Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ibuprofen 0.05 µg/l
paraxantin 0.03 µg/l
salicylsyra 0.05 µg/l

OV-28d Läkemedelsrester D i vatten

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja