Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
summa monoklorerade bifenyler ng/l
summa diklorerade bifenyler ng/l
summa triklorerade bifenyler ng/l
summa tetraklorerade bifenyler ng/l
summa pentaklorerade bifenyler ng/l
summa hexaklorerade bifenyler ng/l
summa heptaklorerade bifenyler ng/l
summa oktaklorerade bifenyler ng/l
summa nonaklorerade bifenyler ng/l
dekaklorbifenyl ng/l
Summa PCB (209 kongener) lowerbound ng/l
Summa PCB (209 kongener) upperbound ng/l

OV-2c Kongenscreening av PCB i vatten

Paketinfo

Pris: 4 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-HRMS
Express: Nej
Ackreditering: Ja