Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
klorbensener, summa 0.9 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.7 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.64 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.4 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.2 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.32 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Ej ackrediterad för Quick- och expressanalyser.

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.