Paket: 20
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen, Organiska ämnen

Grundämnen / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Fe, järn
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
Zn, zink
U, uran

PSM-1 Metaller (katjoner) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
Ba, barium
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Gd, gadolinium
Ho, holmium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Nd, neodym
Ni, nickel
Pb, bly
Pr, praseodym
Sm, samarium
Sr, strontium
Tb, terbium
Tm, tulium
U, uran
Yb, ytterbium
Zn, zink

PSM-2 Metaller (katjoner) med passiv provtagning, utökat paket

Paketinfo

Pris: 2 010 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin

PSM-3 Metaller (anjoner) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för anjoner
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Tilläggselement: Wolfram (W), kontakta laboratoriet för prisuppgift.
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 0.2 ng total

PSM-4 Kvicksilver (Hg) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 370 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för Hg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Katjoner:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Fe, järn
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
Zn, zink
U, uran
Anjoner:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin
Övriga föreningar:
Hg, kvicksilver

PSM-5 Metaller (katjoner, anjoner, Hg) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 650 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT kombo (PS Metal) för metaller
Metod: ICP-SFMS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.

Organiska ämnen / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibenso(ah)antracen
bens(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren

PSO-1 PAH med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HPLC-Fl/DAD, GC-MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
summa PCB 7

PSO-2a PCB (7) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 950 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-ECD
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
aldrin
isodrin
endrin
dieldrin
cis-klordan
trans-klordan
alfa-endosulfan
beta-endosulfan
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
metoxyklor
mirex

PSO-3a Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 750 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-hexaCDD
1,2,3,6,7,8-hexaCDD
1,2,3,7,8,9-hexaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklordibensodioxin
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-hexaCDF
1,2,3,6,7,8-hexaCDF
1,2,3,7,8,9-hexaCDF
2,3,4,6,7,8-hexaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklordibensofuran

PSO-4 Dioxiner och furaner med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 9 770 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: HR-GC-MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28
BDE 47
BDE 99
BDE 100
BDE 153
BDE 154
BDE 183

PSO-5 Bromerade flamskyddsmedel med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 6 800 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Uppskattade upptagsdata finns (medelkoncentration kan uppskattas).