Paket: 26
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning

Växt- och anläggning / Växt- och anläggningsjordar

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet mS/cm
nitrat+nitrit mg/100g lufttorr jord
P, fosfor mg/100g lufttorr jord
K, kalium mg/100g lufttorr jord
Mg, magnesium mg/100g lufttorr jord
Ca, kalcium mg/100g lufttorr jord
mullhalt

ANL-1a Näringsanalys i växt- och anläggningsjordar enligt AL-metoden

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 1 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

ANL-5a Tillägg: Utvärdering av näringsämnen i växt- och anläggningsjordar enligt AMA

Paketinfo

Pris: 520 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Beställs som tillägg till näringsanalys i anläggningsjordar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet mS/cm
nitrat+nitrit mg/l lufttorr jord
P, fosfor mg/l lufttorr jord
K, kalium mg/l lufttorr jord
Ca, kalcium mg/l lufttorr jord
Mg, magnesium mg/l lufttorr jord
Mn, mangan mg/l lufttorr jord
Na, natrium mg/l lufttorr jord
mullhalt
kornfördelning (0.002-20 mm)

ANL-2b Näringsanalys samt kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar enligt Spurway-metoden

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 2 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Om gränskurva önskas för kornfördelningen ska typ av gränskurva anges på analysbeställningen.
Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

ANL-6a Tillägg: Utvärdering av näringsämnen (enligt AMA) och kornfördelning i växt- och anläggningsjordar

Paketinfo

Pris: 940 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Typ av gränskurva ska anges på analysbeställningen.
Beställs som tillägg till näringsanalys samt kornfördelning i anläggningsjordar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet mS/cm
nitrat+nitrit mg/l lufttorr jord
P, fosfor mg/l lufttorr jord
K, kalium mg/l lufttorr jord
Ca, kalcium mg/l lufttorr jord
Mg, magnesium mg/l lufttorr jord
Mn, mangan mg/l lufttorr jord
Na, natrium mg/l lufttorr jord
mullhalt

ANL-1b Näringsanalys i växt- och anläggningsjordar enligt Spurway-metoden

Paketinfo

Pris: 1 010 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 1 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

ANL-5b Tillägg: Utvärdering av näringsämnen i växt- och anläggningsjordar enligt kundspecifika gränsvärden

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Obs! Kundspecifika gränsvärden ska bifogas analysbeställningen.
Beställs som tillägg till näringsanalys i anläggningsjordar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet mS/cm
nitrat+nitrit mg/100g lufttorr jord
P, fosfor mg/100g lufttorr jord
K, kalium mg/100g lufttorr jord
Mg, magnesium mg/100g lufttorr jord
Ca, kalcium mg/100g lufttorr jord
mullhalt
kornfördelning (0.002-20 mm)

ANL-2a Näringsanalys samt kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar enligt AL-metoden

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 2 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Om gränskurva önskas för kornfördelningen ska typ av gränskurva anges på analysbeställningen.
Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

ANL-6b Tillägg: Utvärdering av näringsämnen (kundspecifika gränsvärden) och kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar

Paketinfo

Pris: 940 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Obs! Kundspecifika gränsvärden ska bifogas analysbeställningen.
Beställs som tillägg till näringsanalys samt kornfördelning i anläggningsjordar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
mullhalt
kornfördelning (0.002-20 mm)

ANL-8 Kornfördelning, mullhalt samt utvärdering enligt AMA 20 i terassjord<20 mm

Paketinfo

Pris: 2 150 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 2 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH

ANL-pH pH i växt- och anläggningsjord

Paketinfo

Pris: 355 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kornfördelning (0.002-20 mm)

ANL-3 Kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 2 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Om gränskurva önskas för kornfördelningen ska typ av gränskurva anges på analysbeställningen.
Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

ANL-4 Tillägg: Gränskurva för kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar

Paketinfo

Pris: kostnadsfritt
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Beställs som tillägg till kornfördelning i anläggningsjordar.
Typ av gränskurva ska anges på analysbeställningen.
Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

ANL-7 Tillägg: Utvärdering av kornfördelningskurva i växt- och anläggningsjordar

Paketinfo

Pris: 500 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Typ av gränskurva ska anges på analysbeställningen.
Beställs som tillägg till kornfördelning i anläggningsjordar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kornfördelning (0.002-20 mm)
mullhalt

ANL-3b Kornfördelningskurva och mullhalt i växt- och anläggningsjordar

Paketinfo

Pris: 1 820 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 9
Provtyp: Växt- och anläggningsjordar
Analystyp: Växt- och anläggning
Provmängd: 2 l
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Express: Ja, Expresstariff 16: 3 dagar +150%; 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +50%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Om gränskurva önskas för kornfördelningen ska typ av gränskurva anges på analysbeställningen.
Utvärdering av analysen kan beställas som tillägg.