Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 1 10 µg/l
Se(VI) 1 50 µg/l

OV-19f Selenspeciering för vatten

Paketinfo

Pris: 2 890 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 Rapporteringsgränsen gäller för sötvatten. Rapporteringsgränsen för havsvatten är 10 gånger högre.