Paket: 22
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen

Främmande ämnen / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bens(a)antracen 0.9 µg/kg
krysen 0.9 µg/kg
bens(b)fluoranten 0.9 µg/kg
bens(a)pyren 0.9 µg/kg

F-POP-1 PAH-4 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 290 SEK / prov
Standard svarstid: 12 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: HRGC-HRMS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen µg/kg
acenaftylen µg/kg
acenaften µg/kg
fluoren µg/kg
fenantren µg/kg
antracen µg/kg
fluoranten µg/kg
pyren µg/kg
bens(a)antracen µg/kg
krysen µg/kg
bens(b)fluoranten µg/kg
bens(k)fluoranten µg/kg
bens(a)pyren µg/kg
dibenso(ah)antracen µg/kg
bens(ghi)perylen µg/kg
indeno(123cd)pyren µg/kg

F-POP-2 PAH-16 i livsmedel

Paketinfo

Pris: 3 110 SEK / prov
Standard svarstid: 12 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: HRGC-HRMS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen varierar beroende på typ av livsmedel. Kontakta kundtjänst i Stockholm för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD - pg/g fett
1,2,3,7,8-pentaCDD - pg/g fett
1,2,3,4,7,8-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,6,7,8-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,7,8,9-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD - pg/g fett
oktaklordibensodioxin - pg/g fett
2,3,7,8-tetraCDF - pg/g fett
1,2,3,7,8-pentaCDF - pg/g fett
2,3,4,7,8-pentaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,6,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,7,8,9-hexaCDF - pg/g fett
2,3,4,6,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF - pg/g fett
oktaklordibensofuran - pg/g fett
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0.15-0.50 pg/g fett

F-POP-3A Dioxiner i kött, fett, oljor, ägg, mjölk

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD - pg/g
1,2,3,7,8-pentaCDD - pg/g
1,2,3,4,7,8-hexaCDD - pg/g
1,2,3,6,7,8-hexaCDD - pg/g
1,2,3,7,8,9-hexaCDD - pg/g
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD - pg/g
oktaklordibensodioxin - pg/g
2,3,7,8-tetraCDF - pg/g
1,2,3,7,8-pentaCDF - pg/g
2,3,4,7,8-pentaCDF - pg/g
1,2,3,4,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,6,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,7,8,9-hexaCDF - pg/g
2,3,4,6,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF - pg/g
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF - pg/g
oktaklordibensofuran - pg/g
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0.02-0.90 pg/g

F-POP-3B Dioxiner i fisk och barnmat

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 - pg/g fett
PCB 105 - pg/g fett
PCB 156 - pg/g fett
PCB 126 - pg/g fett
PCB 114 - pg/g fett
PCB 157 - pg/g fett
PCB 169 - pg/g fett
PCB 118 - pg/g fett
PCB 167 - pg/g fett
PCB 81 - pg/g fett
PCB 123 - pg/g fett
PCB 189 - pg/g fett
summa PCB WHO-TEQ 0.05-0.30 pg/g fett

F-POP-4A Dioxinlika PCBer i kött, fett, oljor, ägg, mjölk

Paketinfo

Pris: 4 950 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 - pg/g
PCB 105 - pg/g
PCB 156 - pg/g
PCB 126 - pg/g
PCB 114 - pg/g
PCB 157 - pg/g
PCB 169 - pg/g
PCB 118 - pg/g
PCB 167 - pg/g
PCB 123 - pg/g
PCB 189 - pg/g
summa PCB WHO-TEQ 0.02-2.0 pg/g

F-POP-4B Dioxinlika PCBer i fisk och barnmat

Paketinfo

Pris: 4 950 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 - ng/g fett
PCB 52 - ng/g fett
PCB 101 - ng/g fett
PCB 138 - ng/g fett
PCB 153 - ng/g fett
PCB 180 - ng/g fett
summa PCB 6 8 ng/g fett

F-POP-5A PCB6 i kött, fett, oljor, ägg, mjölk

Paketinfo

Pris: 3 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 - ng/g
PCB 52 - ng/g
PCB 101 - ng/g
PCB 138 - ng/g
PCB 153 - ng/g
PCB 180 - ng/g
summa PCB 6 0.2-60 ng/g

