Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 1 µg/l
dietylftalat (DEP) 1 µg/l
di-n-propylftalat (DPP) 1 µg/l
di-n-butylftalat (DBP) 1 µg/l
di-iso-butylftalat (DIBP) 1 µg/l
di-n-pentylftalat (DNPP) 1 µg/l
di-n-oktylftalat (DNOP) 1 µg/l
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1 µg/l
butylbensylftalat (BBP) 1 µg/l
di-cyklohexylftalat (DCP) 1 µg/l
di-iso-decylftalat (DIDP) 1 µg/l
di-iso-nonylftalat (DINP) 1 µg/l
di-n-hexylftalat (DNHP) 1 µg/l

OV-4b Ftalater (13) i vatten

Paketinfo

Pris: 2 080 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l mörk glasflaska
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.