Paket: 120
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen, Isotoper, Organiska ämnen, Övriga analyser, Ekotoxikologi, Utrustning

Grundämnen / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider 1
LOI
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 3 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 1 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg torrsubstans

MG-2 Metaller (31) i aska efter syrauppslutning och smälta

Paketinfo

Pris: 1 910 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 1
CaO 1
Fe2O3 1
K2O 1
MgO 1
MnO 1
Na2O 1
P2O5 1
SiO2 1
TiO2
summa oxider
askhalt (550°C) 1
As, arsenik 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 1 0.03 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.04 mg/kg torrsubstans
S, svavel 8 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 1 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 1 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 1 0.1 mg/kg torrsubstans

MG-3 Metaller i biobränsle

Paketinfo

Pris: 1 910 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Angiven rapporteringsgräns gäller vid en askhalt på 5%. Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider
askhalt (1000°C) 1
As, arsenik 0.3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.02 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.02 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.4 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.3 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.2 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.8 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MG-4 Grundämnen i kol

Paketinfo

Pris: 1 910 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Anmärkningar: Angiven rapporteringsgräns gäller vid en askhalt på 5%. Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Procedur A2 tillämpas, vilket beskrivs i "Multielement analysis of coal by ICP techniques using solution nebulization and laser ablation" [PDF]
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 3 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 4 mg/kg torrsubstans

M-5 Grundämnen (12) i aska, totaluppslutning

Paketinfo

Pris: 1 405 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider 1
LOI
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 5 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 10 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

G-6 Metaller i aska

Paketinfo

Pris: 1 135 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Parametern är ej ackrediterad

Isotoper / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cs-137 (cesium-137) 1 1 Bq/kg torrsubstans
Ra-226 (radium-226) 1 1 Bq/kg torrsubstans
K-40 (kalium-40) 1 10 Bq/kg torrsubstans
U-238 (uran-238) 1 Bq/kg torrsubstans
Th-232 (torium-232) 1 Bq/kg torrsubstans

G-8 Isotoper i aska enl. SSMFS 2012:3

Paketinfo

Pris: 2 890 SEK / prov
Standard svarstid: 30 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Isotoper
Provmängd: 500 ml
Metod: Gammaspektrometri och ICP-MS efter syrauppslutning/smälta
Express: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning, krossning och malning kan tillkomma.
1 Ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cs-137 (cesium-137) 0,05 Bq/kg torrsubstans

Cesium-137 i aska

Paketinfo

Pris: 1 650 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Isotoper
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastburk
Ackreditering: Ja

Organiska ämnen / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.2 mg/kg torrsubstans

OA-1 PAH i aska

Paketinfo

Pris: 1 815 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.003 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OA-2a PCB i aska

Paketinfo

Pris: 1 620 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 5 ng/kg torrsubstans
PCB 81 5 ng/kg torrsubstans
PCB 105 5 ng/kg torrsubstans
PCB 114 5 ng/kg torrsubstans
PCB 118 5 ng/kg torrsubstans
PCB 123 5 ng/kg torrsubstans
PCB 126 5 ng/kg torrsubstans
PCB 156 5 ng/kg torrsubstans
PCB 157 5 ng/kg torrsubstans
PCB 167 5 ng/kg torrsubstans
PCB 169 5 ng/kg torrsubstans
PCB 189 5 ng/kg torrsubstans

OA-2b Dioxinlika PCB i aska

Paketinfo

Pris: 7 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fraktion >C10-C12 100 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 100 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 100 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 100 mg/kg torrsubstans

OA-20c Olja GC-FID i aska

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-FID
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 6 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 6 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 6 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 6 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans

OA-22 Dioxiner och furaner i aska

Paketinfo

Pris: 9 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja

Övriga analyser / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
SO3 0,02 mg/l

SO3 med jonkromatografi i absorptionslösning (5% isopropanol)

Paketinfo

Pris: 580 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Tvättlösning: 5% isopropanol, pH-justerad till 4.6.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
sulfat mg/l
Volym mg/l

SOx (SO2) (3% alt. 0,3 % H2O2 absorptionslösning)

Paketinfo

Pris: 305 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 3% H2O2 alt 0.3% H2O2.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
sulfat 0.02 mg/l

SOx (SO2) (låg rapp.gräns) i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 440 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 3% H2O2 alt 0.3% H2O2.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fluorid 0.1 mg/l

Fluorid, HF i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 295 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fluorid 0.005 mg/l

Fluorid, HF, låg rapp.gräns i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 440 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Jonkromatografi
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.1 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.

Ekotoxikologi / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Karakterisering av avfall-Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: SS-EN 14735:2005
Anmärkningar: Samtliga ekotoxikologiska analyser som utförs för vatten kan utföras för att karakterisera avfall. Kontakta laboratoriet för mer information, telefon 0418-707 00

Utrustning / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Spikad XAD-2-ampull för rökgasanalyser

Paketinfo

Pris: 1 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Utrustning
Ackreditering: Ja