Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Nitrifikationshämning vid 5%
Nitrifikationshämning vid 10%
Nitrifikationshämning vid 20%
Nitrifikationshämning vid 40%
Nitrifikationshämning vid 50%

Nitrifikationshämning, 5 koncentrationer

Paketinfo

Pris: 6 900 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska
Ackreditering: Ja