Paket: 191
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.030 µg/l
acenaftylen 0.010 µg/l
acenaften 0.010 µg/l
fluoren 0.010 µg/l
fenantren 0.020 µg/l
antracen 0.010 µg/l
fluoranten 0.010 µg/l
pyren 0.010 µg/l
bens(a)antracen 0.010 µg/l
krysen 0.010 µg/l
bens(b)fluoranten 0.010 µg/l
bens(k)fluoranten 0.010 µg/l
bens(a)pyren 0.010 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.010 µg/l
bens(ghi)perylen 0.010 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.010 µg/l
PAH, summa 16 0.095 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.060 µg/l
PAH, summa L 0.030 µg/l
PAH, summa M 0.030 µg/l
PAH, summa H 0.040 µg/l

OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
9-fluorenon 0.1 µg/l
9,10-antrakinon 0.1 µg/l
2-metylantrakinon 0.1 µg/l
4H-cyklopenta(def)fenantren-4-on 0.1 µg/l
bens(a)fluorenon 0.1 µg/l
bensantron 0.1 µg/l
7,12-benso(a)antracenkinon 0.1 µg/l
5,12-naftacenkinon 0.1 µg/l
bens(cd)pyrenon 0.1 µg/l

OV-1-Oxy Oxy-PAH i vatten

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.001 µg/l
PCB 52 0.001 µg/l
PCB 101 0.001 µg/l
PCB 118 0.001 µg/l
PCB 138 0.001 µg/l
PCB 153 0.001 µg/l
PCB 180 0.001 µg/l
summa PCB 7 0.004 µg/l

OV-2a PCB7 i vatten

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0,00014 µg/l
PCB 52 0,00014 µg/l
PCB 101 0,00014 µg/l
PCB 118 0,00014 µg/l
PCB 138 0,00014 µg/l
PCB 153 0,00014 µg/l
PCB 180 0,00014 µg/l
summa PCB 7 0,001 µg/l

OV-2aQ PCB7 i vatten (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2 l
Provkärl: 2x1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l

OV-2b Dioxinlika PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB7:
PCB 28 20 ng/l
PCB 52 10 ng/l
PCB 101 10 ng/l
PCB 118 5 ng/l
PCB 138 10 ng/l
PCB 153 15 ng/l
PCB 180 5 ng/l
summa PCB 7 70 ng/l
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l

OV-2a + OV-2b PCB7 och dioxinlika PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 4 725 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
beta-endosulfan 0.01 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
endrin 0.01 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
metoxyklor 0.01 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
trifluralin 0.01 µg/l
dikofol 0.03 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l

OV-3a Klorerade pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.05 µg/l
AMPA 0.05 µg/l

OV-3d Glyfosfat och AMPA i vatten

Paketinfo

Pris: 2 415 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
imazapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l

OV-3e Pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 3 360 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 120 ml
Provkärl: 3x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l

OV-3f Banvallspaket 1 (vatten)

Paketinfo

Pris: 3 825 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS, GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l

OV-3g Banvallspaket 2 (vatten)

Paketinfo

Pris: 3 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS, GC-ECD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
bromacil 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l
imazapyr 0.05 µg/l
monuron 0.05 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l

OV-3h Banvallspaket 3 (vatten)

Paketinfo

Pris: 4 725 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diuron 0.05 µg/l
irgarol (cybutryn) 0.01 µg/l

OV-3i Pesticider i vatten (hamnmiljö)

