Paket: 201
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.030 µg/l
acenaftylen 0.010 µg/l
acenaften 0.010 µg/l
fluoren 0.010 µg/l
fenantren 0.020 µg/l
antracen 0.010 µg/l
fluoranten 0.010 µg/l
pyren 0.010 µg/l
bens(a)antracen 0.010 µg/l
krysen 0.010 µg/l
bens(b)fluoranten 0.010 µg/l
bens(k)fluoranten 0.010 µg/l
bens(a)pyren 0.010 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.010 µg/l
bens(ghi)perylen 0.010 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.010 µg/l
PAH, summa 16 0.095 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.060 µg/l
PAH, summa L 0.030 µg/l
PAH, summa M 0.030 µg/l
PAH, summa H 0.040 µg/l

OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
9-fluorenon 0.1 µg/l
9,10-antrakinon 0.1 µg/l
2-metylantrakinon 0.1 µg/l
4H-cyklopenta(def)fenantren-4-on 0.1 µg/l
bens(a)fluorenon 0.1 µg/l
bensantron 0.1 µg/l
7,12-benso(a)antracenkinon 0.1 µg/l
5,12-naftacenkinon 0.1 µg/l
bens(cd)pyrenon 0.1 µg/l

OV-1-Oxy Oxy-PAH i vatten

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.001 µg/l
PCB 52 0.001 µg/l
PCB 101 0.001 µg/l
PCB 118 0.001 µg/l
PCB 138 0.001 µg/l
PCB 153 0.001 µg/l
PCB 180 0.001 µg/l
summa PCB 7 0.004 µg/l

OV-2a PCB7 i vatten

Paketinfo

Pris: 1 450 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0,00014 µg/l
PCB 52 0,00014 µg/l
PCB 101 0,00014 µg/l
PCB 118 0,00014 µg/l
PCB 138 0,00014 µg/l
PCB 153 0,00014 µg/l
PCB 180 0,00014 µg/l
summa PCB 7 0,001 µg/l

OV-2aQ PCB7 i vatten (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 2 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2 l
Provkärl: 2x1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l

OV-2b Dioxinlika PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB7:
PCB 28 20 ng/l
PCB 52 10 ng/l
PCB 101 10 ng/l
PCB 118 5 ng/l
PCB 138 10 ng/l
PCB 153 15 ng/l
PCB 180 5 ng/l
summa PCB 7 70 ng/l
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l

OV-2a + OV-2b PCB7 och dioxinlika PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 5 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
beta-endosulfan 0.01 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
endrin 0.01 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
metoxyklor 0.01 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
trifluralin 0.01 µg/l
dikofol 0.03 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l

OV-3a Klorerade pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 1 810 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.05 µg/l
AMPA 0.05 µg/l

OV-3d Glyfosfat och AMPA i vatten

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
imazapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l

OV-3e Pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 3 780 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 120 ml
Provkärl: 3x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l

OV-3f Banvallspaket 1 (vatten)

Paketinfo

Pris: 4 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS, GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l

OV-3g Banvallspaket 2 (vatten)

Paketinfo

Pris: 4 210 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS, GC-ECD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
bromacil 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l
imazapyr 0.05 µg/l
monuron 0.05 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l

OV-3h Banvallspaket 3 (vatten)

Paketinfo

Pris: 5 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diuron 0.05 µg/l
irgarol (cybutryn) 0.01 µg/l

OV-3i Pesticider i vatten (hamnmiljö)

Paketinfo

Pris: 2 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4,5-TP (fenoprop) 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.05 µg/l
2-hydroxisimazin 0.05 µg/l
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.05 µg/l
2-hydroxiatrazin 0.05 µg/l
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.05 µg/l
3-hydroxikarbofuran 0.05 µg/l
4-CPP 0.05 µg/l
acetamiprid 0.05 µg/l
acetoklor 0.05 µg/l
acibenzolar-S-metyl 0.05 µg/l
acifluorfen 0.05 µg/l
aklonifen 0.05 µg/l
alaklor 0.05 µg/l
aldikarb 0.05 µg/l
aldikarbsulfon 0.05 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
ametryn 0.05 µg/l
amidosulfuron 0.05 µg/l
aminopyralid 0.05 µg/l
atraton 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
azinfosetyl 0.05 µg/l
azinfosmetyl 0.1 µg/l
azoxystrobin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.05 µg/l
benalaxyl 0.05 µg/l
bendiokarb 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
bentazon-metyl 0.05 µg/l
beta-endosulfan 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
bifenox 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
bromacil 0.05 µg/l
bromofosetyl 0.05 µg/l
bromoxynil 0.05 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
irgarol (cybutryn) 0.05 µg/l
cymoxanil 0.05 µg/l
cyprazin 0.05 µg/l
cyprodinil 0.05 µg/l
cyprokonazol 0.05 µg/l
cyromazin 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
demeton-s-metyl 0.1 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desetylterbutylazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
desmetryn 0.05 µg/l
diazinon 0.1 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
dietofenkarb 0.05 µg/l
difenakum 0.05 µg/l
difenokonazol 0.05 µg/l
difenoxuron 0.05 µg/l
diflubensuron 0.05 µg/l
diflufenikan 0.01 µg/l
dikamba 0.05 µg/l
diklobenil 0.05 µg/l
diklofention 0.05 µg/l
diklofop 0.05 µg/l
diklormid 0.05 µg/l
diklorvos 0.05 µg/l
dikofol 0.03 µg/l
dikrotofos 0.05 µg/l
dimefuron 0.05 µg/l
dimetaklor 0.05 µg/l
dimetenamid 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
dimetomorf 0.05 µg/l
dinoseb 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
DNOC 0.05 µg/l
endrin 0.01 µg/l
epoxikonazol 0.05 µg/l
epsilon-HCH 0.05 µg/l
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.05 µg/l
etiofenkarb 0.05 µg/l
etion 0.05 µg/l
etoprofos 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenamifos 0.05 µg/l
fenarimol 0.05 µg/l
fenhexamid 0.05 µg/l
fenitrotion 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fenoxikarb 0.05 µg/l
fenpropidin 0.05 µg/l
fenpropimorf 0.05 µg/l
fensulfotion 0.05 µg/l
fention 0.05 µg/l
fenuron 0.05 µg/l
fipronil 0.05 µg/l
florasulam 0.05 µg/l
fluazifop 0.05 µg/l
fluazifop-butyl (isomerer) 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
flusilazol 0.05 µg/l
flutalonil 0.05 µg/l
fonofos 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
forat 0.1 µg/l
fosalon 0.05 µg/l
fosfamidon 0.05 µg/l
fosmet 0.05 µg/l
furatiokarb 0.05 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
haloxifop 0.05 µg/l
haloxifop-metyl (isomerer) 0.05 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
hexakonazol 0.05 µg/l
hexazinon 0.05 µg/l
hexytiazox 0.05 µg/l
hydroxiterbutylazin 0.05 µg/l
imazalil 0.05 µg/l
imazametabens-metyl 0.05 µg/l
imazamox 0.05 µg/l
imazetapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
indoxakarb 0.05 µg/l
ioxinil 0.05 µg/l
iprodion 0.05 µg/l
iprovalikarb 0.05 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
isoproturon-desmetyl 0.05 µg/l
isoproturon-monodesmetyl 0.05 µg/l
isopyrazam 0.05 µg/l
kadusafos 0.05 µg/l
summa kaptan+tetrahydroftalimid (THPI) 0.05 µg/l
karbaryl 0.05 µg/l
karbendazim 0.05 µg/l
karbetamid 0.05 µg/l
karbofenotion 0.05 µg/l
karbofuran 0.05 µg/l
karboxin 0.05 µg/l
karfentrazonetyl 0.05 µg/l
klodinafop 0.05 µg/l
klomazon 0.05 µg/l
klomeprop 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
klorbromuron 0.05 µg/l
klorfenvinfos 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kloridazon-desfenyl 0.05 µg/l
kloroxuron 0.05 µg/l
klorprofam 0.05 µg/l
klorpyrifos 0.05 µg/l
klorpyrifosmetyl 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
klortoluron 0.05 µg/l
klortoluron-desmetyl 0.05 µg/l
klotianidin 0.05 µg/l
kumafos 0.05 µg/l
kresoxim-metyl 0.05 µg/l
krimidin 0.05 µg/l
kvinklorak 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
kvinoxifen 0.05 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l
kvizalofop 0.05 µg/l
lenacil 0.05 µg/l
linuron 0.05 µg/l
malaoxon 0.05 µg/l
malation 0.05 µg/l
mandipropamid 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
mefenpyrdietyl 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mesosulfuronmetyl 0.05 µg/l
mesotrion 0.05 µg/l
metabenstiazuron 0.1 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamidofos 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metidation 0.05 µg/l
metiokarb 0.05 µg/l
metkonazol 0.05 µg/l
metobromuron 0.05 µg/l
metolaklor (isomerer) 0.05 µg/l
metomyl 0.05 µg/l
metoxifenozid 0.05 µg/l
metoxuron 0.05 µg/l
metoxyklor 0.01 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
metribuzin-desamino 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
molinat 0.05 µg/l
monokrotofos 0.05 µg/l
monolinuron 0.05 µg/l
monuron 0.05 µg/l
napropamid 0.05 µg/l
naptalam 0.05 µg/l
neburon 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
nuarimol 0.05 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
ometoat 0.05 µg/l
oxadixyl 0.05 µg/l
oxamyl 0.05 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
paklobutrazol 0.05 µg/l
paraoxon-etyl 0.05 µg/l
paraoxon-metyl 0.05 µg/l
parationetyl 0.05 µg/l
parationmetyl 0.05 µg/l
pencykuron 0.05 µg/l
pendimetalin 0.05 µg/l
penkonazol 0.05 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
pikoxistrobin 0.05 µg/l
pirimifosetyl 0.05 µg/l
pirimifosmetyl 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pretilaklor 0.05 µg/l
primisulfuron-metyl 0.05 µg/l
prodiamin 0.05 µg/l
profam 0.05 µg/l
profenofos 0.05 µg/l
prokloraz 0.05 µg/l
promekarb 0.05 µg/l
prometon 0.05 µg/l
prometryn 0.05 µg/l
propaklor 0.05 µg/l
propakizafop 0.05 µg/l
propamokarb 0.05 µg/l
propanil 0.05 µg/l
propazin 0.05 µg/l
propikonazol 0.05 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.05 µg/l
propoxur 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
prosulfokarb 0.05 µg/l
protiofos 0.05 µg/l
protiokonazol 0.05 µg/l
pyribenzoxim 0.05 µg/l
pyrimetanil 0.05 µg/l
pyriproxifen 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sebutylazin 0.05 µg/l
sekbumeton 0.05 µg/l
setoxidim 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
simetryn 0.05 µg/l
spiroxamin 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tebukonazol 0.05 µg/l
tebutiuron 0.05 µg/l
teflubenzuron 0.05 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
terbutryn 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
tiabendazol 0.05 µg/l
tiametoxam 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tiobenkarb 0.05 µg/l
tiofanatmetyl 0.05 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
triadimefon 0.05 µg/l
triadimenol 0.05 µg/l
triallat 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
triazofos 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
tricyklazol 0.05 µg/l
trifloxisulfuron-natrium 0.05 µg/l
trifluralin 0.01 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l
triforin 0.05 µg/l
triklopyr 0.05 µg/l
triklosan 0.05 µg/l
tritikonazol 0.05 µg/l

OV-3k Stort pesticidpaket

Paketinfo

Pris: 5 950 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS, GC-MS, GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
bentazon 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fluroxipyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
klopyralid 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
glyfosat 0.05 µg/l
AMPA 0.05 µg/l

OV-3p Pesticider i vatten enligt SGUs rapport 2013:01

Paketinfo

Pris: 5 690 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 3x40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3 + 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.6 µg/l
dietylftalat (DEP) 0.6 µg/l
di-n-propylftalat (DPP) 0.6 µg/l
di-n-butylftalat (DBP) 0.6 µg/l
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.6 µg/l
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.6 µg/l
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.6 µg/l
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1.3 µg/l
butylbensylftalat (BBP) 0.6 µg/l
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.6 µg/l

OV-4a Ftalater (10 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 1 µg/l
dietylftalat (DEP) 1 µg/l
di-n-propylftalat (DPP) 1 µg/l
di-n-butylftalat (DBP) 1 µg/l
di-iso-butylftalat (DIBP) 1 µg/l
di-n-pentylftalat (DNPP) 1 µg/l
di-n-oktylftalat (DNOP) 1 µg/l
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1 µg/l
butylbensylftalat (BBP) 1 µg/l
di-cyklohexylftalat (DCP) 1 µg/l
di-iso-decylftalat (DIDP) 1 µg/l
di-iso-nonylftalat (DINP) 1 µg/l
di-n-hexylftalat (DNHP) 1 µg/l

OV-4b Ftalater (13) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.3 µg/l

OV-5a BTEX i vatten

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg/l
toluen 0.1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.1 µg/l

OV-5b BTEX i vatten med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 2 µg/l
1,1-dikloretan 1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 1 µg/l
1,2-diklorpropan 1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
trans-1,2-dikloreten 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l

OV-6a Klorerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-diklorpropan 0.1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l

OV-6b Klorerade alifater i vatten med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-6a.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-diklorpropan 0.1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-dibrometan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l

OV-6b + bromerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-6a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-diklorpropan 0.1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
1,2-dibrometan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
bensen 0.1 µg/l
toluen 0.1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.1 µg/l

OV-6b + OV-5b + bromerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-6a/OV-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.1 µg/l
3-monoklorfenol 0.1 µg/l
4-monoklorfenol 0.1 µg/l
2,3-diklorfenol 0.1 µg/l
2,4+2,5-diklorfenol 0.2 µg/l
2,6-diklorfenol 0.1 µg/l
3,4-diklorfenol 0.1 µg/l
3,5-diklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.1 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
pentaklorfenol 0.1 µg/l
summa klorfenoler

OV-7 Klorfenoler i vatten

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorbensen 0.1 µg/l
1,2-diklorbensen 0.1 µg/l
1,3-diklorbensen 0.1 µg/l
1,4-diklorbensen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbensen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbensen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
klorbensener, summa

OV-8 Klorbensener i vatten

Paketinfo

Pris: 2 270 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.01 µg/l
2,4,5-TP (fenoprop) 0.01 µg/l
2,3,6-triklorbensoesyra 0.1 µg/l
2,4-D 0.01 µg/l
2,4-DB 0.02 µg/l
2,4-DP (diklorprop) 0.01 µg/l
4-CPP 0.01 µg/l
acifluorfen 0.01 µg/l
aminopyralid 0.05 µg/l
bentazon 0.01 µg/l
bromoxynil 0.01 µg/l
dikamba 0.03 µg/l
diklofop 0.02 µg/l
dinoseb 0.02 µg/l
dinoterb 0.03 µg/l
DNOC 0.03 µg/l
fluroxipyr 0.02 µg/l
ioxinil 0.01 µg/l
klopyralid 0.03 µg/l
MCPA 0.01 µg/l
MCPB 0.02 µg/l
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 µg/l
pikloram 0.02 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.01 µg/l
triklopyr 0.03 µg/l
triklosan 0.05 µg/l

OV-9 Fenoxisyror och andra herbicider i vatten

Paketinfo

Pris: 2 290 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
triklormetan (kloroform) 0.1-0.3 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.1-0.3 µg/l
dibromklormetan 0.1-0.3 µg/l
bromdiklormetan 0.1-0.3 µg/l
summa trihalometaner (THM) µg/l

OV-10 Trihalometaner i vatten

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylacetat 0.02 mg/l
etylacetat 0.02 mg/l
n-propylacetat 0.02 mg/l
iso-propylacetat 0.02 mg/l
n-butylacetat 0.02 mg/l
iso-butylacetat 0.02 mg/l
sek-butylacetat 0.02 mg/l
tert-butylacetat 0.02 mg/l
n-pentylacetat 0.02 mg/l
iso-pentylacetat 0.02 mg/l

