Paket

Teknik

Separation

Min. Pb mängd

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Pb(I)

206, 207, 208Pb

ICP-SFMS Nej 0.1 ng 0.3-0.5

IRM-Pb(II)

204, 206, 207, 208Pb

ICP-SFMS Ja 1 ng 0.1-0.2

IRM-Pb(III)

204, 206, 207, 208Pb

MC-ICP-MS Ja 250 ng 0.005-0.01

IRM-Pb(IV)

204, 206, 207, 208Pb

MC-ICP-MS Nej
(galena, Pb legeringar)
250 ng 0.005-0.01

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Mo mängd

Typisk 
mätosäkerhet
%

IRM-Mo

95, 96, 97, 98Mo

MC-ICP-MS Yes 10 µg 0.005-0.01

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Si mängd

Typisk 
mätosäkerhet
%

IRM-Si

28, 29, 30Si

MC-ICP-MS Yes 100 µg 0.01-0.02

Paket  

Teknik

Separation

Min. Cu mängd  

Typisk
mätosäkerhet
%

IRM-Cu

63, 65Cu

MC-ICP-MS Yes 3 µg 0.005-0.01

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Zn mängd

Typisk
mätosäkerhet
%

IRM-Zn

64, 66, 68Zn

MC-ICP-MS Yes 5 µg 0.005-0.01

Paket

Teknik

Separation

Min. Fe mängd

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Fe

54, 57, 56Fe

MC-ICP-MS Yes 10 µg 0.005-0.01

Paket

Teknik

Separation

Min.Ag

mängd  

Typisk mätosäkerhet

%

IRM-Ag

107,109Ag

MC-ICP-MS Ja 100 ng 0.005-0.01

 

Paket

Teknik   

Separation

Min.Cd 

mängd

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Cd

114,110Cd

MC-ICP-MS Ja 100 ng 0.005-0.01

Paket

Teknik

Separation

Min. U mängd

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-U(I)

235, 238U

ICP-SFMS Nej 0.05 ng 0.5-2

IRM-U(II)

234, 235, 236, 238U

ICP-SFMS Ja 5 ng 0.2-1

IRM-U(III)

235, 238U

MC-ICP-MS Ja 200 ng 0.01-0.02

Paket

Teknik

Separation

Min. B mängd 

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-B(I)

10, 11B

ICP-SFMS Nej 0.01 ng 0.2-1

IRM-B(II)

10, 11B

MC-ICP-MS Ja 500 ng 0.05-0.2

OBS! Vattenprover får ej surgöras.

Paket

Teknik

Separation

Min. Sr mängd 

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Sr(I)

86, 87Sr

ICP-SFMS Ja 50 ng 0.05-0.2

IRM-Sr(II)

86, 87Sr

MC-ICP-MS Ja 500 ng 0.005-0.01

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Nd mängd 

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Nd(I)

144, 143Nd

MC-ICP-MS Ja 500 ng 0.003-0.005

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Th mängd 

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Th(I)

230, 232Th

MC-ICP-MS Ja 200 ng 0.2-0.5

IRM-Th(II)

230, 232Th

ICP-SFMS Ja 50 ng 1-3

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Os mängd 

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Os(I)

187, 188Os

ICP-SFMS Ja 0.01 ng 0.5-2

IRM-Os(II)

187, 188Os

MC-ICP-MS Ja 5 ng 0.05-0.2

 

Paket

Teknik

Separation

Min. Pu/Ra mängd 

Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Pu

239, 240Pu

ICP-SFMS Ja 0.05 pg 1-5

IRM-Ra

226Ra

ICP-SFMS Ja 0.02 pg NA
Paket Teknik Separation Min. Li mängd  Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Li(I)

6, 7Li

ICP-SFMS Ja 0.2 µg <0.5

IRM-Li(II)

6, 7Li

MC-ICP-MS Ja 1 µg <0.1
Paket Teknik Separation Min. Hg mängd Typisk mätosäkerhet
%

IRM-Hg(I)

199, 200, 201, 202 Hg

MC-ICP-MS Nej 100 ng 0.005-0.01

 

Paket Teknik Separation Min. Mg mängd Typisk 
mätosäkerhet
%

IRM-Mg

24, 25, 26Mg

MC-ICP-MS Yes 25 µg 0.005-0.01