Paket: 5
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Fe, järn
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
Zn, zink
U, uran

PSM-1 Metaller (katjoner) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
Ba, barium
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Gd, gadolinium
Ho, holmium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Nd, neodym
Ni, nickel
Pb, bly
Pr, praseodym
Sm, samarium
Sr, strontium
Tb, terbium
Tm, tulium
U, uran
Yb, ytterbium
Zn, zink

PSM-2 Metaller (katjoner) med passiv provtagning, utökat paket

Paketinfo

Pris: 2 010 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin

PSM-3 Metaller (anjoner) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för anjoner
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Tilläggselement: Wolfram (W), kontakta laboratoriet för prisuppgift.
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 0.2 ng total

PSM-4 Kvicksilver (Hg) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 370 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för Hg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Katjoner:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Fe, järn
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
Zn, zink
U, uran
Anjoner:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin
Övriga föreningar:
Hg, kvicksilver

PSM-5 Metaller (katjoner, anjoner, Hg) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 650 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT kombo (PS Metal) för metaller
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.