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4,5-TP (fenoprop) 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.05 µg/l
2-hydroxisimazin 0.05 µg/l
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.05 µg/l
2-hydroxiatrazin 0.05 µg/l
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.05 µg/l
3-hydroxikarbofuran 0.05 µg/l
4-CPP 0.05 µg/l
acetamiprid 0.05 µg/l
acetoklor 0.05 µg/l
acibenzolar-S-metyl 0.05 µg/l
acifluorfen 0.05 µg/l
aklonifen 0.05 µg/l
alaklor 0.05 µg/l
aldikarb 0.05 µg/l
aldikarbsulfon 0.05 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
ametryn 0.05 µg/l
amidosulfuron 0.05 µg/l
aminopyralid 0.05 µg/l
atraton 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
azinfosetyl 0.05 µg/l
azinfosmetyl 0.1 µg/l
azoxystrobin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.05 µg/l
benalaxyl 0.05 µg/l
bendiokarb 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
bentazon-metyl 0.05 µg/l
beta-endosulfan 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
bifenox 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
bromacil 0.05 µg/l
bromofosetyl 0.05 µg/l
bromoxynil 0.05 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
irgarol (cybutryn) 0.05 µg/l
cymoxanil 0.05 µg/l
cyprazin 0.05 µg/l
cyprodinil 0.05 µg/l
cyprokonazol 0.05 µg/l
cyromazin 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
demeton-s-metyl 0.1 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desetylterbutylazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
desmetryn 0.05 µg/l
diazinon 0.1 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
dietofenkarb 0.05 µg/l
difenakum 0.05 µg/l
difenokonazol 0.05 µg/l
difenoxuron 0.05 µg/l
diflubensuron 0.05 µg/l
diflufenikan 0.01 µg/l
dikamba 0.05 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
diklofention 0.05 µg/l
diklofop 0.05 µg/l
diklormid 0.05 µg/l
diklorvos 0.05 µg/l
dikofol 0.03 µg/l
dikrotofos 0.05 µg/l
dimefuron 0.05 µg/l
dimetaklor 0.05 µg/l
dimetenamid 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
dimetomorf 0.05 µg/l
dinoseb 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
DNOC 0.05 µg/l
endrin 0.01 µg/l
epoxikonazol 0.05 µg/l
epsilon-HCH 0.05 µg/l
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.05 µg/l
etiofenkarb 0.05 µg/l
etion 0.05 µg/l
etoprofos 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenamifos 0.05 µg/l
fenarimol 0.05 µg/l
fenhexamid 0.05 µg/l
fenitrotion 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fenoxikarb 0.05 µg/l
fenpropidin 0.05 µg/l
fenpropimorf 0.05 µg/l
fensulfotion 0.05 µg/l
fention 0.05 µg/l
fenuron 0.05 µg/l
fipronil 0.05 µg/l
florasulam 0.05 µg/l
fluazifop 0.05 µg/l
fluazifop-butyl (isomerer) 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
flusilazol 0.05 µg/l
flutalonil 0.05 µg/l
fonofos 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
forat 0.1 µg/l
fosalon 0.05 µg/l
fosfamidon 0.05 µg/l
fosmet 0.05 µg/l
furatiokarb 0.05 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
haloxifop 0.05 µg/l
haloxifop-metyl (isomerer) 0.05 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
hexakonazol 0.05 µg/l
hexazinon 0.05 µg/l
hexytiazox 0.05 µg/l
hydroxiterbutylazin 0.05 µg/l
imazalil 0.05 µg/l
imazametabens-metyl 0.05 µg/l
imazamox 0.05 µg/l
imazetapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
indoxakarb 0.05 µg/l
ioxinil 0.05 µg/l
iprodion 0.05 µg/l
iprovalikarb 0.05 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
isoproturon-desmetyl 0.05 µg/l
isoproturon-monodesmetyl 0.05 µg/l
isopyrazam 0.05 µg/l
kadusafos 0.05 µg/l
summa kaptan+tetrahydroftalimid (THPI) 0.05 µg/l
karbaryl 0.05 µg/l
karbendazim 0.05 µg/l
karbetamid 0.05 µg/l
karbofenotion 0.05 µg/l
karbofuran 0.05 µg/l
karboxin 0.05 µg/l
karfentrazonetyl 0.05 µg/l
klodinafop 0.05 µg/l
klomazon 0.05 µg/l
klomeprop 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
klorbromuron 0.05 µg/l
klorfenvinfos 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kloridazon-desfenyl 0.05 µg/l
kloroxuron 0.05 µg/l
klorprofam 0.05 µg/l
klorpyrifos 0.05 µg/l
klorpyrifosmetyl 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
klortoluron 0.05 µg/l
klortoluron-desmetyl 0.05 µg/l
klotianidin 0.05 µg/l
kumafos 0.05 µg/l
kresoxim-metyl 0.05 µg/l
krimidin 0.05 µg/l
kvinklorak 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
kvinoxifen 0.05 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l
kvizalofop 0.05 µg/l
lenacil 0.05 µg/l
linuron 0.05 µg/l
malaoxon 0.05 µg/l
malation 0.05 µg/l
mandipropamid 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
mefenpyrdietyl 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mesosulfuronmetyl 0.05 µg/l
mesotrion 0.05 µg/l
metabenstiazuron 0.1 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamidofos 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metidation 0.05 µg/l
metiokarb 0.05 µg/l
metkonazol 0.05 µg/l
metobromuron 0.05 µg/l
metolaklor (isomerer) 0.05 µg/l
metomyl 0.05 µg/l
metoxifenozid 0.05 µg/l
metoxuron 0.05 µg/l
metoxyklor 0.01 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
metribuzin-desamino 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
molinat 0.05 µg/l
monokrotofos 0.05 µg/l
monolinuron 0.05 µg/l
monuron 0.05 µg/l
napropamid 0.05 µg/l
naptalam 0.05 µg/l
neburon 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
nuarimol 0.05 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
ometoat 0.05 µg/l
oxadixyl 0.05 µg/l
oxamyl 0.05 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
paklobutrazol 0.05 µg/l
paraoxon-etyl 0.05 µg/l
paraoxon-metyl 0.05 µg/l
parationetyl 0.05 µg/l
parationmetyl 0.05 µg/l
pencykuron 0.05 µg/l
pendimetalin 0.05 µg/l
penkonazol 0.05 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
pikoxistrobin 0.05 µg/l
pirimifosetyl 0.05 µg/l
pirimifosmetyl 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pretilaklor 0.05 µg/l
primisulfuron-metyl 0.05 µg/l
prodiamin 0.05 µg/l
profam 0.05 µg/l
profenofos 0.05 µg/l
prokloraz 0.05 µg/l
promekarb 0.05 µg/l
prometon 0.05 µg/l
prometryn 0.05 µg/l
propaklor 0.05 µg/l
propakvizafop 0.05 µg/l
propamokarb 0.05 µg/l
propanil 0.05 µg/l
propazin 0.05 µg/l
propikonazol 0.05 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.05 µg/l
propoxur 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
prosulfokarb 0.05 µg/l
protiofos 0.05 µg/l
protiokonazol 0.05 µg/l
pyribenzoxim 0.05 µg/l
pyrimetanil 0.05 µg/l
pyriproxifen 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sebutylazin 0.05 µg/l
sekbumeton 0.05 µg/l
setoxidim 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
simetryn 0.05 µg/l
spiroxamin 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tebukonazol 0.05 µg/l
tebutiuron 0.05 µg/l
teflubenzuron 0.05 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
terbutryn 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
tiabendazol 0.05 µg/l
tiametoxam 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tiobenkarb 0.05 µg/l
tiofanatmetyl 0.05 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
triadimefon 0.05 µg/l
triadimenol 0.05 µg/l
triallat 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
triazofos 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
tricyklazol 0.05 µg/l
trifloxisulfuron-natrium 0.05 µg/l
trifluralin 0.01 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l
triforin 0.05 µg/l
triklopyr 0.05 µg/l
triklosan 0.05 µg/l
tritikonazol 0.05 µg/l

OV-3k Stort pesticidpaket

Paketinfo

Pris: 5 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS, GC-MS, GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l
AMPA 0.05 µg/l

OV-3p Pesticider i vatten enligt SGUs rapport 2013:01

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 3x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.6 µg/l
dietylftalat (DEP) 0.6 µg/l
di-n-propylftalat (DPP) 0.6 µg/l
di-n-butylftalat (DBP) 0.6 µg/l
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.6 µg/l
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.6 µg/l
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.6 µg/l
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1.3 µg/l
butylbensylftalat (BBP) 0.6 µg/l
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.6 µg/l

OV-4a Ftalater (10 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 1 µg/l
dietylftalat (DEP) 1 µg/l
di-n-propylftalat (DPP) 1 µg/l
di-n-butylftalat (DBP) 1 µg/l
di-iso-butylftalat (DIBP) 1 µg/l
di-n-pentylftalat (DNPP) 1 µg/l
di-n-oktylftalat (DNOP) 1 µg/l
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1 µg/l
butylbensylftalat (BBP) 1 µg/l
di-cyklohexylftalat (DCP) 1 µg/l
di-iso-decylftalat (DIDP) 1 µg/l
di-iso-nonylftalat (DINP) 1 µg/l
di-n-hexylftalat (DNHP) 1 µg/l

OV-4b Ftalater (13) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.3 µg/l

OV-5a BTEX i vatten

Paketinfo

Pris: 1 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg/l
toluen 0.1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.1 µg/l

OV-5b BTEX i vatten med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provtagningsinstruktion
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 2 µg/l
1,1-dikloretan 1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 1 µg/l
1,2-diklorpropan 1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
trans-1,2-dikloreten 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l

OV-6a Klorerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-diklorpropan 0.1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l

OV-6b Klorerade alifater i vatten med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-6a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-diklorpropan 0.1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-dibrometan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l

OV-6b + bromerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-6a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-diklorpropan 0.1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-dibrometan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
bensen 0.1 µg/l
toluen 0.1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.1 µg/l

OV-6b + OV-5b + bromerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-6a/OV-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.1 µg/l
3-monoklorfenol 0.1 µg/l
4-monoklorfenol 0.1 µg/l
2,3-diklorfenol 0.1 µg/l
2,4+2,5-diklorfenol 0.2 µg/l
2,6-diklorfenol 0.1 µg/l
3,4-diklorfenol 0.1 µg/l
3,5-diklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.1 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
pentaklorfenol 0.1 µg/l
summa klorfenoler

OV-7 Klorfenoler i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorbensen 0.1 µg/l
1,2-diklorbensen 0.1 µg/l
1,3-diklorbensen 0.1 µg/l
1,4-diklorbensen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbensen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbensen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
klorbensener, summa

