Vi har glädjen att meddela att ALS Scandinavia har förvärvat Swecos verksamhet Geolab. Övertagandet gäller från och med den 1 juli 2021 och innebär att Geolab nu drivs i ALS Scandinavias regi i samarbete med de anställda på Geolab. Vi kommer fortsätta att driva verksamheten på samma sätt och erbjuda samma tjänster som tidigare. 

Verksamheten innehåller tre affärsområden:

 

Kontakta gärna Johan Englöf eller Karl Josefsson om du vill diskutera projekt.

 

ALS Geolab flyttar!

ALS Geolab (tidigare Sweco Geolab) flyttar till stora, nybyggda lokaler i Danderyd. Lokalerna är specialanpassade för geotekniska analyser och ger oss bl.a. möjlighet att hantera en större mängd prover och bättre möta era analysbehov. Nuvarande laboratoriepersonal flyttar med vilket innebär att vi även i fortsättningen kan erbjuda stor kunskap och analyser av hög kvalitet. 

Flytten till Danderyd innebär att inlämningen på Rålambsvägen upphör den 17 december 2021. 

Inlämning eller inskickning av prover ska istället ske till:
ALS Scandinavia AB
Att: Geolab
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd

Vi tar emot prover på laboratoriet i Danderyd vardagar mellan kl. 08:00-22:00

Utöver inlämning på laboratoriet kan vi erbjuda upphämtning av prover med bud från flera orter samt inlämning på våra inlämningsställen runt om i landet. För mer information kring upphämtning/inlämning, besök vår logistiksida eller kontakta oss.

 

Kontakt

E-post kundservice geolab@alsglobal.com
Telefon kundservice 070-639 48 95
Adress- OBS! Ny adress fr.o.m 18 december!

Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd

Serviceöppettider  08:00-16:30
 
Öppettider för provinlämning 08:00-22:00 (se tider för ankomststämpel samma dag)
Avvikande öppettider Se avvikande öppettider här
Kontaktpersoner

geoteknik

växt- och anläggningsjordar

gruppchef

Geoweb

I vår kundportal GeoWeb publiceras alla geotekniska laboratorieanalyser. Du kan enkelt hämta dina resultat via din egen inloggning.

GeoWeb underlättar hanteringen av analysrapporter och hjälper dig att ha överblick över de projekt som du skickat till labbet. GeoWeb genererar analysrapporter i PDF-format samt digitala borrhål (PRV-filer) som innehåller labdata från varje borrhål och djup. PRV-filerna läses automatiskt in i Novapoint GeoSuite Toolbox för uppritning av borrhål.

Du loggar in på GeoWeb och får tillgång till din egen kundarea. Där hittar du alla projekt, varje projekt innehåller samtliga analysrapporter och PRV-filer.

Logga in på GeoWeb

Saknar du inloggning? Skicka e-post med namn och företag till geolab@alsglobal.com så aktiverar vi tjänsten åt dig.

 

Orderblanketter

Bifoga alltid ifylld orderblankett med proverna!

För att vi ska kunna analysera era prover är det viktigt att alltid skicka med en ifylld orderblankett tillsammans med proverna. Fyll i alla kontaktuppgifter samt en provlista med de analyser som ska utföras. Här finns våra orderblanketter:

Prover som kommer till laboratoriet utan orderblankett eller kontaktuppgifter bifogade kan tyvärr inte analyseras. Orderblankett kan även skickas per e-post, men kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) måste alltid bifogas proverna. Om ingen orderblankett inkommer inom 2 veckor kastas proverna. 

Provförvaring och inventering

Om ni önskar förvara prover hos oss för framtida analyser kan vi erbjuda provförvaring i kyl tillsvidare. En orderblankett med kontaktuppgifter måste bifogas och en kostnad tas ut för denna provlagring. Om inventering av prover önskas kan det beställas (kostnad tillkommer).

Geoteknikprover och anläggningsjordar sparas i 4 månader efter rapporteringsdatum (kolvprover sparas kylda och skruvprover sparas i rumstemperatur). Därefter kan utökad förvaring beställas. Se prislista och mer information för provförvaring och inventering.

Ackrediterade av SWEDAC

Laboratoriet gör ingående undersökningar av markförhållanden, från yta till berggrund, med hjälp av moderna instrument och hög kompetens. Vi är ackrediterade av SWEDAC för analys av miljöföroreningar och kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär preciserade rutiner för kontroll och dokumentation av laboratoriets arbete.

Alla laboratorieanalyser publiceras på GeoWeb som är vår egen lösning för snabb och säker tillgång till analysresultaten. Systemet underlättar hanteringen av analysrapporter och du når det med en enkel inloggning.

Geolab har nu införskaffat nytt material för kolvprovtagning (lådor, hylsor, lock) i syfte att kunna fasa ut äldre utrustning samt upprätthålla arkiveringstiden. Därav kommer en avgift om 300kr debiteras per utlämnad ny kolvlåda.