Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
toluen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
o-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
m-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
p-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
styren 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
iso-propylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
n-propylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
1,2,4-trimetylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
1,3,5-trimetylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
n-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
sek-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
tert-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-17 Alkylbensener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 525 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.