ALS Scandinavia erbjuder ett stort antal analyser inom området geoteknik. Vi utför exempelvis analys av kornfördelning/siktning, flytgränser, kompressionsanalyser, hållfasthetsanalyser samt rutinundersökningar för stört och ostört prov.

 

Vi är experter på geoteknisk analys

Innan man sätter spaden i marken vill man veta vad man gräver i. Att känna till geotekniska förhållanden är en förutsättning för all säker projektering. Våra experter inom geoteknisk analys utför undersökningar och analyser för att bestämma jordens egenskaper. Laboratoriet gör ingående undersökningar av markförhållanden, från yta till berggrund, med hjälp av moderna instrument och hög kompetens.

Den 1 juli 2021 förvärvade ALS Scandinavia Swecos verksamhet Geolab och nu finns Geolab i stora, nybyggda lokaler i Danderyd. Lokalerna är specialanpassade för geotekniska analyser och ger oss bl.a. möjlighet att hantera en större mängd prover och bättre möta era analysbehov. Laboratoriepersonalen har flyttat med vilket innebär att vi även i fortsättningen kan erbjuda stor kunskap och analyser av hög kvalitet. 

Kontakta gärna Per Östensson eller Johan Englöf om du vill diskutera projekt.

 

Analyspaket och pris, geotekniska analyser

 

Inlämning eller inskickning av prover ska ske till:

ALS Scandinavia AB
Att: Geolab
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd

Vi tar emot prover på laboratoriet i Danderyd vardagar mellan kl. 08:00-22:00

Utöver inlämning på laboratoriet kan vi erbjuda upphämtning av prover med bud från flera orter samt inlämning på våra inlämningsställen runt om i landet. För mer information kring upphämtning/inlämning, besök vår logistiksida eller skicka ett mejl till logistik.ta@alsglobal.com.

 

Orderblanketter

Bifoga alltid ifylld orderblankett med proverna!

För att vi ska kunna analysera era prover är det viktigt att alltid skicka med en ifylld orderblankett tillsammans med proverna. Fyll i alla kontaktuppgifter samt en provlista med de analyser som ska utföras. Här finns våra orderblanketter.

Prover som kommer till laboratoriet utan orderblankett eller kontaktuppgifter bifogade kan tyvärr inte analyseras. Orderblankett kan även skickas per e-post, men kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) måste alltid bifogas proverna. Om ingen orderblankett inkommer inom 2 veckor kastas proverna. 

 

Provförvaring och inventering

Om ni önskar förvara prover hos oss för framtida analyser kan vi erbjuda provförvaring i kyl tillsvidare. En orderblankett med kontaktuppgifter måste bifogas och en kostnad tas ut för denna provlagring. Om inventering av prover önskas kan det beställas (kostnad tillkommer).

Geoteknikprover sparas i 4 månader efter rapporteringsdatum (kolvprover sparas kylda och skruvprover sparas i rumstemperatur). Därefter kan utökad förvaring beställas. Se prislista och mer information för provförvaring och inventering.

 

Geoweb

I vår kundportal GeoWeb publiceras alla geotekniska laboratorieanalyser. Du kan enkelt hämta dina resultat via din egen inloggning.

GeoWeb underlättar hanteringen av analysrapporter och hjälper dig att ha överblick över de projekt som du skickat till labbet. GeoWeb genererar analysrapporter i PDF-format samt digitala borrhål (PRV-filer) som innehåller labdata från varje borrhål och djup. PRV-filerna läses automatiskt in i Novapoint GeoSuite Toolbox för uppritning av borrhål.

Du loggar in på GeoWeb och får tillgång till din egen kundarea. Där hittar du alla projekt, varje projekt innehåller samtliga analysrapporter och PRV-filer.

Logga in på GeoWeb

Saknar du inloggning? Skicka e-post med namn och företag till geolab@alsglobal.com så aktiverar vi tjänsten åt dig.

 

Kontakt

Besök vår kontakt-sida för kontaktuppgifter, adress och öppettider.

Har du någon fråga eller vill diskutera något med oss, fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.