Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 85 0.5 µg/kg torrsubstans

OJ-25a-ADD BDE 85 i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.