Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Aromater:
naftalen 0.01-0.1 µg/l
1-metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
2-metylnaftalen 0.01-0.1 µg/l
Kresoler:
o-kresol 0.01-0.1 µg/l
m-kresol 0.01-0.1 µg/l
p-kresol 0.01-0.1 µg/l
fenol 0.01-0.1 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.01-0.1 µg/l
O-heterocykler:
dibensofuran 0.01-0.1 µg/l
N-heterocykler:
kinolin 0.01-0.1 µg/l
iso-kinolin 0.01-0.1 µg/l
S-heterocykler:
dibensotiofen 0.01-0.1 µg/l
bensotiofen 1 0.01-0.1 µg/l

OV-24 Kreosotföreningar i vatten

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-MS
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad