.1 mg/kg
Kresoler:
fenol 0.05-0.1 mg/kg
o-kresol 0.05-0.1 mg/kg
m-kresol 0.05-0.1 mg/kg
p-kresol 0.05-0.1 mg/kg
O-heterocykler:
dibensofuran 1 0.05-0.1 mg/kg
N-heterocykler:
kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg
iso-kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg
karbazol 1 0.05-0.1 mg/kg
S-heterocykler:
dibensotiofen 1 0.05-0.1 mg/kg

Bygg-OJ-24b Kreosotföreningar B

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 1 mg/kg
tetraBDE 10 mg/kg
BDE 47 1 mg/kg
pentaBDE 10 mg/kg
BDE 99 1 mg/kg
BDE 100 1 mg/kg
hexaBDE 10 mg/kg
heptaBDE 20 mg/kg
oktaBDE 20 mg/kg
nonaBDE 50 mg/kg
dekaBDE 50 mg/kg
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 20 mg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 50 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 mg/kg

Bygg-OJ-25a Bromerade flamskyddsmedel (14) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 3 840 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pentaBDE 10 mg/kg
oktaBDE 20 mg/kg
dekaBDE 50 mg/kg
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 20 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 mg/kg

Bygg-OJ-25b Bromerade flamskyddsmedel (5) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 3 340 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 1 mg/kg
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 1 mg/kg
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 1 mg/kg
TPP, trifenylfosfat 1 mg/kg
TCP, trikresylfosfat 1 10 mg/kg
TBP, tri-n-butylfosfat 1 mg/kg

Bygg-OJ-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare)

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 5 mg/kg
CFC-12 5 mg/kg
CFC-113 5 mg/kg
HCFC-22 5 mg/kg
HCFC-141b 5 mg/kg
HCFC-142b 5 mg/kg
HFC 134a 5 mg/kg

Bygg-OJ-30c Freoner i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 3 240 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg

Bygg-OJ-32 Klorparaffiner i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 3 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 5 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pentaklorfenol 0.02-0.1 mg/kg

Bygg-OJ-7b Pentaklorfenol i byggnadsmaterial inklusive provberedning

Paketinfo

Pris: 2 080 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse eller glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
summa PCB 7 0.007 mg/kg

Bygg-OJ-2aQ PCB7 i betong

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vid liten provmängd eller matrisstörning kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Rapporteringsgränsen avser ren betong
Analysen är ackrediterad för betong och tegel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 15 mg/kg

Formaldehyd i trä och spånskiva

Paketinfo

Pris: 1 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: HPLC-DAD
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.1 %
dietylftalat (DEP) 0.1 %
di-n-propylftalat (DPP) 0.1 %
di-n-butylftalat (DBP) 0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.1 %
butylbensylftalat (BBP) 0.1 %
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.1 %
di-iso-decylftalat (DIDP) 0.1 %
di-iso-nonylftalat (DINP) 0.1 %

Bygg-OJ-4b Ftalater (12 st) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Ingen plast får komma i kontakt med provet under provtagning, förvaring eller transport.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra mg/kg
PFPeA perfluorpentansyra mg/kg
PFHxA perfluorhexansyra mg/kg
PFHpA perfluorheptansyra mg/kg
PFOA perfluoroktansyra mg/kg
PFNA perfluornonansyra mg/kg
PFDA perfluordekansyra mg/kg
PFBS perfluorbutansulfonsyra mg/kg
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 mg/kg
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 mg/kg
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg
PFUnDA perfluorundekansyra mg/kg
PFDoDA perfluordodekansyra mg/kg
PFPeS perfluorpentansulfonsyra mg/kg
PFDS perfluordekansulfonsyra mg/kg
PFHpS perfluorheptansulfonsyra mg/kg
4:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg
PFOSA perfluoroktansulfonamid mg/kg

Bygg-OJ-34 Perfluorerade ämnen, PFAS i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 4 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 11: 1 dag 150%; 2 dagar 100%; 3 dagar 70%; 4 dagar 60%; 5 dagar 50%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C18-C30 (LCCP) 100 mg/kg

Bygg-OJ-32-ADD LCCP i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 775 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 5 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.5 µg totalt
acenaftylen 0.5 µg totalt
acenaften 0.5 µg totalt
fluoren 0.5 µg totalt
fenantren 0.5 µg totalt
antracen 0.5 µg totalt
fluoranten 0.5 µg totalt
pyren 0.5 µg totalt
bens(a)antracen 0.5 µg totalt
krysen 0.5 µg totalt
bens(b)fluoranten 0.5 µg totalt
bens(k)fluoranten 0.5 µg totalt
bens(a)pyren 0.5 µg totalt
dibenso(ah)antracen 0.5 µg totalt
bens(ghi)perylen 0.5 µg totalt
indeno(123cd)pyren 0.5 µg totalt
PAH, summa 16 4.0 µg totalt
summa cancerogena PAH 1.75 µg totalt
summa övriga PAH 2.25 µg totalt
PAH, summa L 0.75 µg totalt
PAH, summa M 1.25 µg totalt
PAH, summa H 2.0 µg totalt

A-W-1 PAH i damm

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: torkduk "ghost wipe" med 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 20 ng total
PCB 52 20 ng total
PCB 101 20 ng total
PCB 118 20 ng total
PCB 138 20 ng total
PCB 153 20 ng total
PCB 180 20 ng total
summa PCB 7 70 ng total

A-W-2a PCB (7) i damm

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: torkduk "ghost wipe" med 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.2 ng total
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 ng total
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 ng total
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 ng total
PFOA perfluoroktansyra 0.2 ng total
PFNA perfluornonansyra 0.2 ng total
PFDA perfluordekansyra 0.2 ng total
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.2 ng total
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.2 ng total
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.2 ng total
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0,2 ng total
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.2 ng total
PFUnDA perfluorundekansyra 0.2 ng total
PFDoDA perfluordodekansyra 0.2 ng total
PFTrDA perfluortridekansyra 0.2 ng total
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.2 ng total
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.2 ng total
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.2 ng total

A-W-34 Perfluorerade ämnen, PFAS i damm

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: torkduk "ghost wipe" med 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar:
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.