Laktester

Lakningsförsök görs i syfte att undersöka i vilken omfattning miljögifter i avfall eller förorenad jord lakas ut till omgivningen.

ALS Scandinavia erbjuder laktester och analyser som grundar sig på Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2004:10. Nedan följer en kort beskrivning av laktester och analysmetoder samt av vilka analyser och laktester som krävs för olika slags deponier.

Laktester

Perkolationstest och skaktest tillhör den grundläggande karaktäriseringen och skall utföras på avfall som deponeras på deponi för:

 • inert avfall
 • farligt avfall
 • icke-farligt avfall och stabilt icke-reaktivt farligt avfall som deponeras på en deponi eller deponicell för icke farligt avfall

För avfall som inte genereras regelbundet skall skaktest eller perkolationstest användas. För avfall som genereras regelbundet skall perkolationstest och skaktest användas. Vid överensstämmelseprovning kan skaktest användas om resultaten i den grundläggande karaktäriseringen överensstämmer mellan de två testmetoderna.


Skakförsök enligt EN 12457-3, L/S 2 och L/S 10
Perkolationstest (kolonn med 5 cm i diameter) enligt SIS-CEN/TS 14405
Perkolationstest (kolonn med 10 cm i diameter) enligt SIS-CEN/TS 14405

I dessa laktester ingår siktning av materialet, torrsubstans, pH, konduktivitet samt en rapport med omräknade halter.

 

Övriga laktester – för ytterligare information kontakta kundtjänst i Luleå

 • Tillgänglighetstest enligt NT ENVIR 003
 • Oxiderande tillgänglighetstest enligt NT ENVIR 006
 • Skakförsök enligt EN 12457-1
 • Skakförsök enligt EN 12457-2
 • Skakförsök enligt EN 12457-4
 • pH-statisk lakning
 • Ytutlakning och difusionstest
 • Sekventiell lakning

Totalhaltsanalyser/materialets sammansättning

Förutom laktester ingår totahaltsanalyser/materialets sammansättning i den grundläggande karaktäriseringen. ALS Scandinavia har två paket, ett mer omfattande (MG-2 + Sb) och ett mindre som endast motsvarar metalluppsättningen i NFS 2004:10 (M-5 + Sb).


MG-2 + Sb
M-5 + Sb
LOJ-1 Analys på inert fast material


 

Analys av lakvatten

För analys av lakvattnet finns två analyspaket, ett mer omfattande, LV-3a, och ett mindre, LV-4a, som endast motsvarar analysomfattningen i NFS 2004:10.

LV-3a Lakvatten, analys utan uppslutning

LV-4a Lakvatten, analys utan uppslutning

 

Kontakta oss