Generella

 • ChemBioFinder. Databas och Internetsökning på kemiskt namn, CAS-nummer, kemisk formel eller molekylvikt.
 • Chemindustry. Sökmotor för kemisk industri.
 • eChemPortal. Databas för kemikaliesökning.
 • European Accreditation. Samordning av europeiska ackrediteringsorganisationer.
 • Kemikalieinspektionen. Kemiska ämnesdatabaser och kemikaliestatistik mm. Kemikalieinspektionen arbetar för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.
 • Periodiska systemet. Periodiska systemet med information om alla element (Wikipedia).
 • Periodiska systemet. Ett innehållsrikt periodiskt system från WebElements.
 • Prioriteringsguiden. PRIO är ett webbaserat verktyg från Kemikalieinspektionen för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.
 • Swedac. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
 • Ämnesregistret. Kemiska ämnen kan sökas i Kemikalieinspektionens ämnesregister.

Miljö

Livsmedel

 • Livsmedelsverket. Information om livsmedelslagstiftningen, livsmedel och miljö samt många länkar.

Humanbiologi

 • Karolinska institutet. Databaser, bibliotek, utbildnings- och forskningsinformation. Karolinska institutet är ett universitet specialiserat på medicin.
 • Toxfaq. Vanliga frågor om föroreningar vid deponier för riskavfall. Informationen tillhandahålls av amerikanska hälsovårdsministeriets myndighet för toxikologi och sjukdomsregistrering.

Läkemedel

 • Läkemedelsverket. Läkemedelsverket informerar bl a om nya godkännanden av läkemedel. Dess uppgift är att tillgodose att den enskilde och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet samt att främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produkter.

TeamViewer