Paket: 49
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen

Grundämnen / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider 1
LOI
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 3 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 1 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg torrsubstans

MG-2 Metaller (31) i aska efter syrauppslutning och smälta

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 1
CaO 1
Fe2O3 1
K2O 1
MgO 1
MnO 1
Na2O 1
P2O5 1
SiO2 1
TiO2
summa oxider
askhalt (550°C) 1
As, arsenik 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 1 0.03 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.04 mg/kg torrsubstans
S, svavel 8 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 1 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 1 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 1 0.1 mg/kg torrsubstans

MG-3 Metaller i biobränsle

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Angiven rapporteringsgräns gäller vid en askhalt på 5%. Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 3 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 4 mg/kg torrsubstans

M-5 Grundämnen (12) i aska, totaluppslutning

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider 1
LOI
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 5 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 10 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

G-6 Metaller i aska

Paketinfo

Pris: 1 220 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
As, arsenik
Au, guld
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, brom
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, kvicksilver
Ho, holmium
I, jod
Ir, iridium
K, kalium
La, lantan
Li, litium
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nickel
Nb, niob
Os, osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, palladium
Pr, praseodym
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, rhenium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, svavel
Sb, antimon
Sc, skandium
Se, selen
Si, kisel
Sm, samarium
Sn, tenn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, tellur
Th, torium
Ti, titan
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uran
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, zink
Zr, zirkonium

S01 Översiktsanalys/Screeninganalys grundämnen (bränslen, aska och rökgaser)

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-AES/ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Provmängd beror på matris samt krav på rapporteringsgräns. För mer information om analyspaketet, dess användningsområden samt provmängder, vänligen se Översiktsanalys - metaller. Kontakta ALS i Luleå vid frågor.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.025 µg/l
Co, kobolt 0.025 µg/l
Cr, krom 0.25 µg/l
Cu, koppar 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Ni, nickel 0.25 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Sb, antimon 0.05 µg/l
Tl, tallium 0.05 µg/l
V, vanadin 0.025 µg/l
Volym mL

ABS-1 Metaller i absorptionslösning inkl bestämning av volym

Paketinfo

Pris: 1 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.11 (SS-EN14385:2004). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 5% HNO3 / 5% H2O2.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.25 µg/l
Al, aluminium 1 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Be, beryllium 0.25 µg/l
Ca, kalcium 0.2 mg/l
Cs, cesium 0.025 µg/l
Fe, järn 2 µg/l
Hg, kvicksilver 1 0.04 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Na, natrium 0.2 mg/l
P, fosfor 5 µg/l
Rb, rubidium 0.005 µg/l
S, svavel 0.2 mg/l
Se, selen 2 µg/l
Si, kisel 0.04 mg/l
Sn, tenn 0.25 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
Ti, titan 0.5 µg/l
U, uran 0.005 µg/l
Zn, zink 1 µg/l

ABS-1-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.11 (SS-EN14385:2004). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
1 Hg rekommenderas från ABS-2
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 0.02 µg/l

ABS-2 Kvicksilver i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 580 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.9 (SS-EN 13211). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 2% KMnO4/10% H2SO4/2mM HCl.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.02 µg totalt
Co, kobolt 0.05 µg totalt
Cr, krom 0.2 µg totalt
Cu, koppar 0.2 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.02 µg totalt
Mn, mangan 0.5 µg totalt
Ni, nickel 1 µg totalt
Pb, bly 0.05 µg totalt
Sb, antimon 0.02 µg totalt
Tl, tallium 0.02 µg totalt
V, vanadin 0.04 µg totalt

M-10 Metaller i kvartsfiberfilter

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: kvartsfiberfilter
Metod: SS-EN 14385:2004 mod. Uppslutning: Filtret upplöses med HNO3/HF/H2O2 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 765 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klor, total

Klor i fossilt/icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 985 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 8 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 28 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 2 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
K, kalium 21 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 6 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.3 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 15 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.04 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 1 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.04 mg/kg torrsubstans
S, svavel 16 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 20 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 1 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MF-5 Metaller (30) i massa och flis

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: Analys med ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning (en kombination av MF-2 och MF-4): Provet torkas vid 50°C varefter upplösning för As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn görs i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. För övriga ämnen inaskas provet vid 550°C, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra. Leveranstid vanligtvis 10-15 arbetsdagar.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Rapporteringsgräns gäller för askhalt=5%.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.3 mg/kg

