Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 10 ng/l
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 10 ng/l
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 10 ng/l
TBP, tri-n-butylfosfat 10 ng/l
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 10 ng/l
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 10 ng/l
TIBP, tri-iso-butylfosfat 10 ng/l
TCP, trikresylfosfat 1 80 ng/l
ToCP, tris-o-kresylfosfat 10 ng/l
TPP, trifenylfosfat 10 ng/l
DBPhP, dibutylfenylfosfat 10 ng/l
DPhBP, difenylbutylfosfat 10 ng/l
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 10 ng/l

OV-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 835 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer