ALS Scandinavia har ett brett utbud av rökgasanalyser. Se våra analyser för bränsle, aska och rökgaser

Rökgaser består av gaser, partiklar och vätskedroppar som bildats vid förbränning och går ut i den omgivande miljön via skorstenen. På senare tid har kraven på kontroll av utsläppen ökat. Detta innebär att många anläggningsägare måste utföra rökgasanalyser för att få kännedom om vad som släpps ut i miljön via skorstenen för att kunna rapportera detta till kravställande myndighet. För att motsvara dessa behov utför vi rökgasanalyser med avseende på organiska föreningar t.ex. Dioxiner/Furaner (XAD-2 tub och filter), metaller (absorbtionslösningar och filter), halogener (absorbtionslösning) samt svaveloxider och (absorbtionslösning).

Vi utför även analys av aska, detta för att ge underlag för beslut om vad som ska ske med askan. Det kan röra sig om återföring till skog, deponering mm. Vi analyserar askor med avseende på organiska föreningar (t.ex. Dioxiner/Furaner, PAH-16 och PCB-7) samt även med avseende på metaller.

Du kan läsa mer om rökgaser eller om krav- och vägledande dokument på luft- och rökgasanalyser från SWEDAC här

 

 

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.