Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 2 µg/l
1,1-dikloretan 1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
cis-1,2-dikloreten 1 µg/l
1,2-diklorpropan 1 µg/l
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.2 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.5 µg/l
trans-1,2-dikloreten 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
vinylklorid 1 µg/l
1,1-dikloreten 0.1 µg/l

OV-6a Klorerade alifater i vatten

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 2x40 ml
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.