OV-11 Acetater i vatten

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 halvfylld + 1 toppfylld headspace-vial
Provkärl: 2xheadspace-vial
Metod: HS-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
klorbensener, semivolatila 0.9 µg/l
summa PCB 7 0.7 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 µg/l
acenaftylen 0.1 µg/l
acenaften 0.1 µg/l
fluoren 0.1 µg/l
fenantren 0.1 µg/l
antracen 0.1 µg/l
fluoranten 0.1 µg/l
pyren 0.1 µg/l
bens(a)antracen 0.1 µg/l
krysen 0.1 µg/l
bens(b)fluoranten 0.1 µg/l
bens(k)fluoranten 0.1 µg/l
bens(a)pyren 0.1 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.1 µg/l
bens(ghi)perylen 0.1 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.1 µg/l
PAH, summa 16 0.8 µg/l
summa cancerogena PAH 0.4 µg/l
summa övriga PAH 0.5 µg/l
PAH, summa L 0.15 µg/l
PAH, summa M 0.25 µg/l
PAH, summa H 0.4 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
Aromater:
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
indan 0.2 µg/l
aromater >C8-C10 4 µg/l
Klorerade alifater:
diklormetan 2.0 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg/l
1,1-dikloretan 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 0.2 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg/l
1,2-diklorpropan 0.2 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.2 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
vinylklorid 0.5 µg/l
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.2 µg/l
diklorbensener 0.5 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-13a GC-MS screening (volatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Halogenerade alifater
klormetan 10 µg/l
brommetan 1.0 µg/l
diklormetan 2 µg/l
dibrommetan 1.0 µg/l
bromklormetan 2.0 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 µg/l
triklorfluormetan 1.0 µg/l
diklordifluormetan 1.0 µg/l
monokloretan 1.0 µg/l
1,1-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1.0 µg/l
1,2-dibrometan 1.0 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,1,2-tetrakloretan 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg/l
vinylklorid 0.1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.1 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
1,2-diklorpropan 1.0 µg/l
1,3-diklorpropan 1.0 µg/l
2,2-diklorpropan 1.0 µg/l
1,2,3-triklorpropan 1.0 µg/l
1,2-dibrom-3-klorpropan 1.0 µg/l
1,1-diklor-1-propen 1.0 µg/l
cis-1,3-diklor-1-propen 1.0 µg/l
trans-1,3-diklorpropen 1.0 µg/l
hexaklorbutadien 1.0 µg/l
Halogenerade aromater
2-klortoluen 1.0 µg/l
4-klortoluen 1.0 µg/l
monoklorbensen 0.1 µg/l
brombensen 1.0 µg/l
1,2-diklorbensen 0.1 µg/l
1,3-diklorbensen 0.1 µg/l
1,4-diklorbensen 0.1 µg/l
1,2,3-triklorbensen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbensen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg/l
Icke halogenerade aromater
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
o-xylen 0.1 µg/l
m-xylen 0.2 µg/l
p-xylen 0.2 µg/l
styren 0.2 µg/l
iso-propylbensen 1.0 µg/l
n-propylbensen 1.0 µg/l
1,2,4-trimetylbensen 1.0 µg/l
1,3,5-trimetylbensen 1.0 µg/l
n-butylbensen 1.0 µg/l
sek-butylbensen 1.0 µg/l
tert-butylbensen 1.0 µg/l
p-isopropyltoluen 1.0 µg/l
naftalen 1.0 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
TBA 5 µg/l

OV-14a Flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metanol 2 mg/l
etanol 0.5 mg/l
1-propanol 0.5 mg/l
2-propanol 0.5 mg/l
1-butanol 0.5 mg/l
2-butanol 0.5 mg/l
isobutanol 0.5 mg/l
tert-butanol 0.5 mg/l
1-pentanol 0.5 mg/l
2-oktanol 0.5 mg/l

OV-15a Alkoholer i vatten

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etylenglykol 0.1 mg/l
dietylenglykol (DEG) 0.1 mg/l
trietylenglykol (TEG) 0.1 mg/l
propylenglykol 0.1 mg/l

OV-15b Glykoler i vatten

Paketinfo

Pris: 2 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun vial (EPA-vial)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylketon (aceton) 0.05-0.1 mg/l
2-butanon (MEK) 0.05-0.1 mg/l
3-metyl-2-butanon 0.05-0.1 mg/l
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.05-0.1 mg/l
2-pentanon 0.05-0.1 mg/l
3-pentanon 0.05-0.1 mg/l
2-hexanon 0.05-0.1 mg/l
3-hexanon 0.05-0.1 mg/l
2-heptanon 0.05-0.1 mg/l
3-heptanon 0.05-0.1 mg/l
4-heptanon 0.05-0.1 mg/l
cyklohexanon 0.05-0.1 mg/l

OV-16 Ketoner i vatten

Paketinfo

Pris: 2 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: HS-GC-MS
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
m/p-xylen 0.2 µg/l
o-xylen 0.1 µg/l
styren 0.2 µg/l
iso-propylbensen 1 µg/l
n-propylbensen 1 µg/l
1,3,5-trimetylbensen 1 µg/l
tert-butylbensen 1 µg/l
1,2,4-trimetylbensen 1 µg/l
sek-butylbensen 1 µg/l
p-isopropyltoluen 1 µg/l
n-butylbensen 1 µg/l

OV-17 Alkylbensener i vatten

Paketinfo

Pris: 1 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 µg/l
o-kresol 0.1 µg/l
m-kresol 0.1 µg/l
p-kresol 0.1 µg/l
2,3-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,5-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,6-dimetylfenol 0.1 µg/l
3,4-dimetylfenol 0.1 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.1 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 0.1 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 0.1 µg/l
2-etylfenol 0.1 µg/l
3-etylfenol 0.1 µg/l
4-etylfenol 0.1 µg/l
2-isopropylfenol 0.1 µg/l
2-n-propylfenol 0.1 µg/l
4-n-propylfenol 0.2 µg/l
3-tert-butylfenol 0.1 µg/l

OV-18a Fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler i vatten

Paketinfo

Pris: 2 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 1 µg/l
o-kresol 1 µg/l
m,p-kresol 2 µg/l
2,3-dimetylfenol 1 µg/l
2,4+2,5-dimetylfenol 2 µg/l
2,6-dimetylfenol 1 µg/l
3,4-dimetylfenol 1 µg/l
3,5-dimetylfenol 1 µg/l

OV-18b Fenol, kresoler och dimetylfenoler i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns kan beställas, kontakta laboratoriet för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 µg/l
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 µg/l

OV-18c Nonylfenol och oktylfenol i vatten

Paketinfo

Pris: 2 270 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 µg/l
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 µg/l

OV-18d Nonylfenol och -etoxilater i vatten

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 µg/l
4-tert-oktylfenol-monoetoxilat 0.01 µg/l
4-tert-oktylfenol-dietoxilat 0.01 µg/l
4-tert-oktylfenol-trietoxilat 0.01 µg/l
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 µg/l
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 µg/l
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 µg/l

OV-18e Nonylfenol, oktylfenol och -etoxilater i vatten

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.001 µg/l
tetrabutyltenn 0.001 µg/l
monooktyltenn 0.001 µg/l
dioktyltenn 0.001 µg/l
tricyklohexyltenn 0.001 µg/l
monofenyltenn 0.001 µg/l
difenyltenn 0.001 µg/l
trifenyltenn 0.001 µg/l

OV-19a Tennorganiska föreningar (10) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 680 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.001 µg/l

OV-19a1 Tennorganiska föreningar, TBT i vatten

Paketinfo

Pris: 2 880 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.001 µg/l

OV-19a3 Tennorganiska föreningar (3) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 380 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylkvicksilver 0.03 ng/l

OV-19e Metylkvicksilver i vatten

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 1 10 µg/l
Se(VI) 1 50 µg/l

OV-19f Selenspeciering för vatten

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 Rapporteringsgränsen gäller för sötvatten. Rapporteringsgränsen för havsvatten är 10 gånger högre.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.3 µg/l
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
fraktion >C10-C12 5 µg/l
fraktion >C12-C16 5 µg/l
fraktion >C16-C35 30 µg/l

OV-20a Olja i vatten (Petrol-pack)

Paketinfo

Pris: 1 620 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Vialerna måste sändas kylda till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
totalt extraherbara alifater 0.1 mg/l
opolära alifater 0.1 mg/l
totalt extraherbara aromater 0.1 mg/l
opolära aromater 0.1 mg/l

OV-20b Olja IR i vatten

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 450 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljeindex >C10-C40 50 µg/l
fraktion >C10-C12 5 µg/l
fraktion >C12-C16 5 µg/l
fraktion >C16-C35 30 µg/l
fraktion >C35-C40 10 µg/l

OV-20c Olja GC-FID i vatten

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: minst 200 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Anmärkningar: Prov ska förvaras och transporteras kylt till laboratorium så snart som möjligt efter provtagning.
Kan beställas som SameDay (svar samma dag vid inlämning/ankomst före 09:00). Observera att SameDay alltid måste förbokas. För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l

