ALS Scandinavia är en del av ALS Limited, med mer än 13 000 anställda över hela världen. Vi har mer än 350 laboratorier i över 60 länder i Afrika, Asien, Australien, Europa, Nord- och Sydamerika.

ALS verkar huvudsakligen inom

  • Mineral
  • Life Sciences
  • Energi
  • Industri

ALS arbetar med gruvindustri och mineralutvinning, produktcertifiering, miljöövervakning samt kvalitets- och produktionskontroll inom livsmedel och läkemedel.

www.alsglobal.com