• För AL- och Spurway analyseras:

pH

konduktivitet (ledningstal)

nitrat + nitrit

fosfor (P)

kalium (K)

magnesium (Mg)

kalcium (Ca)

mullhalt

  • För Spurway analyseras även:

Mangan (Mn)

Natrium (Na)

  • Kornfördelningskurva
  • Gränskurva för kornfördelningskurva
  • Utvärdering av kornfördelningskurva
  • Utvärdering av näringsämnen, enligt referensverket AMA Anläggning eller enligt kundspecifika gränsvärden
  • P-jordsanalys (Analys till grund för P-märkning enligt SPCR 148) med utv.
  • Analys terass, mtrl <20mm (inkl. definition av materialtyp enl. AMA 10 tabell DC/2) samt mullhalt
  • pH