OV-20d MTBE i vatten

Paketinfo

Pris: 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l

OV-21a/OV-21c-ADD MTBE i vatten

Paketinfo

Pris: 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
TBA 5 µg/l

OV-20d MTBE + TBA i vatten

Paketinfo

Pris: 910 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram
analys av referensolja

OV-37a Oljeidentifiering inkl. analys av referensolja i vatten

Paketinfo

Pris: 2 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C5-C16 20 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.03 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.09 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.055 µg/l
PAH, summa L 0.025 µg/l
PAH, summa M 0.03 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l

OV-21a alifater, aromater, BTEX, PAH(16) enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 2 700 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 330 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C5-C16 20 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.01 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.08 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.045 µg/l
PAH, summa L 0.015 µg/l
PAH, summa M 0.025 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dibrometan 0.1 µg/l

OV-21b alifater, aromater, BTEX, PAH(16), MTBE, 1.2-dikloretan, 1.2-dibrometan enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 3 530 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 330 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C5-C16 20 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l

OV-21c alifater, aromater, BTEX enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 2 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 330 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2 x 40 ml brun EPA-vial (utan konservering)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C8-C10 10 µg/l
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
Aromater:
aromater >C8-C10 1 µg/l
aromater >C10-C16 1 µg/l
metylpyrener/metylfluorantener 1 µg/l
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 µg/l
aromater >C16-C35 1 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.03 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.09 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.055 µg/l
PAH, summa L 0.025 µg/l
PAH, summa M 0.03 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l

OV-21h alifater, aromater, PAH(16) enligt SPIMFAB i vatten

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ

OV-22 Dioxiner och furaner i vatten

Paketinfo

Pris: 7 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l

OV-22 + OV-2b Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 9 280 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.88 ng/l
PCB 105 2.3 ng/l
PCB 156 0.72 ng/l
PCB 126 0.007 ng/l
PCB 114 0.19 ng/l
PCB 157 0.08 ng/l
PCB 169 0.015 ng/l
PCB 118 4.8 ng/l
PCB 167 0.34 ng/l
PCB 81 0.08 ng/l
PCB 123 0.08 ng/l
PCB 189 0.085 ng/l
summa PCB WHO-TEQ 0.0015 ng/l
PCB7:
PCB 28 20 ng/l
PCB 52 10 ng/l
PCB 101 10 ng/l
PCB 118 5 ng/l
PCB 138 10 ng/l
PCB 153 15 ng/l
PCB 180 5 ng/l
PCB7, summa lowerbound 70 ng/l
PCB7, summa upperbound 70 ng/l

OV-22 + OV-2b + OV-2a Dioxiner, furaner, dioxinlika PCB och PCB7 i vatten

Paketinfo

Pris: 10 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Aromater:
naftalen 0.01-0.1 µg/l
1-metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
2-metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
Kresoler:
o-kresol 0.01-0.1 µg/l
m-kresol 0.01-0.1 µg/l
p-kresol 0.01-0.1 µg/l
fenol 0.01-0.1 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
O-heterocykler:
dibensofuran 0.01-0.1 µg/l
N-heterocykler:
kinolin 0.01-0.1 µg/l
iso-kinolin 0.01-0.1 µg/l
S-heterocykler:
dibensotiofen 0.01-0.1 µg/l
bensotiofen 1 0.01-0.1 µg/l

OV-24 Kreosotföreningar i vatten

Paketinfo

Pris: 2 970 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.0001 µg/l
tetraBDE 0.001 µg/l
BDE 47 0.0001 µg/l
pentaBDE 0.001 µg/l
BDE 99 0.0001 µg/l
BDE 100 0.0001 µg/l
hexaBDE 0.001 µg/l
heptaBDE 0.002 µg/l
oktaBDE 0.002 µg/l
nonaBDE 0.01 µg/l
dekaBDE 0.01 µg/l
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 0.005 µg/l
dekabrombifenyl (DeBB) 0.01 µg/l
hexabromcyklododekan (HBCD) 0.02 µg/l
BDE 153 0.0001 µg/l
BDE 154 0.0001 µg/l

OV-25a Bromerade flamskyddsmedel i vatten

Paketinfo

Pris: 5 040 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl) 0.1 µg/l
2,3-dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,4-dinitrotoluen 0.1 µg/l
2,6-dinitrotoluen 0.1 µg/l
3,4-dinitrotoluen 0.1 µg/l
2-nitrotoluen 0.1 µg/l
3-nitrotoluen 0.1 µg/l
4-nitrotoluen 0.1 µg/l

OV-27a Nitrotoluener i vatten

Paketinfo

Pris: 1 950 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX 0.1 µg/l
HMX (oktogen) 1.0 µg/l
TNT (trotyl) 0.1 µg/l

OV-27b RDX + HMX + TNT i vatten

Paketinfo

Pris: 2 460 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX
HMX (oktogen)
etylenglykoldinitrat (EGDN)
dietylenglykoldinitrat (DEGDN)
nitroglycerin
nitropenta
hexyl
tetryl
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)
2,4-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
2-nitrotoluen
3-nitrotoluen
4-nitrotoluen
1,3-dinitrobensen
1,3,5-trinitrobensen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
4-amino-2,6-dinitrotoluen

OV-27c Sprängämnesrester i vatten

Paketinfo

Pris: 3 760 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS, GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ambroxol 0.050 µg/l
bisoprolol 0.050 µg/l
betaxolol 0.050 µg/l
bensotriazol 0.050 µg/l
carazolol 0.050 µg/l
celiprolol 0.050 µg/l
cetirizin 0.050 µg/l
clenbuterol 0.050 µg/l
dimetylpyrazolon 0.050 µg/l
etofibrat 0.050 µg/l
fenacetin 0.050 µg/l
fenazon 0.050 µg/l
fenofibrat 0.050 µg/l
fenoterol 0.050 µg/l
nadolol 0.050 µg/l
noretindron 0.050 µg/l
pentoxifyllin 0.050 µg/l
primidon 0.050 µg/l
propyfenazon 0.050 µg/l
ritalinsyra 0.050 µg/l
simvastatin 0.050 µg/l
sotalol 0.050 µg/l
sulfabensamid 0.050 µg/l
sulfacetamid 0.050 µg/l
sulfadimetoxin 0.050 µg/l
sulfadoxin 0.050 µg/l
sulfaguanidin 0.050 µg/l
sulfakvinoxalin 0.050 µg/l
sulfametoxipyridazin 0.050 µg/l
sulfamonometoxin 0.050 µg/l
sulfapyridin 0.050 µg/l
sulfisomidin 0.050 µg/l
sulfisoxazol 0.050 µg/l
timolol 0.050 µg/l

OV-28e Läkemedelsrester E i vatten

Paketinfo

Pris: Kontakta oss för pris
Standard svarstid: 4 veckor
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.1 µg/l
beta-pinen 0.1 µg/l
3-karen 0.1 µg/l
limonen 0.1 µg/l

OV-29a Terpener (4 föreningar) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 360 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.1 µg/l
beta-pinen 0.1 µg/l
3-karen 0.1 µg/l
limonen 0.1 µg/l
kamfen 0.1 µg/l
kamfer 0.1 µg/l
p-isopropyltoluen 0.1 µg/l
p-mentan 0.1 µg/l

OV-29b Terpener (8 föreningar) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 960 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 0.1 µg/l
CFC-12 0.1 µg/l
CFC-113 0.1 µg/l

OV-30a Freoner i vatten

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 halvfylld + 1 toppfylld headspace-vial
Provkärl: 2xheadspace-vial
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C10-C13 (SCCP) 0.2 µg/l
C14-C17 (MCCP) 0.2 µg/l

OV-32 Klorparaffiner i vatten

Paketinfo

Pris: 5 410 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/l
acetaldehyd (etanal) 0.1 mg/l
propionaldehyd (propional) 0.1 mg/l
butyraldehyd (butanal) 0.1 mg/l
glutaraldehyd (pentandial) 0.1 mg/l

OV-33 Aldehyder i vatten

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: HPLC-DAD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Analyseras efter filtrering.
Lägre rapporteringsgränser kan nås för riktigt rena vatten, vänligen kontaka kundtjänst för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.01 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.01 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.01 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.005 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.01 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.01 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.01 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.005 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFAS, summa 11
PFUnDA perfluorundekansyra 0.01 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.01 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.025 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.01 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.01 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.02 µg/l
PFAS, summa 20
PFAS, summa 21
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.01 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.01 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.025 µg/l

