Analys av asbest och andra fibrer

Det finns olika typer av fibrer och vissa av dem kan vara skadliga för människan. Därför är det viktigt att veta vilket material eller vilken typ av fibrer som hanteras för att kunna vidta eventuella skyddsåtgärder. 

ALS erbjuder asbestanalys och analys av andra fibrer i olika typer av prover. Vi analyserar bla följande fibrer i material-, damm- och luftprover:

  • Asbest
  • Syntetiska oorganiska fiber (mineralull, stenullsfibrer, glasfibrer, slaggullsfibrer, grafitfibrer (kolfibrer), eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer, kiselkarbid)
  • Organiska fibrer (tex cellulosa, textil)

 

Analyspaket för asbest och andra fibrer

 

Att den naturliga fibern asbest är skadlig känner nog de flesta till, men även syntetiska oorganiska fibrer kan vara cancerframkallande samt irritera hud, ögon och luftvägar.

Eldfasta keramiska fiber och specialfibrer klassas som cancerframkallande och ska behandlas som om de är cancerogena på människan. Glas- slagg och stenull klassas som möjligen cancerogena på människan. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift för hygienska gränsvärden (AFS 2018:1) finns gränsvärden vid luftkontroll för asbest, men även för några syntetiska oorganiska fibrer (eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer, kristallina fibrer).

Läs mer:
Om asbest
Expressanalyser för asbest
Metoder för asbestanalys
 

 

Expressanalyser för asbest

Behöver du svar på asbestanalysen extra snabbt? Vi erbjuder expressanalyser för asbest med svarstid ned till tre timmar i både material- och dammprov.
 

SameDay 3h:

  • Analyssvar tre timmar efter att prov mottagits på ALS laboratorium i Danderyd.
  • Inlämning av prover kan göras mellan kl. 08:00 och kl. 14.00.

SameDay

  • Analyssvar samma dag som prov mottagits på ALS laboratorium i Danderyd.
  • Provet ska komma in senast kl. 09:00.

 

Bokning

Bokning av Quickanalyser måste alltid göras till kundtjänst i Danderyd, tel. 08-5277 5200.

 

ALS Quick Senaste ankomst till ALS Danderyd Rapporteras
Sameday 3 timmar 14:00 Tre timmar efter ankomst till ALS Danderyd
SameDay 09:00 Samma dag

 

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.