• Näringsanalys
 • Näringsanalys (Spurway eller AL-metoden)
 • (pH, Lt, NO3-N, P, K, Ca*, Mg, Mn*, mullhalt)
 • Näringsanalys (Spurway eller AL-metoden) med utvärdering (pH, Lt, NO3-N, P, K, Ca*, Mg, Mn*, mullhalt)
 • Näringsanalys samt kornfördelning
 • Näringsanalys (Spurway eller AL-metoden), kornfördelning (pH, Lt, NO3-N, P, K, Ca*, Mg, Mn*, mullhalt)
 • Näringsanalys (Spurway eller AL-metoden), kornfördelning, utvärdering (pH, Lt, NO3-N, P, K, Ca*, Mg, Mn*, mullhalt)
 • P-jordsanalys (Analys till grund för P-märkning enligt SPCR 148) med utv.
 • Analys terass, mtrl <20mm (inkl. definition av materialtyp enl. AMA 10 tabell DC/2) samt mullhalt
 • Mullhaltsbestämning
 • pH
 • Utvärdering