Paket: 7
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Luft/Arbetsmiljö

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver

A-6c Kvicksilver på adsorptionsrör

Paketinfo

Pris: 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: SKC 226-17-1A (kolrör för kvicksilverånga)
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Sn, tenn 0.005 µg totalt

A-6i Grundämnen i inhalerbart damm

Paketinfo

Pris: 895 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 505 SEK. Ytterligare element kan erbjudas på förfrågan. Pris: 190 SEK/tilläggselement. Följande metaller är inkluderade i gränsvärdeslistan för inhalerbart damm: Hg & Sb.
Vissa tilläggselement, exempelvis In, kräver separat analys. Pris för sådana tilläggselement: 525 SEK per element.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Ca, kalcium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Cu, koppar 0.02 µg totalt
Fe, järn 0.2 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt

A-6r Grundämnen i respirabelt damm

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 505 SEK. Ytterligare element kan erbjudas på förfrågan. Pris 190 SEK/tilläggselement.
Vissa tilläggselement, exempelvis In, kräver separat analys. Pris för sådana tilläggselement: 525 SEK per element.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
As, arsenik 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nickel 0.005 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt

A-6t Grundämnen i totaldamm

Paketinfo

Pris: 1 000 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 505 SEK. Ytterligare element kan erbjudas på förfrågan. Pris: 190 SEK/tilläggselement. Följande metaller är inkluderade i gränsvärdeslistan för totaldamm: In, W, Pt, Se, Ag och Te.
Vissa tilläggselement, exempelvis In, kräver separat analys. Pris för sådana tilläggselement: 525 SEK per element.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.3 µg totalt

Cr(VI) i inhalerbart damm på filter

Paketinfo

Pris: 770 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: PVC-filter i monitor för inhalerbart damm, 25 mm (för sexvärt krom) inkl. provhållare
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 1 0.00002 mg/m3

A-6c-low Kvicksilver (låg rapp.gräns) på adsorptionsrör

Paketinfo

Pris: 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: SKC 226-17-3A (kolrör för kvicksilver i luft (låg rapporteringsgräns))
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar:
1 Rapporteringsgränsen uppnås vid flödet 2 L/min under provtagningstiden 480 min.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Sb, antimon 0.0005 µg totalt
As, arsenik 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Bi, vismut 0.0005 µg totalt
B, bor 1 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Ca, kalcium 2 µg totalt
Ce, cerium 0.0005 µg totalt
Cs, cesium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cu, koppar 0.02 µg totalt
Dy, dysprosium 0.0005 µg totalt
Er, erbium 0.0005 µg totalt
Eu, europium 0.0005 µg totalt
Gd, gadolinium 0.0005 µg totalt
Ga, gallium 0.0005 µg totalt
Ge, germanium 0.01 µg totalt
Au, guld 0.0005 µg totalt
Hf, hafnium 0.0005 µg totalt
Ho, holmium 0.0005 µg totalt
Ir, iridium 0.0005 µg totalt
Fe, järn 0.2 µg totalt
La, lantan 0.0005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Lu, lutetium 0.0005 µg totalt
Mg, magnesium 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.001 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Nd, neodym 0.0005 µg totalt
Ni, nickel 0.005 µg totalt
Nb, niob 0.0005 µg totalt
Pd, palladium 0.0005 µg totalt
P, fosfor 0.2 µg totalt
Pt, platina 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Pr, praseodym 0.0005 µg totalt
Re, rhenium 0.0005 µg totalt
Rh, rodium 0.0005 µg totalt
Rb, rubidium 0.005 µg totalt
Ru, rutenium 0.0005 µg totalt
Sm, samarium 0.0005 µg totalt
Sc, skandium 0.0005 µg totalt
Se, selen 0.01 µg totalt
Si, kisel 20 µg totalt
Ag, silver 0.02 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Sr, strontium 0.5 µg totalt
S, svavel 2 µg totalt
Ta, tantal 0.0005 µg totalt
Te, tellur 0.0005 µg totalt
Tb, terbium 0.0005 µg totalt
Tl, tallium 0.0005 µg totalt
Th, torium 0.0005 µg totalt
Tm, tulium 0.0005 µg totalt
Sn, tenn 0.005 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
W, volfram 0.0005 µg totalt
U, uran 0.0005 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
Yb, ytterbium 0.0005 µg totalt
Y, yttrium 0.0005 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt
Zr, zirkonium 0.01 µg totalt

A-6-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 505 SEK. Efterföljande element: 190 SEK/element.
Information om filterval