Cr(VI) i aska

Paketinfo

Pris: 885 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS, Analys sker efter alkalisk lakning enligt ISO 15192 / EPA 3060A
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg
Al, aluminium 10 mg/kg
Au, guld 0.05 mg/kg
B, bor 10 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Be, beryllium 0.5 mg/kg
Bi, vismut 0.05 mg/kg
Ca, kalcium 100 mg/kg
Cs, cesium 0.05 mg/kg
Fe, järn 20 mg/kg
Ga, gallium 0.5 mg/kg
Ge, germanium 1 mg/kg
Hf, hafnium 1 mg/kg
Ir, iridium 0.05 mg/kg
K, kalium 100 mg/kg
Li, litium 1 mg/kg
Mg, magnesium 50 mg/kg
Mo, molybden 0.5 mg/kg
Na, natrium 100 mg/kg
Nb, niob 0.05 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Pd, palladium 0.5 mg/kg
Pt, platina 0.05 mg/kg
Rb, rubidium 0.5 mg/kg
Ru, rutenium 0.5 mg/kg
Sc, skandium 0.1 mg/kg
Se, selen 2 mg/kg
Si, kisel 1 mg/kg
Sn, tenn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 2 mg/kg
Ta, tantal 1 mg/kg
Te, tellur 0.5 mg/kg
Th, torium mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
Tl, tallium 0.05 mg/kg
W, volfram 0.2 mg/kg
Zr, zirkonium 1 mg/kg

TC-1-ADD Tilläggsanalyter (bränslen, aska och rökgaser)

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS efter uppslutning med HNO3, HCl och HF
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg
Cd, kadmium 0.05 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, koppar 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Ni, nickel 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svavel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.05 mg/kg
V, vanadin 0.5 mg/kg
Zn, zink 4 mg/kg

TC-1 Totalhalter metaller (13) i bränslen, aska och rökgaser, HNO3/HCl/HF uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 440 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS efter uppslutning med HNO3, HCl och HF
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ce, cerium 0.1 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.1 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.1 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.1 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 1 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.3 mg/kg torrsubstans
Ge, germanium 1 10 mg/kg torrsubstans
Hf, hafnium 0.1 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.1 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.1 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 1 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.1 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 0.05 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.05 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg torrsubstans

TC-2-ADD Tilläggsanalyter (bränslen, aska och rökgaser)

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 100 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 500 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 3 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 200 mg/kg torrsubstans
K, kalium 200 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 100 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 10 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 200 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 1 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 50 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 400 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 3 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 10 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 1 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.5 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg torrsubstans
LOI 0.5 %

TC-2 Totalhalter metaller (21) i bränslen, aska och rökgaser efter smälta

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
B, bor 10 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
Ce, cerium 0.05 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ge, germanium 1 2 mg/kg torrsubstans
Hf, hafnium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.05 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0.05 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.5 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0.05 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
Se, selen 2 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 0.5 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.5 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.06 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg torrsubstans

TC-3-ADD Tilläggsanalyter (bränslen, aska och rökgaser)

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta/HNO3, HCl och HF. Val av metod optimeras beroende på provmatris.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 10 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 100 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 20 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 50 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 100 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.05 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 2 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 50 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.1 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 400 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.2 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.2 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.05 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg torrsubstans
LOI %

TC-3 Totalhalter metaller (32) i bränslen, aska och rökgaser efter HNO3/HCl/HF uppslutning och smälta

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta/HNO3, HCl och HF. Val av metod optimeras beroende på provmatris.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg torrsubstans
Al, aluminium 10 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
B, bor 10 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 100 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ce, cerium 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 20 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ge, germanium 1 2 mg/kg torrsubstans
Hf, hafnium 0.05 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.05 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 50 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 100 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.05 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 2 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 50 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0.05 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.5 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0.05 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.1 mg/kg torrsubstans
Se, selen 2 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 400 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.2 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 0.5 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.5 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 2 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.06 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.2 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.05 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg torrsubstans
LOI %

TC-4 Totalhalter metaller (67) i bränslen, aska och rökgaser efter HNO3/HCl/HF uppslutning och smälta

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta/HNO3, HCl och HF. Val av metod optimeras beroende på provmatris.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
N, kväve 0.1 % av torrsubstans
C, kol 0.1 % av torrsubstans
S, svavel 0.1 % av torrsubstans
H, väte 0.1 % av torrsubstans
O, syre 5 % av torrsubstans

