Paket: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Speciering

Speciering / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As(III) 0.01 mg/kg torrsubstans
As(V) 0.01 mg/kg torrsubstans
monometylarsonat MMA(V) 0.02 mg/kg torrsubstans
dimetylarsinat DMA(V) 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-19d Arsenikspeciering i jord, slam, sediment, avfall

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Speciering
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: HPLC-ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Prover bör förvaras i helt fyllda burkar och förvaras kallt och mörkt.
Anmärkningar: Utöver fasta miljöprover ingår även avfall och biologiskt material.