Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-hydroxydiklofenak 0.01 µg/l
amoxicillin 0.01 µg/l
anastrozol 0.01 µg/l
atenolol 0.01 µg/l
atorvastatin 0.01 µg/l
azatioprin 0.01 µg/l
azitromycin 0.01 µg/l
benzylpenicillin 0.01 µg/l
bezafibrat 0.01 µg/l
buprenorfin 0.01 µg/l
butorfanol 0.01 µg/l
ciprofloxacin 0.01 µg/l
citalopram 0.01 µg/l
clindamycin 0.01 µg/l
clonazepam 0.01 µg/l
cyklobenzaprin 0.01 µg/l
cyklofosfamid 0.01 µg/l
diazepam 0.01 µg/l
diklofenak 0.01 µg/l
doxycyklin 0.01 µg/l
enalapril 0.01 µg/l
enoxacin 0.5 µg/l
enrofloxacin 0.5 µg/l
erytromycin 0.01 µg/l
fexofenadin 0.01 µg/l
flumekin 0.01 µg/l
fluoxetin 0.01 µg/l
flutamid 0.01 µg/l
furosemid 0.01 µg/l
gabapentin 0.01 µg/l
galantamin 0.01 µg/l
gemfibrozil 0.01 µg/l
glimepirid 0.01 µg/l
hydroklortiazid 0.01 µg/l
ifosfamid 0.01 µg/l
indometacin 0.01 µg/l
johexol 0.01 µg/l
jomeprol 0.01 µg/l
jopamidol 0.01 µg/l
jopromid 0.01 µg/l
kapecitabin 0.01 µg/l
karbamazepin 0.01 µg/l
10,11-dihydroxykarbamazepin 0.01 µg/l
10,11-dihydro-10-hydroxykarbamazepin 0.01 µg/l
2-hydroxikarbamazepin 0.01 µg/l
karbamazepin 10,11-epoxid 0.01 µg/l
ketoprofen 0.01 µg/l
klaritromycin 0.01 µg/l
klofibrinsyra 0.01 µg/l
kloramfenikol 0.01 µg/l
klortetracyklin 0.01 µg/l
kloxacillin 0.5 µg/l
koffein 0.01 µg/l
kolkicin 0.01 µg/l
linkomycin 0.01 µg/l
lomefloxacin 0.5 µg/l
loperamide 0.01 µg/l
meloxikam 0.01 µg/l
metacyklin 0.01 µg/l
metformin 0.01 µg/l
metoprolol 0.01 µg/l
metotrexat 0.01 µg/l
metronidazol 0.01 µg/l
mykofenolatmofetil 0.01 µg/l
nalidixinsyra 0.01 µg/l
naproxen 0.01 µg/l
nimesulid 0.01 µg/l
norfloxacin 0.01 µg/l
ofloxacin 0.01 µg/l
omeprazol 0.01 µg/l
ormetoprim 0.01 µg/l
ornidazol 0.01 µg/l
oxazepam 0.01 µg/l
oxitetracyklin 2.5 µg/l
oxkarbazepin 0.01 µg/l
oxolinsyra 0.01 µg/l
paklitaxel 0.01 µg/l
paracetamol 0.01 µg/l
piroxikam 0.01 µg/l
propranolol 0.01 µg/l
roxitromycin 0.01 µg/l
salbutamol 0.01 µg/l
sarafloxacin 0.5 µg/l
sertralin 0.01 µg/l
sotalol 0.01 µg/l
sulfadiazin 0.01 µg/l
sulfadimidin (sulfametazin) 0.01 µg/l
sulfaklorpyridazin 0.01 µg/l
sulfamerazin 0.01 µg/l
sulfametizol 0.01 µg/l
sulfametoxazol 0.01 µg/l
sulfametoxipyridazin 0.01 µg/l
sulfamonometoxin 0.01 µg/l
sulfatiazol 0.01 µg/l
tebain 0.01 µg/l
terbutalin 0.01 µg/l
tetracyklin 0.01 µg/l
tramadol 0.01 µg/l
trimetoprim 0.01 µg/l
valsartan 0.01 µg/l
vancomycin 0.01 µg/l
venlafaxin 0.01 µg/l
warfarin 0.01 µg/l
zolpidem 0.01 µg/l

OV-28a Läkemedelsrester A i vatten

Paketinfo

Pris: 3 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 ml
Provkärl: 40 ml brun EPA-vial med Na2S2O3
Metod: LC-MS
Ackreditering: Ja