Analys av asbest

ALS erbjuder asbestanalys för identifiering av asbest i material-, damm- och luftprover. Det finns olika slags fibrer och det är viktigt att kunna skilja mellan ”farliga” fibrer som asbest och mindre ”farliga” som t ex stenull. Det går att identifiera organiska fibrer (t ex cellulosa och textil), syntetiska oorganiska fibrer (t ex mineral- och glasull), naturliga mineralfibrer och asbest. Ta gärna del av våra asbestanalyser.

Asbest

Om asbest

Asbest är ett naturligt mineral som i stor utsträckning har används i byggnadsmaterial och även i t.ex. värmeisolerande material och bromsbelägg. Asbest förekommer ofta i olika material i kök och badrum. Det första förbudet mot blå asbest kom 1976 och sedan 1982 är asbest totalförbjudet i Sverige. Asbest är ofarligt när det sitter inkapslat i ex. kakelfix, kakelfog eller rörisolering. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas vid ex rivningar eller renoveringar som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar.

Asbestanalys

Asbest är beteckningen för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer som har speciella egenskaper som:

  • god draghållfasthet
  • mycket god termisk och elektrisk isoleringsförmåga
  • kemisk resistans
  • fiberlängd - kan spinnas till textilier (långa fibrer)
  • stor specifik yta som ger goda absorberande egenskaper

Läs gärna mer om asbest eller om se våra analyspaket.