OV-8 Klorbensener i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.01 µg/l
2,4,5-TP (fenoprop) 0.01 µg/l
2,3,6-triklorbensoesyra 0.1 µg/l
2,4-D 0.01 µg/l
2,4-DB 0.02 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.01 µg/l
4-CPP 0.01 µg/l
acifluorfen 0.01 µg/l
aminopyralid 0.05 µg/l
bentazon 0.01 µg/l
bromoxynil 0.01 µg/l
dikamba 0.03 µg/l
diklofop 0.02 µg/l
dinoseb 0.02 µg/l
dinoterb 0.03 µg/l
DNOC 0.03 µg/l
fluroxipyr 0.02 µg/l
ioxinil 0.01 µg/l
klopyralid 0.03 µg/l
MCPA 0.01 µg/l
MCPB 0.02 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 µg/l
pikloram 0.02 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.01 µg/l
triklopyr 0.03 µg/l
triklosan 0.05 µg/l

OV-9 Fenoxisyror och andra herbicider i vatten

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
triklormetan (kloroform) 0.1-0.3 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.1-0.3 µg/l
dibromklormetan 0.1-0.3 µg/l
bromdiklormetan 0.1-0.3 µg/l
summa trihalometaner (THM) µg/l

OV-10 Trihalometaner i vatten

Paketinfo

Pris: 1 620 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylacetat 0.02 mg/l
etylacetat 0.02 mg/l
n-propylacetat 0.02 mg/l
iso-propylacetat 0.02 mg/l
n-butylacetat 0.02 mg/l
iso-butylacetat 0.02 mg/l
sek-butylacetat 0.02 mg/l
tert-butylacetat 0.02 mg/l
n-pentylacetat 0.02 mg/l
iso-pentylacetat 0.02 mg/l

OV-11 Acetater i vatten

Paketinfo

Pris: 1 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 halvfylld + 1 toppfylld headspace-vial
Provkärl: 2xheadspace-vial
Metod: HS-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provtagningsinstruktion
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
klorbensener, semivolatila 0.9 µg/l
summa PCB 7 0.7 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 µg/l
acenaftylen 0.1 µg/l
acenaften 0.1 µg/l
fluoren 0.1 µg/l
fenantren 0.1 µg/l
antracen 0.1 µg/l
fluoranten 0.1 µg/l
pyren 0.1 µg/l
bens(a)antracen 0.1 µg/l
krysen 0.1 µg/l
bens(b)fluoranten 0.1 µg/l
bens(k)fluoranten 0.1 µg/l
bens(a)pyren 0.1 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.1 µg/l
bens(ghi)perylen 0.1 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.1 µg/l
PAH, summa 16 0.8 µg/l
summa cancerogena PAH 0.4 µg/l
summa övriga PAH 0.5 µg/l
PAH, summa L 0.15 µg/l
PAH, summa M 0.25 µg/l
PAH, summa H 0.4 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Ej ackrediterad för Quick- och expressanalyser.

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
Aromater:
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
indan 0.2 µg/l
aromater >C8-C10 4 µg/l
Klorerade alifater:
diklormetan 2.0 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg/l
1,1-dikloretan 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 0.2 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg/l
1,2-diklorpropan 0.2 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.2 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
vinylklorid 0.5 µg/l
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.2 µg/l
diklorbensener 0.5 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-13a GC-MS screening (volatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Halogenerade alifater
klormetan 10 µg/l
brommetan 1.0 µg/l
diklormetan 2 µg/l
dibrommetan 1.0 µg/l
bromklormetan 2.0 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
triklorfluormetan 1.0 µg/l
diklordifluormetan 1.0 µg/l
monokloretan 1.0 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1.0 µg/l
1,2-dibrometan 1.0 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,1,2-tetrakloretan 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
1,2-diklorpropan 1.0 µg/l
1,3-diklorpropan 1.0 µg/l
2,2-diklorpropan 1.0 µg/l
1,2,3-triklorpropan 1.0 µg/l
1,2-dibrom-3-klorpropan 1.0 µg/l
1,1-diklor-1-propen 1.0 µg/l
cis-1,3-diklor-1-propen 1.0 µg/l
trans-1,3-diklorpropen 1.0 µg/l
hexaklorbutadien 1.0 µg/l
Halogenerade aromater
2-klortoluen 1.0 µg/l
4-klortoluen 1.0 µg/l
monoklorbensen 0.1 µg/l
brombensen 1.0 µg/l
1,2-diklorbensen 0.1 µg/l
1,3-diklorbensen 0.1 µg/l
1,4-diklorbensen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbensen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbensen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg/l
Icke halogenerade aromater
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
o-xylen 0.1 µg/l
m-xylen 0.2 µg/l
p-xylen 0.2 µg/l
styren 0.2 µg/l
iso-propylbensen 1.0 µg/l
n-propylbensen 1.0 µg/l
1,2,4-trimetylbensen 1.0 µg/l
1,3,5-trimetylbensen 1.0 µg/l
n-butylbensen 1.0 µg/l
sek-butylbensen 1.0 µg/l
tert-butylbensen 1.0 µg/l
p-isopropyltoluen 1.0 µg/l
naftalen 1.0 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
TBA 5 µg/l

OV-14a Flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metanol 2 mg/l
etanol 0.5 mg/l
1-propanol 0.5 mg/l
2-propanol 0.5 mg/l
1-butanol 0.5 mg/l
2-butanol 0.5 mg/l
isobutanol 0.5 mg/l
tert-butanol 0.5 mg/l
1-pentanol 0.5 mg/l
2-oktanol 0.5 mg/l

OV-15a Alkoholer i vatten

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etylenglykol 0.1 mg/l
dietylenglykol (DEG) 0.1 mg/l
trietylenglykol (TEG) 0.1 mg/l
propylenglykol 0.1 mg/l

OV-15b Glykoler i vatten

Paketinfo

Pris: 1 935 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun vial (EPA-vial)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylketon (aceton) 0.05-0.1 mg/l
2-butanon (MEK) 0.05-0.1 mg/l
3-metyl-2-butanon 0.05-0.1 mg/l
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.05-0.1 mg/l
2-pentanon 0.05-0.1 mg/l
3-pentanon 0.05-0.1 mg/l
2-hexanon 0.05-0.1 mg/l
3-hexanon 0.05-0.1 mg/l
2-heptanon 0.05-0.1 mg/l
3-heptanon 0.05-0.1 mg/l
4-heptanon 0.05-0.1 mg/l
cyklohexanon 0.05-0.1 mg/l

OV-16 Ketoner i vatten

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: HS-GC-MS
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
m/p-xylen 0.2 µg/l
o-xylen 0.1 µg/l
styren 0.2 µg/l
iso-propylbensen 1 µg/l
n-propylbensen 1 µg/l
1,3,5-trimetylbensen 1 µg/l
tert-butylbensen 1 µg/l
1,2,4-trimetylbensen 1 µg/l
sek-butylbensen 1 µg/l
p-isopropyltoluen 1 µg/l
n-butylbensen 1 µg/l

OV-17 Alkylbensener i vatten

Paketinfo

Pris: 1 525 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 µg/l
o-kresol 0.1 µg/l
m-kresol 0.1 µg/l
p-kresol 0.1 µg/l
2,3-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,5-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,6-dimetylfenol 0.1 µg/l
3,4-dimetylfenol 0.1 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 0.1 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 0.1 µg/l
2-etylfenol 0.1 µg/l
3-etylfenol 0.1 µg/l
4-etylfenol 0.1 µg/l
2-isopropylfenol 0.1 µg/l
2-n-propylfenol 0.1 µg/l
4-n-propylfenol 0.2 µg/l
3-tert-butylfenol 0.1 µg/l

OV-18a Fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler i vatten

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 1 µg/l
o-kresol 1 µg/l
m,p-kresol 2 µg/l
2,3-dimetylfenol 1 µg/l
2,4+2,5-dimetylfenol 2 µg/l
2,6-dimetylfenol 1 µg/l
3,4-dimetylfenol 1 µg/l
3,5-dimetylfenol 1 µg/l

OV-18b Fenol, kresoler och dimetylfenoler i vatten

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns kan beställas, kontakta laboratoriet för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 µg/l
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 µg/l

OV-18c Nonylfenol och oktylfenol i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 µg/l
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 µg/l

OV-18d Nonylfenol och -etoxilater i vatten

Paketinfo

Pris: 2 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 µg/l
4-tert-oktylfenol-monoetoxilat 0.01 µg/l
4-tert-oktylfenol-dietoxilat 0.01 µg/l
4-tert-oktylfenol-trietoxilat 0.01 µg/l
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 µg/l
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 µg/l

OV-18e Nonylfenol, oktylfenol och -etoxilater i vatten

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.001 µg/l
tetrabutyltenn 0.001 µg/l
monooktyltenn 0.001 µg/l
dioktyltenn 0.001 µg/l
tricyklohexyltenn 0.001 µg/l
monofenyltenn 0.001 µg/l
difenyltenn 0.001 µg/l
trifenyltenn 0.001 µg/l

OV-19a Tennorganiska föreningar (10) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 360 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.001 µg/l

OV-19a1 Tennorganiska föreningar, TBT i vatten

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.001 µg/l

OV-19a3 Tennorganiska föreningar (3) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 090 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylkvicksilver 0.03 ng/l

OV-19e Metylkvicksilver i vatten

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 1 10 µg/l
Se(VI) 1 50 µg/l

OV-19f Selenspeciering för vatten

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 Rapporteringsgränsen gäller för sötvatten. Rapporteringsgränsen för havsvatten är 10 gånger högre.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.3 µg/l
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
fraktion >C10-C12 5 µg/l
fraktion >C12-C16 5 µg/l
fraktion >C16-C35 30 µg/l

OV-20a Olja i vatten (Petrol-pack)

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja
Instruktion: OBS! Vialerna måste sändas kylda till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
totalt extraherbara alifater 0.1 mg/l
opolära alifater 0.1 mg/l
totalt extraherbara aromater 0.1 mg/l
opolära aromater 0.1 mg/l

OV-20b Olja IR i vatten

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 450 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljeindex >C10-C40 50 µg/l
fraktion >C10-C12 5 µg/l
fraktion >C12-C16 5 µg/l
fraktion >C16-C35 30 µg/l
fraktion >C35-C40 10 µg/l

OV-20c Olja GC-FID i vatten

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som SameDay (svar samma dag vid inlämning/ankomst före 09:00). Observera att SameDay alltid måste förbokas. För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l

OV-20d MTBE i vatten

Paketinfo

Pris: 775 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l

OV-21a/OV-21c-ADD MTBE i vatten

Paketinfo

Pris: 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
TBA 5 µg/l

OV-20d MTBE + TBA i vatten

Paketinfo

Pris: 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram
analys av referensolja

OV-37a Oljeidentifiering inkl. analys av referensolja i vatten

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C5-C16 20 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.03 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.09 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.055 µg/l
PAH, summa L 0.025 µg/l
PAH, summa M 0.03 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l

OV-21a alifater, aromater, BTEX, PAH(16) enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 330 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C5-C16 20 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.01 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.08 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.045 µg/l
PAH, summa L 0.015 µg/l
PAH, summa M 0.025 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dibrometan 0.1 µg/l

OV-21b alifater, aromater, BTEX, PAH(16), MTBE, 1.2-dikloretan, 1.2-dibrometan enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 2 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 330 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C5-C16 20 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l

OV-21c alifater, aromater, BTEX enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 330 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.03 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.09 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.055 µg/l
PAH, summa L 0.025 µg/l
PAH, summa M 0.03 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l

OV-21h alifater, aromater, PAH(16) enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ

OV-22 Dioxiner och furaner i vatten

Paketinfo

Pris: 7 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l

OV-22 + OV-2b Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 7 875 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l
PCB7:
PCB 28 20 ng/l
PCB 52 10 ng/l
PCB 101 10 ng/l
PCB 118 5 ng/l
PCB 138 10 ng/l
PCB 153 15 ng/l
PCB 180 5 ng/l
PCB7, summa lowerbound 70 ng/l
PCB7, summa upperbound 70 ng/l

OV-22 + OV-2b + OV-2a Dioxiner, furaner, dioxinlika PCB och PCB7 i vatten

Paketinfo

Pris: 8 925 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Aromater:
naftalen 0.01-0.1 µg/l
1-metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
2-metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
Kresoler:
o-kresol 0.01-0.1 µg/l
m-kresol 0.01-0.1 µg/l
p-kresol 0.01-0.1 µg/l
fenol 0.01-0.1 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
O-heterocykler:
dibensofuran 0.01-0.1 µg/l
N-heterocykler:
kinolin 0.01-0.1 µg/l
iso-kinolin 0.01-0.1 µg/l
S-heterocykler:
dibensotiofen 0.01-0.1 µg/l
bensotiofen 1 0.01-0.1 µg/l

OV-24 Kreosotföreningar i vatten

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.0001 µg/l
tetraBDE 0.001 µg/l
BDE 47 0.0001 µg/l
pentaBDE 0.001 µg/l
BDE 99 0.0001 µg/l
BDE 100 0.0001 µg/l
hexaBDE 0.001 µg/l
heptaBDE 0.002 µg/l
oktaBDE 0.002 µg/l
nonaBDE 0.01 µg/l
dekaBDE 0.01 µg/l
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 0.005 µg/l
dekabrombifenyl (DeBB) 0.01 µg/l
hexabromcyklododekan (HBCD) 0.02 µg/l
BDE 153 0.0001 µg/l
BDE 154 0.0001 µg/l

OV-25a Bromerade flamskyddsmedel i vatten

Paketinfo

Pris: 4 095 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensotriazol 0.05 µg/l
5-metylbensotriazol (tolytriazol) 0.05 µg/l
alkyletoxilater 1 µg/l
petroleumsulfonater 50 µg/l

OV-26 Tillsatsämnen i avisningsvätska i vatten

Paketinfo

Pris: 3 885 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl) 0.1 µg/l
2,3-dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,4-dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,6-dinitrotoluen 0.1 µg/l
3,4-dinitrotoluen 0.1 µg/l
2-nitrotoluen 0.1 µg/l
3-nitrotoluen 0.1 µg/l
4-nitrotoluen 0.1 µg/l

