Paket: 8
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Luft/Arbetsmiljö

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver

A-6c Kvicksilver på adsorptionsrör

Paketinfo

Pris: 910 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: SKC 226-17-1A (kolrör för kvicksilverånga)
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Sn, tenn 0.005 µg totalt

A-6i Grundämnen i inhalerbart damm

Paketinfo

Pris: 1 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ytterligare element kan erbjudas, kontakta oss för prisinformation.
Följande metaller är inkluderade i gränsvärdeslistan för inhalerbart damm: Hg & Sb.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Ca, kalcium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Cu, koppar 0.02 µg totalt
Fe, järn 0.2 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt

A-6r Grundämnen i respirabelt damm

Paketinfo

Pris: 1 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ytterligare element kan erbjudas, kontakta oss för prisinformation.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
As, arsenik 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nickel 0.005 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt

A-6t Grundämnen i totaldamm

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ytterligare element kan erbjudas, kontakta oss för prisinformation.
Följande metaller är inkluderade i gränsvärdeslistan för totaldamm: In, W, Pt, Se, Ag och Te.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.3 µg totalt

A-Cr(VI) i inhalerbart damm på filter

Paketinfo

Pris: 955 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: PVC-filter i monitor för inhalerbart damm, 25 mm (för sexvärt krom) inkl. provhållare
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 1 0.00002 mg/m3

A-6c-low Kvicksilver (låg rapp.gräns) på adsorptionsrör

Paketinfo

Pris: 910 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: SKC 226-17-3A (kolrör för kvicksilver i luft (låg rapporteringsgräns))
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar:
1 Rapporteringsgränsen uppnås vid flödet 2 L/min under provtagningstiden 480 min.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.02 µg totalt
Al, aluminium 0.1 µg totalt
As, arsenik 0.005 µg totalt
B, bor 1 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Ca, kalcium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Cs, cesium 0.0005 µg totalt
Cu, koppar 0.02 µg totalt
Fe, järn 0.2 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.001 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Mg, magnesium 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Ni, nickel 0.005 µg totalt
P, fosfor 0.2 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Pt, platina 0.0005 µg totalt
S, svavel 2 µg totalt
Sb, antimon 0.0005 µg totalt
Se, selen 0.01 µg totalt
Si, kisel 20 µg totalt
Sn, tenn 0.005 µg totalt
Sr, strontium 0.5 µg totalt
Th, torium 0.0005 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
Tl, tallium 0.0005 µg totalt
U, uran 0.0005 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
W, volfram 0.0005 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt
Zr, zirkonium 0.01 µg totalt

A-6-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Information om filterval