OV-34a Perfluorerade ämnen, PFAS (34) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.002 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.0003 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.0003 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.0003 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.0003 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.0003 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.0003 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
PFAS, summa 4
PFAS, summa 11
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0003 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0003 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0003 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.001 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.001 µg/l
PFAS, summa 20
PFAS, summa 21
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.0003 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.002 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.002 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.002 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.002 µg/l
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.001 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.001 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.0003 µg/l

OV-34aQ Perfluorerade ämnen, PFAS (34) (låg rapp.gräns) i vatten

Paketinfo

Pris: 4 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Vid halter >0,080 µg/l kommer byte till analyspaket OV-34a att ske. Vid halter 0,020-0,080 µg/l kommer provet att spädas 4 ggr vilket innebär förhöjda rapporteringsgränser.
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0,01 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0,01 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0,01 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0,01 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0,005 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0,01 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0,01 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0,01 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0,01 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0,005 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 1 0,01 µg/l
PFAS, summa 11 µg/l
PFUnDA perfluorundekansyra 0,01 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0,01 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0,02 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0,01 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0,01 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0,01 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0,01 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0,01 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0,01 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0,02 µg/l
PFAS, summa 20 µg/l
PFAS, summa 21 µg/l

OV-34b Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.002 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.0003 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.0003 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.0003 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.0003 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.0003 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.0003 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
PFAS, summa 4 µg/l
PFAS, summa 11 µg/l
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0003 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0003 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0003 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.001 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.0003 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.001 µg/l
PFAS, summa 20 µg/l
PFAS, summa 21 µg/l

OV-34bQ Perfluorerade ämnen, PFAS (21) (låg rapp. gräns) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid 0.05 µg/l

Akrylamid i vatten

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AOX 0.01 mg/l

AOX i vatten

Paketinfo

Pris: 1 370 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet skall frysas och sänds kylt till lab.
Anmärkningar: För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bisfenol A 0.05 µg/l

Bisfenol A (BPA) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 210 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
EGOM 0.1 mg/l

EGOM i vatten

Paketinfo

Pris: 2 460 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
EOX 0.05 mg/l

EOX i vatten

Paketinfo

Pris: 1 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan ska toppfyllas och sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
epiklorhydrin 0.5 µg/l

Epiklorhydrin i vatten

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenolindex 5 µg/l

Fenolindex för vatten

Paketinfo

Pris: 745 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska med CuSO4+H3PO4
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.05 mg/l

Formaldehyd (spektrofotometri) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/l

Formaldehyd (HPLC) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metan 2 µg/l
etan 1 µg/l
eten 1 µg/l

Metan / etan / eten i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: US EPA RSK-175
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: OBS! Priset avser analys av endast ett av de tre ämnena.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metan 2 µg/l
etan 1 µg/l
eten 1 µg/l

Metan + etan + eten i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: US EPA RSK-175
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 10 ng/l
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 10 ng/l
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 10 ng/l
TBP, tri-n-butylfosfat 10 ng/l
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 10 ng/l
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 10 ng/l
TIBP, tri-iso-butylfosfat 10 ng/l
TCP, trikresylfosfat 1 80 ng/l
ToCP, tris-o-kresylfosfat 10 ng/l
TPP, trifenylfosfat 10 ng/l
DBPhP, dibutylfenylfosfat 10 ng/l
DPhBP, difenylbutylfosfat 10 ng/l
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 10 ng/l

OV-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 340 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.0002 µg/l

OV-19a1Q Tennorganiska föreningar, TBT i vatten (låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 3 610 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.0002 µg/l

OV-19a3Q Tennorganiska föreningar (3) i vatten (TBT låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 4 530 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 µg/l
dibutyltenn 0.001 µg/l
tributyltenn (TBT) 0.0002 µg/l
tetrabutyltenn 0.001 µg/l
monooktyltenn 0.001 µg/l
dioktyltenn 0.001 µg/l
tricyklohexyltenn 0.001 µg/l
monofenyltenn 0.001 µg/l
difenyltenn 0.001 µg/l
trifenyltenn 0.001 µg/l

OV-19aQ Tennorganiska föreningar (10) i vatten (TBT låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 4 810 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Proverna dekanteras alltid innan analys. Dekantering ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.04 ng/l

Vattendirektivspaketet PRIO-TBT Tributyltenn

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l plastflaska
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.08 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.045 µg/l
PAH, summa L 0.02 µg/l
PAH, summa M 0.025 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l
naftalen (C1-alkyl.) 1 µg/l
naftalen (C2-alkyl.) 1 µg/l
naftalen (C3-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen 1 µg/l
dibensotiofen (C1-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen (C2-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen (C3-alkyl.) 1 µg/l

OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 20%

Nitrifikationshämning, 1 koncentration

Paketinfo

Pris: 4 310 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frys provet direkt efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 5%
Nitrifikationshämning vid 10%
Nitrifikationshämning vid 20%
Nitrifikationshämning vid 40%
Nitrifikationshämning vid 50%

Nitrifikationshämning, 5 koncentrationer

Paketinfo

Pris: 8 130 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frys provet direkt efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.01 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.01 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.01 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.01 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.01 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.01 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.01 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFAS, summa 11
PFUnDA perfluorundekansyra 0.01 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.01 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.025 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.025 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.025 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.01 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l

OV-34a-ADD Perfluorerade föreningar i vatten efter TopAssay

Paketinfo

Pris: 4 700 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 7 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 2*250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Paketet innehåller analys av angivna substanser efter TOP-assay.
Alla substanser i PFAS-paketet analyseras inte efter TOP Assay eftersom vissa bryts ned under provbehandlingen.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 1 µg/l
D5, dekametylcyklopentasiloxan 1 µg/l

OV-36a Siloxaner (2 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
6-acetylmorphine (6-MAM) 1 ng/l
alprazolam 1 ng/l
amphetamine 1 ng/l
benzoylecgonine 1 ng/l
bromazepam 2 ng/l
buprenorphine 2 ng/l
buprenorphine glucuronide 5 ng/l
chlordiazepoxide 1 ng/l
clonazepam 2 ng/l
cocaethylene 1 ng/l
cocaine 2.5 ng/l
codeine 2.5 ng/l
diazepam 1 ng/l
EDDP (metabolite of methadone) 1 ng/l
ephedrine 1 ng/l
fentanyl 1 ng/l
heroin 1 ng/l
hydromorphone 1 ng/l
ketamine 1 ng/l
LSD 1 ng/l
LSD hydroxy 1 ng/l
MBDB (N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butamin) 1 ng/l
MDA (3,4 - methylenedioxyamphetamin) 1 ng/l
MDEA (3,4 - methylenedioxy - N- ethylamphetamine) 1 ng/l
MDMA (3,4 - methylendioxymethamphetamin) 1 ng/l
methadone 1 ng/l
methamphetamine 1 ng/l
midazolam 1 ng/l
morphine 1 ng/l
norbuprenorphine 2.5 ng/l
norbuprenorphine glucuronide 5 ng/l
oxazepam 1 ng/l
tetrazepam 1 ng/l
THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) 10 ng/l
THCA-A (delta-9-tetrahydrocannabinol-2-carboxylic) 10 ng/l
THC-COOH (11-nor-9-carboxy-THC) 10 ng/l
THC glucuronide 10 ng/l
THC hydroxy 20 ng/l
thebain 1 ng/l
tramadol 1 ng/l
zolpidem 1 ng/l