OV-27a Nitrotoluener i vatten

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX 0.1 µg/l
HMX (oktogen) 1.0 µg/l
TNT (trotyl) 0.1 µg/l

OV-27b RDX + HMX + TNT i vatten

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX
HMX (oktogen)
etylenglykoldinitrat (EGDN)
dietylenglykoldinitrat (DEGDN)
nitroglycerin
nitropenta
hexyl
tetryl
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)
2,4-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
2-nitrotoluen
3-nitrotoluen
4-nitrotoluen
1,3-dinitrobensen
1,3,5-trinitrobensen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
4-amino-2,6-dinitrotoluen

OV-27c Sprängämnesrester i vatten

Paketinfo

Pris: 3 045 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS, GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ambroxol 0.050 µg/l
bisoprolol 0.050 µg/l
betaxolol 0.050 µg/l
bensotriazol 0.050 µg/l
carazolol 0.050 µg/l
celiprolol 0.050 µg/l
cetirizin 0.050 µg/l
clenbuterol 0.050 µg/l
dimetylpyrazolon 0.050 µg/l
etofibrat 0.050 µg/l
fenacetin 0.050 µg/l
fenazon 0.050 µg/l
fenofibrat 0.050 µg/l
fenoterol 0.050 µg/l
nadolol 0.050 µg/l
noretindron 0.050 µg/l
pentoxifyllin 0.050 µg/l
primidon 0.050 µg/l
propyfenazon 0.050 µg/l
ranitidin 0.050 µg/l
ritalinsyra 0.050 µg/l
simvastatin 0.050 µg/l
sotalol 0.050 µg/l
sulfabensamid 0.050 µg/l
sulfacetamid 0.050 µg/l
sulfadimetoxin 0.050 µg/l
sulfadoxin 0.050 µg/l
sulfaguanidin 0.050 µg/l
sulfakvinoxalin 0.050 µg/l
sulfametoxipyridazin 0.050 µg/l
sulfamonometoxin 0.050 µg/l
sulfapyridin 0.050 µg/l
sulfisomidin 0.050 µg/l
sulfisoxazol 0.050 µg/l
timolol 0.050 µg/l

OV-28e Läkemedelsrester E i vatten

Paketinfo

Pris: Kontakta oss för pris
Standard svarstid: 4 veckor
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.1 µg/l
beta-pinen 0.1 µg/l
3-karen 0.1 µg/l
limonen 0.1 µg/l

OV-29a Terpener (4 föreningar) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 000 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.1 µg/l
beta-pinen 0.1 µg/l
3-karen 0.1 µg/l
limonen 0.1 µg/l
kamfen 0.1 µg/l
kamfer 0.1 µg/l
p-isopropyltoluen 0.1 µg/l
p-mentan 0.1 µg/l

OV-29b Terpener (8 föreningar) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 0.1 µg/l
CFC-12 0.1 µg/l
CFC-113 0.1 µg/l

OV-30a Freoner i vatten

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 halvfylld + 1 toppfylld headspace-vial
Provkärl: 2xheadspace-vial
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provtagningsinstruktion
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C10-C13 (SCCP) 0.2 µg/l
C14-C17 (MCCP) 0.2 µg/l

OV-32 Klorparaffiner i vatten

Paketinfo

Pris: 4 725 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/l
acetaldehyd (etanal) 0.1 mg/l
propionaldehyd (propional) 0.1 mg/l
butyraldehyd (butanal) 0.1 mg/l
glutaraldehyd (pentandial) 0.1 mg/l

OV-33 Aldehyder i vatten

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: HPLC-DAD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Analyseras efter filtrering.
Lägre rapporteringsgränser kan nås för riktigt rena vatten, vänligen kontaka kundtjänst för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.01 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.01 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.01 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.01 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.01 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.01 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.01 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.01 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFAS, summa 11
PFUnDA perfluorundekansyra 0.01 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.01 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.025 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.01 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.025 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.01 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.02 µg/l
PFAS, summa 20
PFAS, summa 21
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
FOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.01 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.01 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.025 µg/l

OV-34a Perfluorerade ämnen, PFAS (34) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 940 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml PE-HD plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.002 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.0003 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.0003 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.0003 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.0003 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.0003 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.0003 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
PFAS, summa 4
PFAS, summa 11
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0003 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0003 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0003 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.001 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.001 µg/l
PFAS, summa 20
PFAS, summa 21
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
FOSA perfluoroktansulfonamid 0.0003 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.002 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.002 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.002 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.002 µg/l
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.001 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.001 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.0003 µg/l

OV-34aQ Perfluorerade ämnen, PFAS (34) (låg rapp.gräns) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml PE-HD plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Vid halter >0,080 µg/l kommer byte till analyspaket OV-34a att ske. Vid halter 0,020-0,080 µg/l kommer provet att spädas 4 ggr vilket innebär förhöjda rapporteringsgränser.
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOA perfluoroktansyra 0,0050 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0,0050 µg/l

OV-34b Perfluorerade ämnen, PFAS (2) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 415 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml PE-HD plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOA perfluoroktansyra 0.0010 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0010 µg/l

OV-34c Perfluorerade ämnen, PFAS (2) (låg rapp. gräns) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml PE-HD plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid 0.05 µg/l

Akrylamid i vatten

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun vial (EPA-vial)
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AOX 0.01 mg/l

AOX i vatten

Paketinfo

Pris: 1 105 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet skall frysas och sänds kylt till lab.
Anmärkningar: För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bisfenol A 0.05 µg/l

Bisfenol A (BPA) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 875 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
EGOM 0.1 mg/l

EGOM i vatten

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
EOX 0.05 mg/l

EOX i vatten

Paketinfo

Pris: 1 105 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan ska toppfyllas och sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
epiklorhydrin 0.5 µg/l

Epiklorhydrin i vatten

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenolindex 5 µg/l

Fenolindex för vatten

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska med CuSO4+H3PO4
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.05 mg/l

Formaldehyd (spektrofotometri) i vatten

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/l

Formaldehyd (HPLC) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metan 2 µg/l
etan 1 µg/l
eten 1 µg/l

Metan / etan / eten i vatten

Paketinfo

Pris: 1 495 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: US EPA RSK-175
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: OBS! Priset avser analys av endast ett av de tre ämnena.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metan 2 µg/l
etan 1 µg/l
eten 1 µg/l

Metan + etan + eten i vatten

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: US EPA RSK-175
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 10 ng/l
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 10 ng/l
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 10 ng/l
TBP, tri-n-butylfosfat 10 ng/l
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 10 ng/l
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 10 ng/l
TIBP, tri-iso-butylfosfat 10 ng/l
TCP, trikresylfosfat 1 80 ng/l
ToCP, tris-o-kresylfosfat 10 ng/l
TPP, trifenylfosfat 10 ng/l
DBPhP, dibutylfenylfosfat 10 ng/l
DPhBP, difenylbutylfosfat 10 ng/l
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 10 ng/l

