Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 µg/l
alifater >C8-C10 10 µg/l
Aromater:
bensen 0.2 µg/l
toluen 0.2 µg/l
etylbensen 0.2 µg/l
summa xylener 0.2 µg/l
indan 0.2 µg/l
aromater >C8-C10 4 µg/l
Klorerade alifater:
diklormetan 2.0 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg/l
1,1-dikloretan 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 0.2 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg/l
1,2-diklorpropan 0.2 µg/l
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg/l
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.2 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
vinylklorid 0.5 µg/l
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.2 µg/l
diklorbensener 0.5 µg/l
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OV-13a GC-MS screening (volatila föreningar) för vatten

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.