Paket: 3
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Övriga analyser

Övriga analyser / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorparaffiner 1
PCB 28 1 mg/kg
PCB 52 1 mg/kg
PCB 101 1 mg/kg
PCB 118 1 mg/kg
PCB 138 1 mg/kg
PCB 153 1 mg/kg
PCB 180 1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)
Pb, bly 1 mg/kg

OG-2 PCB i fogmassa + bly i fogmassa

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS, ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för 1-dagsanalys.
1 Kvalitativ analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
K-40 (kalium-40) 10 Bq/kg
Ra-226 (radium-226) 1 Bq/kg
Th-232 (torium-232) 1 Bq/kg
Aktivitetsindex 0.02

Bygg-aktivitetsindex Aktivitetsindex i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 610 SEK / prov
Standard svarstid: 21 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 250 g
Provkärl: diffusionstät påse eller glasburk
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.