Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.0001 µg/l
tetraBDE 0.001 µg/l
BDE 47 0.0001 µg/l
pentaBDE 0.001 µg/l
BDE 99 0.0001 µg/l
BDE 100 0.0001 µg/l
hexaBDE 0.001 µg/l
heptaBDE 0.002 µg/l
oktaBDE 0.002 µg/l
nonaBDE 0.01 µg/l
dekaBDE 0.01 µg/l
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 0.005 µg/l
dekabrombifenyl (DeBB) 0.01 µg/l
hexabromcyklododekan (HBCD) 0.02 µg/l
BDE 153 0.0001 µg/l
BDE 154 0.0001 µg/l

OV-25a Bromerade flamskyddsmedel i vatten

Paketinfo

Pris: 4 095 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.