Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 µg/l
alifater >C12-C16 10 µg/l
alifater >C16-C35 20 µg/l
klorbensener, semivolatila 0.9 µg/l
summa PCB 7 0.7 µg/l
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 µg/l
acenaftylen 0.1 µg/l
acenaften 0.1 µg/l
fluoren 0.1 µg/l
fenantren 0.1 µg/l
antracen 0.1 µg/l
fluoranten 0.1 µg/l
pyren 0.1 µg/l
bens(a)antracen 0.1 µg/l
krysen 0.1 µg/l
bens(b)fluoranten 0.1 µg/l
bens(k)fluoranten 0.1 µg/l
bens(a)pyren 0.1 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.1 µg/l
bens(ghi)perylen 0.1 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.1 µg/l
PAH, summa 16 0.8 µg/l
summa cancerogena PAH 0.4 µg/l
summa övriga PAH 0.5 µg/l
PAH, summa L 0.15 µg/l
PAH, summa M 0.25 µg/l
PAH, summa H 0.4 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Ej ackrediterad för Quick- och expressanalyser.

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.