Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylketon (aceton) 0.05-0.1 mg/l
2-butanon (MEK) 0.05-0.1 mg/l
3-metyl-2-butanon 0.05-0.1 mg/l
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.05-0.1 mg/l
2-pentanon 0.05-0.1 mg/l
3-pentanon 0.05-0.1 mg/l
2-hexanon 0.05-0.1 mg/l
3-hexanon 0.05-0.1 mg/l
2-heptanon 0.05-0.1 mg/l
3-heptanon 0.05-0.1 mg/l
4-heptanon 0.05-0.1 mg/l
cyklohexanon 0.05-0.1 mg/l

OV-16 Ketoner i vatten

Paketinfo

Pris: 2 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 250 ml
Provkärl: 250 ml mörk glasflaska
Metod: HS-GC-MS
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.