OV-28i Narkotiska preparat i avloppsvatten

Paketinfo

Pris: 6 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.05 µg/l
2-hydroxiatrazin 0.05 µg/l
2-hydroxisimazin 0.05 µg/l
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.05 µg/l
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.05 µg/l
3-hydroxikarbofuran 0.05 µg/l
acetamiprid 0.05 µg/l
acetoklor 0.05 µg/l
acibenzolar-S-metyl 0.05 µg/l
aklonifen 0.05 µg/l
alaklor 0.05 µg/l
aldikarb 0.05 µg/l
aldikarbsulfon 0.05 µg/l
ametryn 0.05 µg/l
amidosulfuron 0.05 µg/l
atraton 0.05 µg/l
atrazin 0.05 µg/l
azinfosetyl 0.05 µg/l
azinfosmetyl 0.05 µg/l
azoxystrobin 0.05 µg/l
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.05 µg/l
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.05 µg/l
benalaxyl 0.05 µg/l
bendiokarb 0.05 µg/l
bentazon-metyl 0.05 µg/l
bifenox 0.05 µg/l
bitertanol 0.05 µg/l
boskalid 0.05 µg/l
bromacil 0.05 µg/l
bromofosetyl 0.05 µg/l
cyanazin 0.05 µg/l
irgarol (cybutryn) 0.05 µg/l
cymoxanil 0.05 µg/l
cyprazin 0.05 µg/l
cyprodinil 0.05 µg/l
cyprokonazol 0.05 µg/l
cyromazin 0.05 µg/l
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.05 µg/l
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.05 µg/l
desetylatrazin 0.05 µg/l
desetylterbutylazin 0.05 µg/l
desisopropylatrazin 0.05 µg/l
desmetryn 0.05 µg/l
diazinon 0.05 µg/l
dietofenkarb 0.05 µg/l
dietyltoluamid (DEET) 0.05 µg/l
difenakum 0.05 µg/l
difenokonazol 0.05 µg/l
difenoxuron 0.05 µg/l
diflubensuron 0.05 µg/l
diflufenikan 0.01 µg/l
diklofention 0.05 µg/l
diklormid 0.05 µg/l
diklorvos 0.05 µg/l
dikrotofos 0.05 µg/l
dimefuron 0.05 µg/l
dimetaklor 0.05 µg/l
dimetenamid 0.05 µg/l
dimetoat 0.05 µg/l
dimetomorf 0.05 µg/l
diuron 0.05 µg/l
epoxikonazol 0.05 µg/l
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.05 µg/l
etiofenkarb 0.05 µg/l
etion 0.05 µg/l
etoprofos 0.05 µg/l
etofumesat 0.05 µg/l
fenamifos 0.05 µg/l
fenarimol 0.05 µg/l
fenhexamid 0.05 µg/l
fenoxaprop 0.05 µg/l
fenoxikarb 0.05 µg/l
fenpropidin 0.05 µg/l
fenpropimorf 0.05 µg/l
fensulfotion 0.05 µg/l
fenuron 0.05 µg/l
fipronil 0.05 µg/l
florasulam 0.05 µg/l
fluazifop 0.05 µg/l
fluazifop-butyl (isomerer) 0.05 µg/l
flusilazol 0.05 µg/l
flutalonil 0.05 µg/l
fonofos 0.05 µg/l
foramsulfuron 0.05 µg/l
forat 0.05 µg/l
fosalon 0.05 µg/l
fosfamidon 0.05 µg/l
fosmet 0.05 µg/l
furatiokarb 0.05 µg/l
haloxifop 0.05 µg/l
haloxifop-metyl (isomerer) 0.05 µg/l
hexakonazol 0.05 µg/l
hexazinon 0.05 µg/l
hexytiazox 0.05 µg/l
hydroxiterbutylazin 0.05 µg/l
imazalil 0.05 µg/l
imazametabens-metyl 0.05 µg/l
imazamox 0.05 µg/l
imazetapyr 0.05 µg/l
imidakloprid 0.05 µg/l
indoxakarb 0.05 µg/l
iprodion 0.05 µg/l
iprovalikarb 0.05 µg/l
isoproturon 0.05 µg/l
isoproturon-desmetyl 0.05 µg/l
isoproturon-monodesmetyl 0.05 µg/l
isopyrazam 0.05 µg/l
kadusafos 0.05 µg/l
karbaryl 0.05 µg/l
karbamazepin 0.05 µg/l
karbendazim 0.05 µg/l
karbetamid 0.05 µg/l
karbofuran 0.05 µg/l
karboxin 0.05 µg/l
karfentrazonetyl 0.05 µg/l
klodinafop 0.05 µg/l
klomazon 0.05 µg/l
klomeprop 0.05 µg/l
klorbromuron 0.05 µg/l
klorfenvinfos 0.05 µg/l
kloridazon 0.05 µg/l
kloridazon-desfenyl 0.05 µg/l
kloridazon-metyldesfenyl 0.05 µg/l
kloroxuron 0.05 µg/l
klorprofam 0.05 µg/l
klorpyrifos 0.05 µg/l
klorpyrifosmetyl 0.05 µg/l
klorsulfuron 0.05 µg/l
klortoluron 0.05 µg/l
klortoluron-desmetyl 0.05 µg/l
klotianidin 0.05 µg/l
kresoxim-metyl 0.05 µg/l
krimidin 0.05 µg/l
kumafos 0.05 µg/l
kvinklorak 0.05 µg/l
kvinmerac 0.05 µg/l
kvinoxifen 0.05 µg/l
kvizalofop 0.05 µg/l
lenacil 0.05 µg/l
linuron 0.05 µg/l
malaoxon 0.05 µg/l
malation 0.05 µg/l
mandipropamid 0.05 µg/l
mefenpyrdietyl 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mesosulfuronmetyl 0.05 µg/l
mesotrion 0.05 µg/l
metabenstiazuron 0.05 µg/l
metalaxyl (isomerer) 0.05 µg/l
metamidofos 0.05 µg/l
metamitron 0.05 µg/l
metazaklor 0.05 µg/l
metidation 0.05 µg/l
metiokarb 0.05 µg/l
metkonazol 0.05 µg/l
metobromuron 0.05 µg/l
metolaklor (isomerer) 0.05 µg/l
metomyl 0.05 µg/l
metoxifenozid 0.05 µg/l
metoxuron 0.05 µg/l
metribuzin 0.05 µg/l
metribuzin-desamino 0.05 µg/l
metsulfuron-metyl 0.05 µg/l
molinat 0.05 µg/l
monokrotofos 0.05 µg/l
monolinuron 0.05 µg/l
monuron 0.05 µg/l
napropamid 0.05 µg/l
naptalam 0.05 µg/l
neburon 0.05 µg/l
nikosulfuron 0.05 µg/l
nuarimol 0.05 µg/l
ometoat 0.05 µg/l
oxadixyl 0.05 µg/l
oxamyl 0.05 µg/l
paklobutrazol 0.05 µg/l
paraoxon-etyl 0.05 µg/l
paraoxon-metyl 0.05 µg/l
parationetyl 0.05 µg/l
pencykuron 0.05 µg/l
pendimetalin 0.05 µg/l
penkonazol 0.05 µg/l
pikloram 0.05 µg/l
pikoxistrobin 0.05 µg/l
pirimifosetyl 0.05 µg/l
pirimifosmetyl 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pretilaklor 0.05 µg/l
primisulfuron-metyl 0.05 µg/l
prodiamin 0.05 µg/l
profam 0.05 µg/l
profenofos 0.05 µg/l
prokloraz 0.05 µg/l
promekarb 0.05 µg/l
prometon 0.05 µg/l
prometryn 0.05 µg/l
propaklor 0.05 µg/l
propakizafop 0.05 µg/l
propamokarb 0.05 µg/l
propanil 0.05 µg/l
propazin 0.05 µg/l
propikonazol 0.05 µg/l
propoxur 0.05 µg/l
propoxikarbazonnatrium 0.05 µg/l
propyzamid 0.05 µg/l
prosulfokarb 0.05 µg/l
protiokonazol 0.05 µg/l
pyribenzoxim 0.05 µg/l
pyrimetanil 0.05 µg/l
pyriproxifen 0.05 µg/l
rimsulfuron 0.05 µg/l
sebutylazin 0.05 µg/l
sekbumeton 0.05 µg/l
setoxidim 0.05 µg/l
simazin 0.05 µg/l
simazin-desetyl 0.05 µg/l
simetryn 0.05 µg/l
spiroxamin 0.05 µg/l
sulfametoxazol 0.05 µg/l
sulfosulfuron 0.05 µg/l
tebukonazol 0.05 µg/l
tebutiuron 0.05 µg/l
teflubenzuron 0.05 µg/l
terbutryn 0.05 µg/l
terbutylazin 0.05 µg/l
tiabendazol 0.05 µg/l
tiametoxam 0.05 µg/l
tifensulfuronmetyl 0.05 µg/l
tiobenkarb 0.05 µg/l
tiofanatmetyl 0.05 µg/l
triadimefon 0.05 µg/l
triadimenol 0.05 µg/l
triallat 0.05 µg/l
triasulfuron 0.05 µg/l
triazofos 0.05 µg/l
tribenuronmetyl 0.05 µg/l
tricyklazol 0.05 µg/l
trifloxisulfuron-natrium 0.05 µg/l
triflusulfuron-metyl 0.05 µg/l
triforin 0.05 µg/l
tritikonazol 0.05 µg/l
warfarin 0.05 µg/l