OV-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 835 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.0002 µg/l

OV-19a1Q Tennorganiska föreningar, TBT i vatten (låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 3 150 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.0002 µg/l

OV-19a3Q Tennorganiska föreningar (3) i vatten (TBT låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.0002 µg/l
tetrabutyltenn 0.001 µg/l
monooktyltenn 0.001 µg/l
dioktyltenn 0.001 µg/l
tricyklohexyltenn 0.001 µg/l
monofenyltenn 0.001 µg/l
difenyltenn 0.001 µg/l
trifenyltenn 0.001 µg/l

OV-19aQ Tennorganiska föreningar (10) i vatten (TBT låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 4 200 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.04 ng/l

Vattendirektivspaketet PRIO-TBT Tributyltenn

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.08 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.045 µg/l
PAH, summa L 0.02 µg/l
PAH, summa M 0.025 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l
naftalen (C1-alkyl.) 1 µg/l
naftalen (C2-alkyl.) 1 µg/l
naftalen (C3-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen 1 µg/l
dibensotiofen (C1-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen (C2-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen (C3-alkyl.) 1 µg/l

OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 20%

Nitrifikationshämning, 1 koncentration

Paketinfo

Pris: 3 500 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 5%
Nitrifikationshämning vid 10%
Nitrifikationshämning vid 20%
Nitrifikationshämning vid 40%
Nitrifikationshämning vid 50%

Nitrifikationshämning, 5 koncentrationer

Paketinfo

Pris: 6 900 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.01 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.01 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.01 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.01 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.01 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.01 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.01 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.01 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFAS, summa 11
PFUnDA perfluorundekansyra 0.01 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.01 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.025 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.025 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.025 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
FOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.01 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l

OV-34a-ADD Perfluorerade föreningar i vatten efter TopAssay

Paketinfo

Pris: 3 990 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 7 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 2*250 ml PE-HD plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Paketet innehåller analys av angivna substanser efter TOP-assay.
Alla substanser i PFAS-paketet analyseras inte efter TOP Assay eftersom vissa bryts ned under provbehandlingen.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 1 µg/l
D5, dekametylcyklopentasiloxan 1 µg/l

OV-36a Siloxaner (2 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
6-acetylmorphine (6-MAM) 1 ng/l
alprazolam 1 ng/l
amphetamine 1 ng/l
benzoylecgonine 1 ng/l
bromazepam 2 ng/l
buprenorphine 2 ng/l
buprenorphine glucuronide 5 ng/l
chlordiazepoxide 1 ng/l
clonazepam 2 ng/l
cocaethylene 1 ng/l
cocaine 2.5 ng/l
codeine 2.5 ng/l
diazepam 1 ng/l
EDDP (metabolite of methadone) 1 ng/l
ephedrine 1 ng/l
fentanyl 1 ng/l
heroin 1 ng/l
hydromorphone 1 ng/l
ketamine 1 ng/l
LSD 1 ng/l
LSD hydroxy 1 ng/l
MBDB (N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butamin) 1 ng/l
MDA (3,4 - methylenedioxyamphetamin) 1 ng/l
MDEA (3,4 - methylenedioxy - N- ethylamphetamine) 1 ng/l
MDMA (3,4 - methylendioxymethamphetamin) 1 ng/l
methadone 1 ng/l
methamphetamine 1 ng/l
midazolam 1 ng/l
morphine 1 ng/l
norbuprenorphine 2.5 ng/l
norbuprenorphine glucuronide 5 ng/l
oxazepam 1 ng/l
tetrazepam 1 ng/l
THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) 10 ng/l
THCA-A (delta-9-tetrahydrocannabinol-2-carboxylic) 10 ng/l
THC-COOH (11-nor-9-carboxy-THC) 10 ng/l
THC glucuronide 10 ng/l
THC hydroxy 20 ng/l
thebain 1 ng/l
tramadol 1 ng/l
zolpidem 1 ng/l

OV-28i Narkotiska preparat i avloppsvatten

Paketinfo

Pris: 5 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.05 µg/l
2-hydroxiatrazin 0.05 µg/l
2-hydroxisimazin 0.05 µg/l
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.05 µg/l
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.05 µg/l
3-hydroxikarbofuran 0.05 µg/l
acetamiprid 0.05 µg/l
acetoklor 0.05 µg/l
acibenzolar-S-metyl 0.05 µg/l
aklonifen 0.05 µg/l
alaklor 0.05 µg/l
aldikarb 0.05 µg/l
aldikarbsulfon 0.05 µg/l
ametryn 0.05 µg/l
amidosulfuron 0.05 µg/l
atraton 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
azinfosetyl 0.05 µg/l
azinfosmetyl 0.05 µg/l
azoxystrobin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.05 µg/l
benalaxyl 0.05 µg/l
bendiokarb 0.05 µg/l
bentazon-metyl 0.05 µg/l
bifenox 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
bromacil 0.05 µg/l
bromofosetyl 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
irgarol (cybutryn) 0.05 µg/l
cymoxanil 0.05 µg/l
cyprazin 0.05 µg/l
cyprodinil 0.05 µg/l
cyprokonazol 0.05 µg/l
cyromazin 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desetylterbutylazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
desmetryn 0.05 µg/l
diazinon 0.05 µg/l
dietofenkarb 0.05 µg/l
dietyltoluamid (DEET) 0.05 µg/l
difenakum 0.05 µg/l
difenokonazol 0.05 µg/l
difenoxuron 0.05 µg/l
diflubensuron 0.05 µg/l
diflufenikan 0.01 µg/l
diklofention 0.05 µg/l
diklormid 0.05 µg/l
diklorvos 0.05 µg/l
dikrotofos 0.05 µg/l
dimefuron 0.05 µg/l
dimetaklor 0.05 µg/l
dimetenamid 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
dimetomorf 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
epoxikonazol 0.05 µg/l
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.05 µg/l
etiofenkarb 0.05 µg/l
etion 0.05 µg/l
etoprofos 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenamifos 0.05 µg/l
fenarimol 0.05 µg/l
fenhexamid 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fenoxikarb 0.05 µg/l
fenpropidin 0.05 µg/l
fenpropimorf 0.05 µg/l
fensulfotion 0.05 µg/l
fenuron 0.05 µg/l
fipronil 0.05 µg/l
florasulam 0.05 µg/l
fluazifop 0.05 µg/l
fluazifop-butyl (isomerer) 0.05 µg/l
flusilazol 0.05 µg/l
flutalonil 0.05 µg/l
fonofos 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
forat 0.05 µg/l
fosalon 0.05 µg/l
fosfamidon 0.05 µg/l
fosmet 0.05 µg/l
furatiokarb 0.05 µg/l
haloxifop 0.05 µg/l
haloxifop-metyl (isomerer) 0.05 µg/l
hexakonazol 0.05 µg/l
hexazinon 0.05 µg/l
hexytiazox 0.05 µg/l
hydroxiterbutylazin 0.05 µg/l
imazalil 0.05 µg/l
imazametabens-metyl 0.05 µg/l
imazamox 0.05 µg/l
imazetapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
indoxakarb 0.05 µg/l
iprodion 0.05 µg/l
iprovalikarb 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
isoproturon-desmetyl 0.05 µg/l
isoproturon-monodesmetyl 0.05 µg/l
isopyrazam 0.05 µg/l
kadusafos 0.05 µg/l
karbaryl 0.05 µg/l
karbamazepin 0.05 µg/l
karbendazim 0.05 µg/l
karbetamid 0.05 µg/l
karbofuran 0.05 µg/l
karboxin 0.05 µg/l
karfentrazonetyl 0.05 µg/l
klodinafop 0.05 µg/l
klomazon 0.05 µg/l
klomeprop 0.05 µg/l
klorbromuron 0.05 µg/l
klorfenvinfos 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kloridazon-desfenyl 0.05 µg/l
kloridazon-metyldesfenyl 0.05 µg/l
kloroxuron 0.05 µg/l
klorprofam 0.05 µg/l
klorpyrifos 0.05 µg/l
klorpyrifosmetyl 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
klortoluron 0.05 µg/l
klortoluron-desmetyl 0.05 µg/l
klotianidin 0.05 µg/l
kresoxim-metyl 0.05 µg/l
krimidin 0.05 µg/l
kumafos 0.05 µg/l
kvinklorak 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
kvinoxifen 0.05 µg/l
kvizalofop 0.05 µg/l
lenacil 0.05 µg/l
linuron 0.05 µg/l
malaoxon 0.05 µg/l
malation 0.05 µg/l
mandipropamid 0.05 µg/l
mefenpyrdietyl 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mesosulfuronmetyl 0.05 µg/l
mesotrion 0.05 µg/l
metabenstiazuron 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamidofos 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metidation 0.05 µg/l
metiokarb 0.05 µg/l
metkonazol 0.05 µg/l
metobromuron 0.05 µg/l
metolaklor (isomerer) 0.05 µg/l
metomyl 0.05 µg/l
metoxifenozid 0.05 µg/l
metoxuron 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
metribuzin-desamino 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
molinat 0.05 µg/l
monokrotofos 0.05 µg/l
monolinuron 0.05 µg/l
monuron 0.05 µg/l
napropamid 0.05 µg/l
naptalam 0.05 µg/l
neburon 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
nuarimol 0.05 µg/l
ometoat 0.05 µg/l
oxadixyl 0.05 µg/l
oxamyl 0.05 µg/l
paklobutrazol 0.05 µg/l
paraoxon-etyl 0.05 µg/l
paraoxon-metyl 0.05 µg/l
parationetyl 0.05 µg/l
pencykuron 0.05 µg/l
pendimetalin 0.05 µg/l
penkonazol 0.05 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
pikoxistrobin 0.05 µg/l
pirimifosetyl 0.05 µg/l
pirimifosmetyl 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pretilaklor 0.05 µg/l
primisulfuron-metyl 0.05 µg/l
prodiamin 0.05 µg/l
profam 0.05 µg/l
profenofos 0.05 µg/l
prokloraz 0.05 µg/l
promekarb 0.05 µg/l
prometon 0.05 µg/l
prometryn 0.05 µg/l
propaklor 0.05 µg/l
propakvizafop 0.05 µg/l
propamokarb 0.05 µg/l
propanil 0.05 µg/l
propazin 0.05 µg/l
propikonazol 0.05 µg/l
propoxur 0.05 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
prosulfokarb 0.05 µg/l
protiokonazol 0.05 µg/l
pyribenzoxim 0.05 µg/l
pyrimetanil 0.05 µg/l
pyriproxifen 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sebutylazin 0.05 µg/l
sekbumeton 0.05 µg/l
setoxidim 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
simazin-desetyl 0.05 µg/l
simetryn 0.05 µg/l
spiroxamin 0.05 µg/l
sulfametoxazol 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tebukonazol 0.05 µg/l
tebutiuron 0.05 µg/l
teflubenzuron 0.05 µg/l
terbutryn 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
tiabendazol 0.05 µg/l
tiametoxam 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tiobenkarb 0.05 µg/l
tiofanatmetyl 0.05 µg/l
triadimefon 0.05 µg/l
triadimenol 0.05 µg/l
triallat 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
triazofos 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
tricyklazol 0.05 µg/l
trifloxisulfuron-natrium 0.05 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l
triforin 0.05 µg/l
tritikonazol 0.05 µg/l
warfarin 0.05 µg/l

OV-3c LC-MS-MS pesticidpaket i vatten

Paketinfo

Pris: 3 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
DDT,DDD,DDE, summa 0.01 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
aldrin-dieldrin, summa 0.01 µg/l
endrin 0.01 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
diklobenil 0.01 µg/l
imidakloprid 0.01 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l
dikofol 0.02 µg/l
klordan 0.02 µg/l
endosulfansulfat 0.02 µg/l

OV-3j Pesticider i vatten enligt SGI handbok för handelsträdgårdar, exkl. tetradifon

Paketinfo

Pris: 3 990 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska + 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: GC-ECD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
summa monoklorerade bifenyler ng/l
summa diklorerade bifenyler ng/l
summa triklorerade bifenyler ng/l
summa tetraklorerade bifenyler ng/l
summa pentaklorerade bifenyler ng/l
summa hexaklorerade bifenyler ng/l
summa heptaklorerade bifenyler ng/l
summa oktaklorerade bifenyler ng/l
summa nonaklorerade bifenyler ng/l
dekaklorbifenyl ng/l
Summa PCB (209 kongener) lowerbound ng/l
Summa PCB (209 kongener) upperbound ng/l

