Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
klorbensener, summa 0.9 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.7 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.64 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.4 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.2 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.32 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick. För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Ej ackrediterad för Quick- och expressanalyser.

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.