Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylkvicksilver 0.05 ng/g våtvikt

OJ-19e Metylkvicksilver i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 875 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet bör förvaras kylt och mörkt.