F-POP-5B PCB6 i fisk och barnmat

Paketinfo

Pris: 3 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner: -
2,3,7,8-tetraCDD - pg/g fett
1,2,3,7,8-pentaCDD - pg/g fett
1,2,3,4,7,8-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,6,7,8-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,7,8,9-hexaCDD - pg/g fett
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD - pg/g fett
oktaklordibensodioxin - pg/g fett
2,3,7,8-tetraCDF - pg/g fett
1,2,3,7,8-pentaCDF - pg/g fett
1-butanol - pg/g fett
1,2,3,4,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,6,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,7,8,9-hexaCDF - pg/g fett
2,3,4,6,7,8-hexaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF - pg/g fett
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF - pg/g fett
oktaklordibensofuran - pg/g fett
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0.15-0.50 pg/g fett
Dioxinlika PCB: -
PCB 77 - pg/g fett
PCB 105 - pg/g fett
PCB 156 - pg/g fett
PCB 126 - pg/g fett
PCB 114 - pg/g fett
PCB 157 - pg/g fett
PCB 169 - pg/g fett
PCB 118 - pg/g fett
PCB 167 - pg/g fett
PCB 81 - pg/g fett
PCB 123 - pg/g fett
PCB 189 - pg/g fett
summa PCB WHO-TEQ 0.05-0.30 pg/g fett
PCB 6: -
PCB 28 - ng/g fett
PCB 52 - ng/g fett
PCB 101 - ng/g fett
PCB 138 - ng/g fett
PCB 153 - ng/g fett
PCB 180 - ng/g fett
summa PCB 6 8 ng/g fett

F-POP-6A Dioxiner, dioxinlika PCBer och PCB6 i kött, fett, oljor, ägg, mjölk

Paketinfo

Pris: 9 280 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: De angivna rapporteringsgränerna gäller inte för oljor av fisk och fisklever och produkter därav. Kontakta kundtjänst för mer detajlerad information
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner: -
2,3,7,8-tetraCDD - pg/g
1,2,3,7,8-pentaCDD - pg/g
1,2,3,4,7,8-hexaCDD - pg/g
1,2,3,6,7,8-hexaCDD - pg/g
1,2,3,7,8,9-hexaCDD - pg/g
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD - pg/g
oktaklordibensodioxin - pg/g
2,3,7,8-tetraCDF - pg/g
1,2,3,7,8-pentaCDF - pg/g
1-butanol - pg/g
1,2,3,4,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,6,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,7,8,9-hexaCDF - pg/g
2,3,4,6,7,8-hexaCDF - pg/g
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF - pg/g
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF - pg/g
oktaklordibensofuran - pg/g
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0.02-0.90 pg/g
Dioxinlika PCB: -
PCB 77 - pg/g
PCB 105 - pg/g
PCB 156 - pg/g
PCB 126 - pg/g
PCB 114 - pg/g
PCB 157 - pg/g
PCB 169 - pg/g
PCB 118 - pg/g
PCB 167 - pg/g
PCB 81 - pg/g
PCB 123 - pg/g
PCB 189 - pg/g
summa PCB WHO-TEQ 0.02-2.00 pg/g
PCB 6: -
PCB 28 - ng/g
PCB 52 - ng/g
PCB 101 - ng/g
PCB 138 - ng/g
PCB 153 - ng/g
PCB 180 - ng/g
summa PCB 6 0.2-60 ng/g

F-POP-6B Dioxiner, dioxinlika PCBer och PCB6 i fisk och barnmat

Paketinfo

Pris: 9 700 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
3-MCPD

F-CON-2 3-MCPD i livsmedel

Paketinfo

Pris: 3 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Metod: GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid

F-CON-3A Akrylamid i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Paketet gäller ej akrylamid i kaffe. För akrylamid i kaffe, se F-CON-3B.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid 30 µg/kg

F-CON-3B Akrylamid i kaffe

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bisfenol A 0.1 mg/kg

F-CON-4 Bisfenol A i livsmedel

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
melamin

F-CON-5 Melamin i livsmedel

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etylenoxid, fri 0.01 mg/kg
2-kloretanol 0.01 mg/kg
etylenoxid, summa 0.01 mg/kg

F-CON-6 Etylenoxid i livsmedel

Paketinfo

Pris: 1 850 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-CON-7 Furan i kaffe

Paketinfo

Pris: 2 360 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.01 µg/kg
PFOA perfluoroktansyra 0.01 µg/kg
PFNA perfluornonansyra 0.005 µg/kg
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.01 µg/kg
PFAS, summa 4 1

F-POP-7A PFAS(4) i barnmat, mjölk, färsk mat

Paketinfo

Pris: 3 320 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Anmärkningar:
1 Resultat som är under rapporteringsgräns ingår inte i summeringen PFAS, summa 4.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.1 µg/kg
PFOA perfluoroktansyra 0.1 µg/kg
PFNA perfluornonansyra 0.1 µg/kg
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.1 µg/kg
PFAS, summa 4 1

F-POP-7B PFAS(4) i fisk och kött

Paketinfo

Pris: 3 320 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Anmärkningar:
1 Resultat som är under rapporteringsgräns ingår inte i summeringen PFAS, summa 4.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 ng/l
PFOA perfluoroktansyra 1 ng/l
PFNA perfluornonansyra 1 ng/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 ng/l
PFAS, summa 4 1

F-POP-7C PFAS(4) i dryck

Paketinfo

Pris: 3 320 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Nej
Anmärkningar:
1 Resultat som är under rapporteringsgräns ingår inte i summeringen PFAS, summa 4.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMOZ µg/kg
AHD µg/kg
AOZ µg/kg
SEM µg/kg

F-CON-8A Nitrofuraner i kött och fisk

Paketinfo

Pris: 3 500 SEK / prov
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)