Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C10-C13 (SCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
C14-C17 (MCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-32 Klorparaffiner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 725 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja