Laboratorium

ALS specialbyggda laboratorium i Luleå är specialiserat på metaller och spårelement och vår personal har närmare 30 års erfarenhet av att arbeta med ICP-teknik. Som ett av världens första kommersiella laboratorier investerade vi i vår första ICP-MS år 1996. Idag består vårt laboratorium av:

  • 12 high resolution ICP-MS instrument (inductively coupled plasma – mass spectrometry)
  • 4 ICP-OES instrument (inductively coupled plasma – optical emission spectroscopy)
  • 4 AFS (atomic fluorescence spectroscopy)
  • 2 MC-ICP-MS
  • GMP certifikat
  • GLP statement of compliance som tillåter ALS att vara del av icke-kliniska studier
  • Granskade av FDA
  • Mer än 100 metodvalideringar till läkemedelsindustrin

Alla analyser utförs i renrumsmiljö med kontrollerad luft och temperatur. Detta ger oss möjlighet att utföra högkvalitativa analyser vid mycket låga koncentrationer och samtidigt säkerställa en solid backupkapacitet som ger en hög leveranssäkerhet. 30 års erfarenhet av ICP-teknik gör ALS till en pålitlig partner med den omfattande erfarenhet som krävs för såväl metodutveckling, metodvalideringar och rutinanalyser. Ingen provtyp är för svår; ALS kan hantera toxiska och potenta matriser och kan lösa upp i princip vilket prov som helst. Våra toppmoderna instrument i kombination med renrumsmiljö möjliggör rapporteringsgränser som är betydligt bättre än det typiska ICP-laboratoriet.

För analyser av metallföroreningar vid låga koncentrationer använder ALS Scandinavia högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS).

 

Kontakta oss