Paket: 14
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar

Mikrobiologiska parametrar / Vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Koliforma bakterier 35°C CFU/100ml
E.coli CFU/100ml

GV-1 Bakt: Mikrobiologisk analys, grund- och ytvatten

Paketinfo

Pris: 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS 02 81 67 utg.2
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Långsamväxande bakterier CFU/ml
Koliforma bakterier 35°C CFU/100ml
E.coli CFU/100ml

GV-2 Bakt: Mikrobiologisk analys, utvidgad, grund- och ytvatten

Paketinfo

Pris: 640 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS 02 81 67 utg.2
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 37°C CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa CFU/100ml

Bassängbadvatten, mikrobiologisk analys (enligt HSLF-FS 2021:11)

Paketinfo

Pris: 445 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: Metoder; SS-EN ISO 6222 utg.1 och SS-EN ISO 16266:2008
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Legionella spp 10 CFU/L
Serotypning om antalet >1000 CFU/L

LEG-3 Legionella i vatten (inkl. serotypning vid antal >1000 CFU/L)

Paketinfo

Pris: 1 170 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Prover mottas måndag-torsdag (ej fredag).
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Volym L
Cryptosporidium
Giardia

Cryptosporidium + Giardia i vatten

Paketinfo

Pris: 5 300 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: Kontakta laboratoriet för information om provmängd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
E.coli 1-10.000 CFU/100ml
Intestinala Enterokocker 1-1000 CFU/100ml

Strandbadvatten, salthalt > 30 promille enligt HVFMS 2012:14 (utg. 2016-05-12)

Paketinfo

Pris: 740 SEK / prov
Standard svarstid: 8 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: HVFMS 2012:14 (utg 2016-05-12)
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Viktigt! Ange provtagningstemperatur på vattnet samt om provet är inlandsvatten eller kustvatten på orderblanketten.
Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:00. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover. Prov kan ej tas emot på fredagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
E.coli 1-10.000 CFU/100ml
Intestinala Enterokocker 1-1000 CFU/100ml

Strandbadvatten enligt HVFMS 2012:14 (utg. 2016-05-12)

Paketinfo

Pris: 775 SEK / prov
Standard svarstid: 8 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: HVFMS 2012:14 (utg 2016-05-12)
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Viktigt! Ange provtagningstemperatur på vattnet samt om provet är inlandsvatten eller kustvatten på orderblanketten.
Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:00. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover. Prov kan ej tas emot på fredagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Escherichia coli 1 CFU/100ml
Intestinala Enterokocker 1 CFU/100ml

Mikrobiologi avloppsvatten

Paketinfo

Pris: 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Långsamväxande bakterier CFU/ml

Processvatten, mikrobiologisk analys

Paketinfo

Pris: 585 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS 02 81 67 utg.2
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Kontakta ALS innan du skickar in prover. Prov kan ej tas emot på fredagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-MIB (2-metylisobomeol) 0.002 µg/l
geosmin 0.002 µg/l

Geosmin i vatten

Paketinfo

Pris: 2 900 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Mikrobiologiska parametrar
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska med Na2S2O3