ALS har tre GMP-laboratorier i Sverige med olika inriktningar:

 • Ett högspecialiserat laboratorium för spårämnesanalys av metaller, elemental impurities i Luleå.
 • Ett laboratorium i Sollentuna inriktat på mikrobiologiska analyser i läkemedel och medical device.
 • Laboratorium i Landskrona med inriktning på fysikaliska och kemiska tester av läkemedel.

Prover skickas direkt till det laboratorium som utför önskad analys. Läs mer här.

ALS Scandinavia, Luleå

ALS specialbyggda laboratorium i Luleå är specialiserat på metaller och spårelement och vår personal har närmare 30 års erfarenhet av att arbeta med ICP-teknik. Som ett av världens första kommersiella laboratorier investerade vi i vår första ICP-MS år 1996. Idag består vårt laboratorium av:

 • 15 högupplösande ICP-MS (inductively coupled plasma – mass spectrometry)
 • 3 ICP-OES (inductively coupled plasma – optical emission spectroscopy)
 • 3 AFS (atomic fluorescence spectroscopy)
 • 2 MC-ICP-MS
 • GMP certifikat
 • GLP statement of compliance som tillåter ALS att vara del av icke-kliniska studier
 • Granskade av FDA
 • Mer än 200 metodvalideringar utförda för läkemedelsindustrin

Alla analyser utförs i renrumsmiljö med kontrollerad luft och temperatur. Detta ger oss möjlighet att utföra högkvalitativa analyser vid mycket låga koncentrationer och samtidigt säkerställa en solid backupkapacitet som ger en hög leveranssäkerhet. 30 års erfarenhet av ICP-teknik gör ALS till en pålitlig partner med den omfattande erfarenhet som krävs för såväl metodutveckling, metodvalideringar och rutinanalyser. Ingen provtyp är för svår; ALS kan hantera toxiska och potenta matriser och kan lösa upp i princip vilket prov som helst. Våra toppmoderna instrument i kombination med renrumsmiljö möjliggör rapporteringsgränser som är betydligt bättre än det typiska ICP-laboratoriet.

För analyser av metallföroreningar vid låga koncentrationer använder ALS Scandinavia högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS).

ALS Sollentuna

ALS Mikrolab är idag ett ledande mikrobiologiskt konsultlaboratorium med en bred portfölj av mikrobiologiska analystjänster inriktade mot läkemedelsindustrin och industrin för medical device. Vi är en given partner för både rutinmässiga produktionsenheter såväl som för forsknings- och utvecklingsavdelningar.

Ända sedan 1974 har ALS Mikrolab varit en given partner för industrin från råvara till färdig produkt.

ALS Mikrolab har nya skäddarsydda lokaler i Sollentuna utanför Stockholm försedda med renrum med EU-EMP-klass-A för sterilt arbete och LAF-bänkar för rutinanalyser. Vi har också en växande enhet för produktion av mikrobiologiska substrat och diagnostiska reagenser. ALS Mikrolab är det enda mikrobiologiska laboratoritet i Sverige som är ackrediterat enligt ISO 17025, certifierat som kontrollaboratorium enligt GMP och kontrollerat av FDA för efterlevnad med GMP-krav enligt EU direktivet 2003/94/EC.

GMP laboratorium

ALS Landskrona

ALS Landskrona utför ett brett spektrum av kemiska analyser av råmaterial, bulkprodukter, intermediater och slutprodukter. ALS Landskrona har lång erfarenhet och stor vana att utöka utbudet av analyser och teknologier. 

Läkemedelsverksamheten expanderar ständigt och kan idag bland annat erbjuda följande analyser: gaskromatografi (GC), vätskekromatografi (HPLC/UHPLC), jonkromatografi (IC), spektroskopi (UV/VIS, fluorescens, FT-IR, atomabsorption), titrimetri, gelelektrofores, polarimetri, refraktometri m.m.

Vi har även utrustning såsom hårdhetstestare, frisättningsbad (dissolution) och upplösningsbad (disintegration).

Slutligen har vi ett antal stabilitetskammare och klimatskåp på plats i landskrona.

Laboratoriet uppfyller kraven för EU-GMP och auditeras regelbundet av Läkemedelsverket. Med denna portfölj kan vi erbjuda såväl frisläppningsanalyser för färdigvara och råmaterial som metodutvecklingsprojekt