Paket: 64
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser

Geotekniska analyser / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
materialtyp
tjälfarlighetsklassificering

Okulär jordartsbenämning

Paketinfo

Pris: 250 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Metod: SGF:s jordartsklassificeringssystem eller SS-EN ISO14688 1+2
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen inkluderar materialtyp och tjälfarlighetsklassificering
Ange önskad analysmetod på analysbeställningen. Vid gränsfall, då tveksamhet råder hur materialet skall klassificeras, väljs den benämning som ur kvalitetssynpunkt ger de sämre egenskaperna.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
skrymdensitet
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)
sensitivitet (fallkonsförsök)
skjuvhållfasthet med fallkon
glödgningsförlust vid 950 °C

Fysikalisk analys av sulfidjord

Paketinfo

Pris: 1 265 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Skrymdensitet

Paketinfo

Pris: 250 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Kompaktdensitet

Paketinfo

Pris: 1 015 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Metod: SS-EN ISO 17892-3:2016
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Vattenkvot

Paketinfo

Pris: 260 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Siktning upp till 3 kg, 0.063-20 mm i jord slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 390 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sedimentering med hydrometermetoden, 0.002- 0.063 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 450 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Siktning och sedimentering (hydrometer), 0.002-20 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 785 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Siktning upp till 3 kg, 0.063-63 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 895 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Priset gäller provmänder upp till 3 kg. För större provmänder, beställ ballastsiktning >63mm. Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Ballastsiktning mer än 3 kg, 0.063- >63 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: begär pris
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Flytgräns enligt svenska fallkonmetoden

Paketinfo

Pris: 430 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Plasticitetsindex

Paketinfo

Pris: 935 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Glödgningsförlust vid 950 °C i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 275 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Approximativ organisk halt, korrigering för ler- och karbonathalt

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3a Ödometerförsök med stegvis pålastning (med tidsavläsning)

Paketinfo

Pris: 3 930 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3b Ödometerförsök med stegvis pålastning (utan tidsavläsning)

Paketinfo

Pris: 2 665 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3c Ödometerförsök med konstant deformationshastighet (CRS)

Paketinfo

Pris: 2 950 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3d Ödometer med stegvis på- och avlastning

Paketinfo

Pris: 5 665 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-3e Svällförsök i ödometer

Paketinfo

Pris: 7 040 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Mätning av svälltryck, modifierad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)

SR-1 Störd rutin

Paketinfo

Pris: 750 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
flytgräns (svenska fallkonsmetoden)
skrymdensitet

SR-2 Störd rutin inkl. skrymdensitet (CPT)

Paketinfo

Pris: 870 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
plasticitetsindex

SR-2-ADD Tillägg till störd rutin inkl. skrymdensitet: Plasticitetsindex

Paketinfo

Pris: 575 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Beställs som tillägg till Störd rutin inkl. skrymdensitet i jord.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
humifieringsgrad

SR-3 Störd rutin i torvjordar

Paketinfo

Pris: 540 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

OSR-1 Ostörd rutin inkl. skjuvhållfasthet med fallkon

Paketinfo

Pris: 1 095 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: Kolvtub (kolvprovtagningsutrustning)
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

OSR-2 Ostörd rutin inkl. skjuvhållfasthet med direkt skjuvförsök inkl. komplett CRS-försök

Paketinfo

Pris: 6 130 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: Kolvtub (kolvprovtagningsutrustning)
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
materialtyp
tjälfarlighetsklassificering
finjordshalt < 0.063 mm

Okulär jordartbenämning inkl. finjordshalt % <0,063mm

Paketinfo

Pris: 490 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provmängd: 300 g
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Metod: SGF:s jordartsklassificeringssystem eller SS-EN ISO14688 1+2
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen inkluderar materialtyp och tjälfarlighetsklassificering med bestämning av finjordshalt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-8a Komplett inblandningsförsök

Paketinfo

Pris: 4 920 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Tillverkning av 4 provkroppar (inblandning och inpackning) samt undersökning ingår. Bifoga information om mängder och koncentrationer. Kontakta laboratoriet I samband med beställningen.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-6a Permeabilitetsförsök

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lämplig metod för permeabilitetsförsök väljs av laboratoriet i samråd med kund. Följande permeabilitetsförsök erbjuds: rörpermeameter, celltryckspermeameter med back pressure, permeabilitetsförsök I CRS, nippelpermeameter.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-5a Modifierad Proctor, per delprov

Paketinfo

Pris: 1 070 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plasthink
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För bestämning av maximal densitet. Minst 3-4 delprov erfordras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-5b Vibropackning, per delprov

Paketinfo

Pris: 1 455 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plasthink
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: För bestämning av maximal densitet. Minst 3-4 delprov erfordras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-4a Direkt skjuvförsök per normalspänning, dränerat

Paketinfo

Pris: 2 895 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Metod: Apparat typ SGI
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-4b Direkt skjuvförsök per normalspänning, odränerat

Paketinfo

Pris: 2 895 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Metod: Apparat typ SGI
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-4c Direkt skjuvförsök per normalspänning, dränerat med skjuvbox

Paketinfo

Pris: 2 025 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-6b Permeabilitetsberäkning baserad på kornfördelning

Paketinfo

Pris: 200 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Beställs som tillägg till siktning. Permeabiliteten beräknas utifrån siktkurvan.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
okulär jordartsbenämning
vattenkvot
skrymdensitet
humifieringsgrad

OSR-3 Ostörd rutin i torvjordar

Paketinfo

Pris: 675 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: Kolvtub (kolvprovtagningsutrustning)
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Kornfördelning inkl. LT-index och kornlängd

Paketinfo

Pris: 4 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-7a Undertryckskapillarimeter m/50

Paketinfo

Pris: 605 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-7b Rörkapillarimeter, 1 delprov enligt SGF

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-7c Rörkapillarimeter, 2 delprov typ A

Paketinfo

Pris: 3 010 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

GEO-7d Porositet

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Kalkinnehåll med Passons apparat

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Kulkvarnsvärde

Paketinfo

Pris: 3 655 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Provkärl: plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Geoteknisk försöksrapport, timpris

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Geotekniska analyser
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris: 1100 SEK/h.