Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Halogenerade alifater
klormetan 1 mg/kg torrsubstans
brommetan 0.1 mg/kg torrsubstans
diklormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
dibrommetan 0.1 mg/kg torrsubstans
bromklormetan 0.2 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tribrommetan (bromoform) 0.04 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.02 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.02 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
triklorfluormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
diklordifluormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
monokloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
1,1,1,2-tetrakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
2,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-diklor-1-propen 0.1 mg/kg torrsubstans
cis-1,3-diklorpropen 0.1 mg/kg torrsubstans
trans-1,3-diklorpropen 0.1 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.1 mg/kg torrsubstans
Halogenerade aromater
2-klortoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
4-klortoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
monoklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
brombensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.03 mg/kg torrsubstans
Icke halogenerade aromater
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.03 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
o-xylen 0.01 mg/kg torrsubstans
m-xylen 0.02 mg/kg torrsubstans
p-xylen 0.02 mg/kg torrsubstans
styren 0.04 mg/kg torrsubstans
iso-propylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
n-propylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2,4-trimetylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,3,5-trimetylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
n-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
sek-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
tert-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-14a Flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas. Provet kan även tas i metanolvial.