Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX
HMX (oktogen)
etylenglykoldinitrat (EGDN)
dietylenglykoldinitrat (DEGDN)
nitroglycerin
nitropenta
hexyl
tetryl
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)
2,4-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
2-nitrotoluen
3-nitrotoluen
4-nitrotoluen
1,3-dinitrobensen
1,3,5-trinitrobensen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
4-amino-2,6-dinitrotoluen

OV-27c Sprängämnesrester i vatten

Paketinfo

Pris: 3 045 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: LC-MS, GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja