Laktest utförs i syfte att undersöka i vilken omfattning miljögifter i avfall eller förorenad jord lakas ut till omgivningen.
ALS Scandinavia erbjuder laktester och analyser som grundar sig på Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2004:10.  Nedan följer en kort beskrivning av laktester och analysmetoder samt av vilka analyser och laktester som krävs för olika slags deponier. 

Grundläggande karakterisering enligt NFS 2004:10

Förenklad beskrivning av lakförsök:

Skakförsök EN 12457-3 L/S 2 och L/S 10: Prov siktas ned till 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i två steg i sex respektive 18 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnet var för sig. Testet beskriver utlakningsförloppet på medellång sikt. Skaktestet kan användas vid överensstämmelseprovning eller som kvalitetskontroll och är ett förenklat laktest som är billigare och snabbare än kolonntestet. 

Kolonntest CEN /TS 14405: Prov siktas ned till 4 eller 10 mm. Provet lakas i en kolonn där L/S-kvoten ökas kontinuerligt genom att avjoniserat vatten sakta pumpas från botten och upp genom kolonnen. Maximalt sju lakvatten kan tas ut från kolonnen vid L/S kvoter 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 och 10. Vanligast är dock uttag vid L/S 0.1, 2 och 10. Testet beskriver utlakningsförloppet på kort och medellång sikt och ger en god uppfattning om sammansättning och variationer från första lakvattnet vid låga L/S-kvoter upp till L/S 10. Kolonntestet är ett säkrare test än skaktestet och är en av de grundläggande testerna för att kunna bedöma till vilken deponiklass ett avfall är avsedd för. 

Du kan också läsa mer om grundläggande karakterisering enligt NFS 2004:10, vilka parametrar som ska analyseras på det fasta materialet och lakvattnet samt hittar du en tabell med riktvärden som visar vad som behöver analyseras beroende på avfall vid laktest här.

Vill du veta mer om laktest och kolonntest? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Se våra analyspaket

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.