Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.3 µg/l
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
fraktion >C10-C12 5 µg/l
fraktion >C12-C16 5 µg/l
fraktion >C16-C35 30 µg/l

OV-20a Olja i vatten (Petrol-pack)

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja
Instruktion: OBS! Vialerna måste sändas kylda till lab snarast efter provtagning.