Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorättiksyra (MCAA) 1 µg/l
diklorättiksyra (DCAA) 0.5 µg/l
triklorättiksyra (TCAA) 0.5 µg/l
monobromättiksyra (MBAA) 1 µg/l
dibromättiksyra (DBAA) 0.5 µg/l
tribromättiksyra (TBAA) 5 µg/l
bromklorättiksyra (BCAA) 2 µg/l
dibromklorättiksyra (DBCAA) 0.5 µg/l
bromdiklorättiksyyra (BDCAA) 0.5 µg/l

Halogenerade ättiksyror i vatten

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 ml
Provkärl: 150 ml plastflaska
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja