Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
klorbensener, semivolatila 0.9 µg/l
summa PCB 7 0.7 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 µg/l
acenaftylen 0.1 µg/l
acenaften 0.1 µg/l
fluoren 0.1 µg/l
fenantren 0.1 µg/l
antracen 0.1 µg/l
fluoranten 0.1 µg/l
pyren 0.1 µg/l
bens(a)antracen 0.1 µg/l
krysen 0.1 µg/l
bens(b)fluoranten 0.1 µg/l
bens(k)fluoranten 0.1 µg/l
bens(a)pyren 0.1 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.1 µg/l
bens(ghi)perylen 0.1 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.1 µg/l
PAH, summa 16 0.8 µg/l
summa cancerogena PAH 0.4 µg/l
summa övriga PAH 0.5 µg/l
PAH, summa L 0.15 µg/l
PAH, summa M 0.25 µg/l
PAH, summa H 0.4 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick. För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Ej ackrediterad för Quick- och expressanalyser.

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.