Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg/l
toluen 0.1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
summa xylener 0.1 µg/l

OV-5b BTEX i vatten med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provtagningsinstruktion
Anmärkningar: Analyspaketet är endast avsett för dricksvattenprover eller prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OV-5a.