OV-2c Kongenscreening av PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 4 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-HRMS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-hydroxydiklofenak 0.01 µg/l
amoxicillin 0.01 µg/l
anastrozol 0.01 µg/l
atenolol 0.01 µg/l
atorvastatin 0.01 µg/l
azatioprin 0.01 µg/l
azitromycin 0.01 µg/l
benzylpenicillin 0.01 µg/l
bezafibrat 0.01 µg/l
buprenorfin 0.01 µg/l
butorfanol 0.01 µg/l
ciprofloxacin 0.01 µg/l
citalopram 0.01 µg/l
clindamycin 0.01 µg/l
clonazepam 0.01 µg/l
cyklobenzaprin 0.01 µg/l
cyklofosfamid 0.01 µg/l
diazepam 0.01 µg/l
diklofenak 0.01 µg/l
doxycyklin 0.01 µg/l
enalapril 0.01 µg/l
enoxacin 0.5 µg/l
enrofloxacin 0.5 µg/l
erytromycin 0.01 µg/l
fexofenadin 0.01 µg/l
flumekin 0.01 µg/l
fluoxetin 0.01 µg/l
flutamid 0.01 µg/l
furosemid 0.01 µg/l
gabapentin 0.01 µg/l
galantamin 0.01 µg/l
gemfibrozil 0.01 µg/l
glimepirid 0.01 µg/l
hydroklortiazid 0.01 µg/l
ifosfamid 0.01 µg/l
indometacin 0.01 µg/l
johexol 0.01 µg/l
jomeprol 0.01 µg/l
jopamidol 0.01 µg/l
jopromid 0.01 µg/l
kapecitabin 0.01 µg/l
karbamazepin 0.01 µg/l
10,11-dihydroxykarbamazepin 0.01 µg/l
10,11-dihydro-10-hydroxykarbamazepin 0.01 µg/l
2-hydroxikarbamazepin 0.01 µg/l
karbamazepin 10,11-epoxid 0.01 µg/l
ketoprofen 0.01 µg/l
klaritromycin 0.01 µg/l
klofibrinsyra 0.01 µg/l
kloramfenikol 0.01 µg/l
klortetracyklin 0.01 µg/l
kloxacillin 0.5 µg/l
koffein 0.01 µg/l
kolkicin 0.01 µg/l
linkomycin 0.01 µg/l
lomefloxacin 0.5 µg/l
loperamide 0.01 µg/l
meloxikam 0.01 µg/l
metacyklin 0.01 µg/l
metformin 0.01 µg/l
metoprolol 0.01 µg/l
metotrexat 0.01 µg/l
metronidazol 0.01 µg/l
mykofenolatmofetil 0.01 µg/l
nalidixinsyra 0.01 µg/l
naproxen 0.01 µg/l
nimesulid 0.01 µg/l
norfloxacin 0.01 µg/l
ofloxacin 0.01 µg/l
omeprazol 0.01 µg/l
ormetoprim 0.01 µg/l
ornidazol 0.01 µg/l
oxazepam 0.01 µg/l
oxitetracyklin 2.5 µg/l
oxkarbazepin 0.01 µg/l
oxolinsyra 0.01 µg/l
paklitaxel 0.01 µg/l
paracetamol 0.01 µg/l
piroxikam 0.01 µg/l
propranolol 0.01 µg/l
roxitromycin 0.01 µg/l
salbutamol 0.01 µg/l
sarafloxacin 0.5 µg/l
sertralin 0.01 µg/l
sotalol 0.01 µg/l
sulfadiazin 0.01 µg/l
sulfadimidin (sulfametazin) 0.01 µg/l
sulfaklorpyridazin 0.01 µg/l
sulfamerazin 0.01 µg/l
sulfametizol 0.01 µg/l
sulfametoxazol 0.01 µg/l
sulfametoxipyridazin 0.01 µg/l
sulfamonometoxin 0.01 µg/l
sulfatiazol 0.01 µg/l
tebain 0.01 µg/l
terbutalin 0.01 µg/l
tetracyklin 0.01 µg/l
tramadol 0.01 µg/l
trimetoprim 0.01 µg/l
valsartan 0.01 µg/l
vancomycin 0.01 µg/l
venlafaxin 0.01 µg/l
warfarin 0.01 µg/l
zolpidem 0.01 µg/l

OV-28a Läkemedelsrester A i vatten

Paketinfo

Pris: 3 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MDA (4,4´-metylendianilin) 0.5 µg/l

MDA (4,4'-metylendianilin) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 600 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen > Organiska ämnen
Provmängd: 80 ml
Provkärl: 2x40 ml brun vial (EPA-vial)
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 20: 3 dagar 300%; 4 dagar 200%; 5 dagar 75%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 20%
Nitrifikationshämning vid 40%

Nitrifikationshämning, 2 koncentrationer (20% och 40%)

Paketinfo

Pris: 4 100 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
17-alfa-etinylöstradiol 0.05 µg/l
17-beta-östradiol 0.05 µg/l

OV-28b Hormoner i vatten

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ibuprofen 0.05 µg/l
paraxantin 0.03 µg/l
salicylsyra 0.05 µg/l

OV-28d Läkemedelsrester D i vatten

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
17-alfa-etinylöstradiol 0.005 µg/l
17-beta-östradiol 0.005 µg/l
östron 0.005 µg/l

OV-28bQ Hormoner i vatten, låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 2 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
Summa PCDD/F I-TEQ

OV-22 Dioxiner och furaner i vatten, I-TEQ

Paketinfo

Pris: 7 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorättiksyra (MCAA) 1 µg/l
diklorättiksyra (DCAA) 0.5 µg/l
triklorättiksyra (TCAA) 0.5 µg/l
monobromättiksyra (MBAA) 1 µg/l
dibromättiksyra (DBAA) 0.5 µg/l
tribromättiksyra (TBAA) 5 µg/l
bromklorättiksyra (BCAA) 2 µg/l
dibromklorättiksyra (DBCAA) 0.5 µg/l
bromdiklorättiksyyra (BDCAA) 0.5 µg/l

Halogenerade ättiksyror i vatten

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 150 ml plastflaska
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.030 µg/l
acenaftylen 0.010 µg/l
acenaften 0.010 µg/l
fluoren 0.010 µg/l
fenantren 0.020 µg/l
antracen 0.010 µg/l
fluoranten 0.010 µg/l
pyren 0.010 µg/l
bens(a)antracen 0.010 µg/l
krysen 0.010 µg/l
bens(b)fluoranten 0.010 µg/l
bens(k)fluoranten 0.010 µg/l
bens(a)pyren 0.010 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.010 µg/l
bens(ghi)perylen 0.010 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.010 µg/l
PAH, summa 16 0.095 µg/l
summa PAH6 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.060 µg/l
PAH, summa L 0.030 µg/l
PAH, summa M 0.030 µg/l
PAH, summa H 0.040 µg/l

Dagvatten-ADD PAH inkl. PAH6 (EPA-PAH, 16 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GenX i vatten

Paketinfo

Pris: 3 325 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml HD-PE plastflaska
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
hexaBB 0.001 µg/l

Hexabrombifenyl i vatten

Paketinfo

Pris: 3 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
östriol 0.050 µg/l

OV-28bQ-ADD Östriol i vatten

Paketinfo

Pris: 600 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
amitrol 0.1 µg/l

Amitrol i vatten

Paketinfo

Pris: 2 415 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cis-klordan 0.01 µg/l
trans-klordan 0.01 µg/l
endosulfansulfat 0.01 µg/l
cis-nonaklor 0.01 µg/l
trans-nonaklor 0.01 µg/l
oxiklordan 0.01 µg/l
mirex 0.01 µg/l
toxafen 0.1 µg/l

OV-3m Övriga klorerade pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 2 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D3, hexametylcyklotrisiloxan 1 µg/l
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 1 µg/l
D5, dekametylcyklopentasiloxan 1 µg/l
D6, dodecamethylcyclohexasiloxan 1 µg/l
L2, hexametyldisiloxan 1 µg/l
L3, oktametyltrisiloxan 1 µg/l
L4, dekametyltetrasiloxan 1 µg/l
L5, dodekametylpentasiloxan 1 µg/l

OV-36b Siloxaner (8 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 900 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OV-37b Oljeidentifiering, jämförelse med analyserat prov i vatten

Paketinfo

Pris: 1 065 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OV-37c Oljeidentifiering, jämförelse med oljebibliotek i vatten

Paketinfo

Pris: 1 065 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tolkning av kromatogram

Tolkning av kromatogram i vatten

Paketinfo

Pris: 225 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kromatogram som bilaga

Kromatogram i vatten

Paketinfo

Pris: 80 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.