Elementaranalys C, H, N, S, O i fast bränsle och aska

Paketinfo

Pris: 1 770 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 300-500 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 µg totalt
Al, aluminium 0.5 µg totalt
B, bor 0.5 µg totalt
Ba, barium 0.03 µg totalt
Be, beryllium 0.5 µg totalt
Ca, kalcium 10 µg totalt
Ce, cerium 0,02 µg totalt
Fe, järn 1 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
La, lantan 0.02 µg totalt
Li, litium 0.02 µg totalt
Mg, magnesium 5 µg totalt
Mo, molybden 0.02 µg totalt
Na, natrium 10 µg totalt
Nd, neodym 0,02 µg totalt
P, fosfor 10 µg totalt
S, svavel 50 µg totalt
Se, selen 2.4 µg totalt
Sn, tenn 0.1 µg totalt
Sr, strontium 0.03 µg totalt
Te, tellur 0.2 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
W, volfram 0.02 µg totalt
Zn, zink 1 µg totalt
Zr, zirkonium 0.05 µg totalt

M-10-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: kvartsfiberfilter
Metod: SS-EN 14385:2004 mod. Uppslutning: Filtret upplöses med HNO3/HF/H2O2 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 765 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
B, bor 10 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 20 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.05 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 50 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.1 mg/kg torrsubstans
Se, selen 2 mg/kg torrsubstans
Ag, silver 0.1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.5 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.2 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.05 mg/kg torrsubstans

M-5-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar.
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.1 µg/l

Cr(VI) i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 295 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ce, cerium 0.1 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.1 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.1 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.3 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.1 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.1 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.1 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.5 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg torrsubstans

TC-REE Totalhalter metaller (sällsynta jordartsmetaller) i bränslen, aska och rökgaser efter smälta

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Analys med ICP-SFMS efter uppslutning med smälta
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst
Ackreditering avser jord, slam (efter inaskning), sediment, bergarter, aska och minerogent byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Bi, vismut 0.025 µg/l
Ce, cerium 0.025 µg/l
Dy, dysprosium 0.025 µg/l
Er, erbium 0.025 µg/l
Eu, europium 0.025 µg/l
Gd, gadolinium 0.025 µg/l
Ga, gallium 2.5 µg/l
Ge, germanium 2.5 µg/l
Hf, hafnium 0.025 µg/l
Ho, holmium 0.025 µg/l
In, indium 0.025 µg/l
La, lantan 0.025 µg/l
Lu, lutetium 0.025 µg/l
Nd, neodym 0.025 µg/l
Nb, niob 0.025 µg/l
Pr, praseodym 0.025 µg/l
Sm, samarium 0.025 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Ta, tantal 0.025 µg/l
Tb, terbium 0.025 µg/l
Te, tellur 0.5 µg/l
Th, torium 0.1 µg/l
Tm, tulium 0.025 µg/l
W, volfram 0.25 µg/l
Yb, ytterbium 0.025 µg/l
Y, yttrium 0.025 µg/l
Zr, zirkonium 0.25 µg/l

ABS-1-COMP Kompletterande analyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 125 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.11 (SS-EN14385:2004). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.3 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.02 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.02 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.4 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.8 mg/kg torrsubstans

M-9 Metaller i kol

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sb, antimon 0.004 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.02 mg/kg torrsubstans

M-B-AR Metaller (2) i biobränsle, massa och Flis

Paketinfo

Pris: 870 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i omvänt kungsvatten.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sb, antimon 0.004 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.02 mg/kg torrsubstans

MG-3-ADD Metaller (2) i biobränsle, massa och Flis

Paketinfo

Pris: 845 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i omvänt kungsvatten.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Vid 1-dags snabbanalys ska provet skickas direkt till ALS laboratorium i Luleå.
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
För Same Day, vänligen kontakta ALS i Luleå
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
B, bor mg/kg torrsubstans
Sr, strontium mg/kg torrsubstans

MF-5-ADD Metaller (4) i biobränsle, massa och Flis

Paketinfo

Pris: 870 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
F, fluor

Fluor i fossilt/icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 1 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider
askhalt (1000°C) 1
As, arsenik 0.3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.02 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.02 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.4 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.3 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.2 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.8 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MG-4 Metaller (30) i kol

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Angiven rapporteringsgräns gäller vid en askhalt på 5%. Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Procedur A2 tillämpas, vilket beskrivs i "Multielement analysis of coal by ICP techniques using solution nebulization and laser ablation" [PDF]
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sb, antimon mg/kg torrsubstans
Sn, tenn mg/kg torrsubstans
Se, selen mg/kg torrsubstans
Sr, strontium mg/kg torrsubstans

MF-5-COMP Metaller (4) i biobränsle, massa och Flis

Paketinfo

Pris: 870 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.