OV-3c LC-MS-MS pesticidpaket i vatten

Paketinfo

Pris: 3 340 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
DDT,DDD,DDE, summa 0.01 µg/l
alfa-endosulfan 0.01 µg/l
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
aldrin-dieldrin, summa 0.01 µg/l
endrin 0.01 µg/l
isodrin 0.01 µg/l
pentaklorbensen 0.01 µg/l
hexaklorbensen 0.005 µg/l
hexaklorbutadien 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
cis-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
trans-heptaklorepoxid 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindan) 0.01 µg/l
hexakloretan 0.01 µg/l
telodrin 0.01 µg/l
diklobenil 0.01 µg/l
imidakloprid 0.01 µg/l
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 µg/l
dikofol 0.02 µg/l
klordan 0.02 µg/l
endosulfansulfat 0.02 µg/l

OV-3j Pesticider i vatten enligt SGI handbok för handelsträdgårdar, exkl. tetradifon

Paketinfo

Pris: 4 700 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska + 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: GC-ECD
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
summa monoklorerade bifenyler ng/l
summa diklorerade bifenyler ng/l
summa triklorerade bifenyler ng/l
summa tetraklorerade bifenyler ng/l
summa pentaklorerade bifenyler ng/l
summa hexaklorerade bifenyler ng/l
summa heptaklorerade bifenyler ng/l
summa oktaklorerade bifenyler ng/l
summa nonaklorerade bifenyler ng/l
dekaklorbifenyl ng/l
Summa PCB (209 kongener) lowerbound ng/l
Summa PCB (209 kongener) upperbound ng/l

OV-2c Kongenscreening av PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 5 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-HRMS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-hydroxydiklofenak 0.01 µg/l
amoxicillin 0.01 µg/l
anastrozol 0.01 µg/l
atenolol 0.01 µg/l
atorvastatin 0.01 µg/l
azatioprin 0.01 µg/l
azitromycin 0.01 µg/l
benzylpenicillin 0.01 µg/l
bezafibrat 0.01 µg/l
buprenorfin 0.01 µg/l
butorfanol 0.01 µg/l
ciprofloxacin 0.01 µg/l
citalopram 0.01 µg/l
clindamycin 0.01 µg/l
clonazepam 0.01 µg/l
cyklobenzaprin 0.01 µg/l
cyklofosfamid 0.01 µg/l
diazepam 0.01 µg/l
diklofenak 0.01 µg/l
doxycyklin 0.01 µg/l
enalapril 0.01 µg/l
enoxacin 0.5 µg/l
enrofloxacin 0.5 µg/l
erytromycin 0.01 µg/l
fexofenadin 0.01 µg/l
flumekin 0.01 µg/l
fluoxetin 0.01 µg/l
flutamid 0.01 µg/l
furosemid 0.01 µg/l
gabapentin 0.01 µg/l
galantamin 0.01 µg/l
gemfibrozil 0.01 µg/l
glimepirid 0.01 µg/l
hydroklortiazid 0.01 µg/l
ifosfamid 0.01 µg/l
indometacin 0.01 µg/l
johexol 0.01 µg/l
jomeprol 0.01 µg/l
jopamidol 0.01 µg/l
jopromid 0.01 µg/l
kapecitabin 0.01 µg/l
karbamazepin 0.01 µg/l
10,11-dihydroxykarbamazepin 0.01 µg/l
10,11-dihydro-10-hydroxykarbamazepin 0.01 µg/l
2-hydroxikarbamazepin 0.01 µg/l
karbamazepin 10,11-epoxid 0.01 µg/l
ketoprofen 0.01 µg/l
klaritromycin 0.01 µg/l
klofibrinsyra 0.01 µg/l
kloramfenikol 0.01 µg/l
klortetracyklin 0.01 µg/l
kloxacillin 0.5 µg/l
koffein 0.01 µg/l
kolkicin 0.01 µg/l
linkomycin 0.01 µg/l
lomefloxacin 0.5 µg/l
loperamide 0.01 µg/l
meloxikam 0.01 µg/l
metacyklin 0.01 µg/l
metformin 0.01 µg/l
metoprolol 0.01 µg/l
metotrexat 0.01 µg/l
metronidazol 0.01 µg/l
mykofenolatmofetil 0.01 µg/l
nalidixinsyra 0.01 µg/l
naproxen 0.01 µg/l
nimesulid 0.01 µg/l
norfloxacin 0.01 µg/l
ofloxacin 0.01 µg/l
omeprazol 0.01 µg/l
ormetoprim 0.01 µg/l
ornidazol 0.01 µg/l
oxazepam 0.01 µg/l
oxitetracyklin 2.5 µg/l
oxkarbazepin 0.01 µg/l
oxolinsyra 0.01 µg/l
paklitaxel 0.01 µg/l
paracetamol 0.01 µg/l
piroxikam 0.01 µg/l
propranolol 0.01 µg/l
roxitromycin 0.01 µg/l
salbutamol 0.01 µg/l
sarafloxacin 0.5 µg/l
sertralin 0.01 µg/l
sotalol 0.01 µg/l
sulfadiazin 0.01 µg/l
sulfadimidin (sulfametazin) 0.01 µg/l
sulfaklorpyridazin 0.01 µg/l
sulfamerazin 0.01 µg/l
sulfametizol 0.01 µg/l
sulfametoxazol 0.01 µg/l
sulfametoxipyridazin 0.01 µg/l
sulfamonometoxin 0.01 µg/l
sulfatiazol 0.01 µg/l
tebain 0.01 µg/l
terbutalin 0.01 µg/l
tetracyklin 0.01 µg/l
tramadol 0.01 µg/l
trimetoprim 0.01 µg/l
valsartan 0.01 µg/l
vancomycin 0.01 µg/l
venlafaxin 0.01 µg/l
warfarin 0.01 µg/l
zolpidem 0.01 µg/l

OV-28a Läkemedelsrester A i vatten

Paketinfo

Pris: 4 190 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MDA (4,4´-metylendianilin) 0.5 µg/l

MDA (4,4'-metylendianilin) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 970 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen > Organiska ämnen
Provmängd: 80 ml
Provkärl: 2x40 ml brun vial (EPA-vial)
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 20: 3 dagar 300%; 4 dagar 200%; 5 dagar 75%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 20%
Nitrifikationshämning vid 40%

Nitrifikationshämning, 2 koncentrationer (20% och 40%)

Paketinfo

Pris: 5 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frys provet direkt efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
17-alfa-etinylöstradiol 0.05 µg/l
17-beta-östradiol 0.05 µg/l

OV-28b Hormoner i vatten

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ibuprofen 0.05 µg/l
paraxantin 0.03 µg/l
salicylsyra 0.05 µg/l

OV-28d Läkemedelsrester D i vatten

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
17-alfa-etinylöstradiol 0.005 µg/l
17-beta-östradiol 0.005 µg/l
östron 0.005 µg/l

OV-28bQ Hormoner i vatten, låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 2 960 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensodioxin 0.001-0.06 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 0.001-0.06 ng/l
oktaklordibensofuran 0.001-0.06 ng/l
Summa PCDD/F I-TEQ

OV-22 Dioxiner och furaner i vatten, I-TEQ

Paketinfo

Pris: 7 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorättiksyra (MCAA) 1 µg/l
diklorättiksyra (DCAA) 0.5 µg/l
triklorättiksyra (TCAA) 0.5 µg/l
monobromättiksyra (MBAA) 1 µg/l
dibromättiksyra (DBAA) 0.5 µg/l
tribromättiksyra (TBAA) 5 µg/l
bromklorättiksyra (BCAA) 2 µg/l
dibromklorättiksyra (DBCAA) 0.5 µg/l
bromdiklorättiksyra (BDCAA) 0.5 µg/l

Halogenerade ättiksyror i vatten

Paketinfo

Pris: 2 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 150 ml plastflaska
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.030 µg/l
acenaftylen 0.010 µg/l
acenaften 0.010 µg/l
fluoren 0.010 µg/l
fenantren 0.020 µg/l
antracen 0.010 µg/l
fluoranten 0.010 µg/l
pyren 0.010 µg/l
bens(a)antracen 0.010 µg/l
krysen 0.010 µg/l
bens(b)fluoranten 0.010 µg/l
bens(k)fluoranten 0.010 µg/l
bens(a)pyren 0.010 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.010 µg/l
bens(ghi)perylen 0.010 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.010 µg/l
PAH, summa 16 0.095 µg/l
summa PAH6 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.060 µg/l
PAH, summa L 0.030 µg/l
PAH, summa M 0.030 µg/l
PAH, summa H 0.040 µg/l

Dagvatten-ADD PAH inkl. PAH6 (EPA-PAH, 16 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
GenX 10 ng/l
ADONA 10 ng/l
8:2 FTOH 10 ng/l

GenX, ADONA och 8:2 FTOH i vatten

Paketinfo

Pris: 3 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml HD-PE plastflaska
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
hexaBB 0.001 µg/l

Hexabrombifenyl i vatten

Paketinfo

Pris: 3 940 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Anmärkningar: Analysen omfattar samtliga kongener.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
östriol 0.050 µg/l

OV-28bQ-ADD Östriol i vatten

Paketinfo

Pris: 710 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
amitrol 0.1 µg/l

Amitrol i vatten

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 125 ml plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cis-klordan 0.01 µg/l
trans-klordan 0.01 µg/l
endosulfansulfat 0.01 µg/l
cis-nonaklor 0.01 µg/l
trans-nonaklor 0.01 µg/l
oxiklordan 0.01 µg/l
mirex 0.01 µg/l
toxafen 0.1 µg/l

OV-3m Övriga klorerade pesticider i vatten

Paketinfo

Pris: 2 710 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 2x250 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D3, hexametylcyklotrisiloxan 1 µg/l
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 1 µg/l
D5, dekametylcyklopentasiloxan 1 µg/l
D6, dodecamethylcyclohexasiloxan 1 µg/l
L2, hexametyldisiloxan 1 µg/l
L3, oktametyltrisiloxan 1 µg/l
L4, dekametyltetrasiloxan 1 µg/l
L5, dodekametylpentasiloxan 1 µg/l

OV-36b Siloxaner (8 st) i vatten

Paketinfo

Pris: 3 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OV-37b Oljeidentifiering, jämförelse med analyserat prov i vatten

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OV-37c Oljeidentifiering, jämförelse med oljebibliotek i vatten

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provkärlet ska fyllas till 90%.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tolkning av kromatogram
kromatogram som bilaga

Tolkning av kromatogram i vatten

Paketinfo

Pris: 275 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kromatogram som bilaga

Kromatogram i vatten

Paketinfo

Pris: 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-metyl-bensotriazol 0.05 µg/l
5-metyl-bensotriazol 0.05 µg/l
5,6-dimetyl-bensotriazol 0.05 µg/l
tolyltriazol (summa) 0.05 µg/l
Candesartan 0.05 µg/l

OV-28g Läkemedelsrester G i vatten

Paketinfo

Pris: Kontakta oss för pris
Standard svarstid: 4 veckor
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 500 ml mörk glasflaska
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.01 µg/l
3-monoklorfenol 0.01 µg/l
4-monoklorfenol 0.01 µg/l
2,3-diklorfenol 0.01 µg/l
2,4+2,5-diklorfenol 0.01 µg/l
2,6-diklorfenol 0.01 µg/l
3,4-diklorfenol 0.01 µg/l
3,5-diklorfenol 0.01 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.01 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.01 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.01 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.01 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.01 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.01 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.01 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.01 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.01 µg/l
pentaklorfenol 0.01 µg/l
summa klorfenoler

OV-7Q Klorfenoler i vatten (låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.01 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.01 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.01 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.005 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.01 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.01 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.01 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.005 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
PFUnDA perfluorundekansyra 0.01 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.01 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.025 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.01 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.01 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.01 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.01 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.02 µg/l
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.01 µg/l
10:2 FTS fluortelomersulfonat 1 0.01 µg/l
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.01 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.050 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.025 µg/l
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.01 µg/l
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.01 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.01 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.025 µg/l
PFMBA perfluor-4-metoxibutansyra 0.025 µg/l
PFMPA perfluor-3-metoxipropansyra 0.025 µg/l
11Cl-PF3OUdS 11-kloreikosafluor-3-oxaundekan-1-sulfonsyra 0.01 µg/l
9Cl-PF3ONS 9-klorhexadekafluor-3-oxanonan-1-sulfonsyra 0.01 µg/l
DONA 4,8-dioxa-3H-perfluornonansyra 0.01 µg/l
PFPrS perfluorpropansulfonsyra 0.02 µg/l
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra 0.02 µg/l
H4PFUnDA 2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyra 0.02 µg/l
7:3 FTCA 2H, 2H, 3H, 3H-perfluordekansyra 0.02 µg/l
8:2 FTCA 2H,2H-perfluordekansyra 0.1 µg/l
3:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluorhexansyra 0.1 µg/l
PFEESA perfluor(2-etoxietan)sulfonsyra 0.1 µg/l
6:2 FTCA 2H,2H-perfluoroktansyra 0.1 µg/l
PFECHS perfluor-4-etylcyklohexansulfonsyra 0.01 µg/l
5:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluoroktansyra 0.02 µg/l
6:2 FTUCA 2H-perfluor-2-oktensyra 0.02 µg/l
8:2 FTUCA 2H-perfluor-2-dekensyra 0.02 µg/l
PFHxDA perfluorhexadekansyra 0.05 µg/l
PFOcDA perfluoroktadekansyra 0.05 µg/l

OV-34d Perfluorerade ämnen, PFAS (54) i vatten

Paketinfo

Pris: 4 540 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.002 µg/l
PFPeA perfluorpentansyra 0.0003 µg/l
PFHxA perfluorhexansyra 0.0003 µg/l
PFHpA perfluorheptansyra 0.0003 µg/l
PFOA perfluoroktansyra 0.0003 µg/l
PFNA perfluornonansyra 0.0003 µg/l
PFDA perfluordekansyra 0.0003 µg/l
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0003 µg/l
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0003 µg/l
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0003 µg/l
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0003 µg/l
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.001 µg/l
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0003 µg/l
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.001 µg/l
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0003 µg/l
PFOSA perfluoroktansulfonamid 0.0003 µg/l
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.002 µg/l
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.002 µg/l
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.002 µg/l
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.002 µg/l
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.001 µg/l
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.001 µg/l
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.001 µg/l
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.0003 µg/l
PFMBA perfluor-4-metoxibutansyra 0.001 µg/l
PFMPA perfluor-3-metoxipropansyra 0.001 µg/l
11Cl-PF3OUdS 11-kloreikosafluor-3-oxaundekan-1-sulfonsyra 0.001 µg/l
9Cl-PF3ONS 9-klorhexadekafluor-3-oxanonan-1-sulfonsyra 0.001 µg/l
DONA 4,8-dioxa-3H-perfluornonansyra 0.002 µg/l
PFPrS perfluorpropansulfonsyra 0.001 µg/l
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra 0.001 µg/l
H4PFUnDA 2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyra 0.0003 µg/l
7:3 FTCA 2H, 2H, 3H, 3H-perfluordekansyra 0.0003 µg/l
8:2 FTCA 2H,2H-perfluordekansyra 0.001 µg/l
3:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluorhexansyra 0.0003 µg/l
PFEESA perfluor(2-etoxietan)sulfonsyra 0.001 µg/l
6:2 FTCA 2H,2H-perfluoroktansyra 0.001 µg/l
PFECHS perfluor-4-etylcyklohexansulfonsyra 0.0003 µg/l
5:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluoroktansyra 0.001 µg/l
6:2 FTUCA 2H-perfluor-2-oktensyra 0.001 µg/l
8:2 FTUCA 2H-perfluor-2-dekensyra 0.001 µg/l

OV-34dQ Perfluorerade ämnen, PFAS (51) (låg rapp.gräns) i vatten

Paketinfo

Pris: 5 620 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml HDPE plastflaska
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Gäller endast rena vatten.
Vid halter >0,080 µg/l kommer byte till analyspaket OV-34a att ske. Vid halter 0,020-0,080 µg/l kommer provet att spädas 4 ggr vilket innebär förhöjda rapporteringsgränser.
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.

1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
n-pentan 50 µg/l

Pentan i vatten

Paketinfo

Pris: 965 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2xheadspace-vial
Ackreditering: Ja