ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av ackrediterade analyser av byggnadsmaterial. Vi utför exempelvis analyser av PCB, PAH, olja, metaller (t.ex. bly och kvicksilver), asbest och mögel i alla typer av material. Exempel på byggnadsmaterial som vi analyserar är takpapp, betong, fogmassa, golvmassa, asfalt och tegel. Mer information om våra analyser finns nedan:

Våra laboratorier är ackrediterade och det är likaså våra metoder i hög utsträckning.

 

Transport av prover samt expressanalyser

ALS Scandinavia samarbetar med flera transportfirmor för leverans av dina prover. Tack vare det kan vi erbjuda dig en lösning till ett konkurranskraftigt pris. Kontakta vår logistikavdelning för mer information.

Vi har snabba svarstider på alla typer av prover och analyser, för utvalda analyser kan vi erbjuda våra Quick-tjänster (ALS Quick) som innebär mycket korta svarstider där provet analyseras under natten eller under samma dag som provet lämnas in. Läs gärna mer om ALS Quick i expressanalyser för jord, vatten och byggnadsmaterial (PDF).

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

 

När ska byggmaterial analyseras?

Gamla industribyggnader är ofta belägna i attraktiva områden och därför intressanta att omvandla till bostäder, kontor eller offentliga lokaler. Förutom föroreningar som orsakats av tidigare verksamheter kan miljöstörande ämnen såsom asbest, PCB, PAH och olja, bly, kvicksilver och radon förekomma i byggnadsmaterial.