Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg/l
acenaftylen 0.01 µg/l
acenaften 0.01 µg/l
fluoren 0.01 µg/l
fenantren 0.01 µg/l
antracen 0.01 µg/l
fluoranten 0.01 µg/l
pyren 0.01 µg/l
bens(a)antracen 0.01 µg/l
krysen 0.01 µg/l
bens(b)fluoranten 0.01 µg/l
bens(k)fluoranten 0.01 µg/l
bens(a)pyren 0.01 µg/l
dibenso(ah)antracen 0.01 µg/l
bens(ghi)perylen 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.01 µg/l
PAH, summa 16 0.08 µg/l
summa cancerogena PAH 0.035 µg/l
summa övriga PAH 0.045 µg/l
PAH, summa L 0.02 µg/l
PAH, summa M 0.025 µg/l
PAH, summa H 0.04 µg/l
naftalen (C1-alkyl.) 1 µg/l
naftalen (C2-alkyl.) 1 µg/l
naftalen (C3-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 1 µg/l
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen 1 µg/l
dibensotiofen (C1-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen (C2-alkyl.) 1 µg/l
dibensotiofen (C3-alkyl.) 1 µg/l

OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i vatten

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD