Vi har glädjen att meddela att ALS Scandinavia har förvärvat Swecos verksamhet Geolab. Övertagandet gäller från och med den 1 juli 2021 och innebär att Geolab nu drivs i ALS Scandinavias regi i samarbete med de anställda på Geolab. Vi kommer fortsätta att driva verksamheten på samma sätt och erbjuda samma tjänster som tidigare. 

Verksamheten innehåller tre affärsområden:

 

Kontakt

E-post kundservice

geolab@alsglobal.com

Tel. kundservice 070-639 48 95
Adress

Rålambsvägen 13,
112 59 Stockholm

Öppettider och
tider för provinlämning

08:00-17:00
Lunchstängt: 11:30-12:30

Kontaktpersoner

geoteknik

växt- och anläggningsjordar

gruppchef

 

Kontakta gärna Johan Englöf eller Karl Josefsson om du vill diskutera projekt.

 

 

Geoweb

I vår kundportal GeoWeb publiceras alla geotekniska laboratorieanalyser. Du kan enkelt hämta dina resultat via din egen inloggning.

GeoWeb underlättar hanteringen av analysrapporter och hjälper dig att ha överblick över de projekt som du skickat till labbet. GeoWeb genererar analysrapporter i PDF-format samt digitala borrhål (PRV-filer) som innehåller labdata från varje borrhål och djup. PRV-filerna läses automatiskt in i Novapoint GeoSuite Toolbox för uppritning av borrhål.

Du loggar in på GeoWeb och får tillgång till din egen kundarea. Där hittar du alla projekt, varje projekt innehåller samtliga analysrapporter och PRV-filer.

Logga in på GeoWeb

Saknar du inloggning? Skicka e-post med namn och företag till geolab@alsglobal.com så aktiverar vi tjänsten åt dig.

 

Ackrediterade av SWEDAC

Laboratoriet gör ingående undersökningar av markförhållanden, från yta till berggrund, med hjälp av moderna instrument och hög kompetens. Vi är ackrediterade av SWEDAC för analys av miljöföroreningar och kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär preciserade rutiner för kontroll och dokumentation av laboratoriets arbete.

Alla laboratorieanalyser publiceras på GeoWeb som är vår egen lösning för snabb och säker tillgång till analysresultaten. Systemet underlättar hanteringen av analysrapporter och du når det med en enkel inloggning.

Geolab har nu införskaffat nytt material för kolvprovtagning (lådor, hylsor, lock) i syfte att kunna fasa ut äldre utrustning samt upprätthålla arkiveringstiden. Därav kommer en avgift om 300kr debiteras per utlämnad ny kolvlåda.