Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.2 µg/l
toluen 1 µg/l
etylbensen 0.1 µg/l
m/p-xylen 0.2 µg/l
o-xylen 0.1 µg/l
styren 0.2 µg/l
iso-propylbensen 1 µg/l
n-propylbensen 1 µg/l
1,3,5-trimetylbensen 1 µg/l
tert-butylbensen 1 µg/l
1,2,4-trimetylbensen 1 µg/l
sek-butylbensen 1 µg/l
p-isopropyltoluen 1 µg/l
n-butylbensen 1 µg/l

OV-17 Alkylbensener i vatten

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: GC-MS
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.