Paket: 160
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.25 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.18 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.23 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.2 mg/kg torrsubstans
naftalen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
Summa 11 NV 4914-PAH 1
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

OJ-1 sed PAH i sediment (EPA-PAH, 16 st)

Paketinfo

Pris: 2 290 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 15 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.

1 Enligt Naturvårdsverkets klassning av sediment i NV 4914 ingår fenantren, antracen, fluoranten, pyren, bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, bens(ghi)perylen och indeno(cd)pyren i "Summa 11 PAH".
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
9-fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
9,10-antrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylantrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
4H-cyklopenta(def)fenantren-4-on 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
bensantron 0.1 mg/kg torrsubstans
7,12-benso(a)antracenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
5,12-naftacenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(cd)pyrenon 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-1-Oxy Oxy-PAH i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 370 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Svarstiden är 15 arbetsdagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.002 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a PCB (7) i jord och slam

Paketinfo

Pris: 1 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
PCB 28 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.1 µg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a sed PCB i sediment

Paketinfo

Pris: 2 510 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 15 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

OJ-2b Dioxinlika PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB7:
PCB 28 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB7, summa lowerbound
PCB7, summa upperbound
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

OJ-2a + OJ-2b PCB7 och dioxinlika PCB i jord

Paketinfo

Pris: 6 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa 0.03 mg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
delta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
epsilon-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxyklor 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifluralin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans

OJ-3a Klorerade pesticider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
pentaklorbensen 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.1 µg/kg torrsubstans
aldrin 10 µg/kg torrsubstans
dieldrin 10 µg/kg torrsubstans
endrin 10 µg/kg torrsubstans
isodrin 10 µg/kg torrsubstans
telodrin 10 µg/kg torrsubstans
heptaklor 10 µg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 10 µg/kg torrsubstans
hexakloretan 10 µg/kg torrsubstans

OJ-3a sed Klorerade pesticider i sediment

Paketinfo

Pris: 2 710 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 15 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxisimazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
3-hydroxikarbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
6-klornikotinsyra 0.01 mg/kg torrsubstans
acetamiprid 0.01 mg/kg torrsubstans
acetoklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aklonifen 0.01 mg/kg torrsubstans
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
ametryn 0.01 mg/kg torrsubstans
amidosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
asulam 0.01 mg/kg torrsubstans
atraton 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
azakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
azinfosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin-o-demetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
benalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bifenox 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.02 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
bromofosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
buprofezin 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans
cyflufenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
cymoxanil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprodinil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
difenakum 0.01 mg/kg torrsubstans
difenokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
difenoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflubensuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflufenikan 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofention 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormid 0.01 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01 mg/kg torrsubstans
dikrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
dimefuron 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetomorf 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetylaminsulfoanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
epoxikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
etion 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
etoprofos 0.01 mg/kg torrsubstans
etoxazol 0.01 mg/kg torrsubstans
famfur 0.01 mg/kg torrsubstans
famoxadon 0.01 mg/kg torrsubstans
fenamifos 0.01 mg/kg torrsubstans
fenarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
fenhexamid 0.01 mg/kg torrsubstans
fenotiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fenoxikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropidin 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropimorf 0.01 mg/kg torrsubstans
fensulfotion 0.01 mg/kg torrsubstans
fenuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronil 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronilsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
florasulam 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop-p-butyl 0.01 mg/kg torrsubstans
fludioxonil 0.01 mg/kg torrsubstans
flufenacet 0.01 mg/kg torrsubstans
fluometuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopikolid 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopyram 0.01 mg/kg torrsubstans
flukvinkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flusilazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flutolanil 0.01 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
forat 0.01 mg/kg torrsubstans
fosalon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosfamidon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet oxon 0.01 mg/kg torrsubstans
fostiazat 0.01 mg/kg torrsubstans
furalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxyfop-2-etoxyetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop-p-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
hexazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
hexytiazox 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
hydroxiterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
imazalil 0.01 mg/kg torrsubstans
imazametabens-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
imazamox 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazetapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid olefin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid urea 0.01 mg/kg torrsubstans
indoxakarb 0.01 mg/kg torrsubstans
iprodion 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kadusafos 0.01 mg/kg torrsubstans
karbaryl 0.01 mg/kg torrsubstans
karbendazim 0.01 mg/kg torrsubstans
karbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
karboxin 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafop 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafoppropargyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klofentezin 0.01 mg/kg torrsubstans
klomazon 0.01 mg/kg torrsubstans
klomeprop 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
klorbromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-metyldesfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloroxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorprofam 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klotianidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kresoxim-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
krimidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kumafos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinalfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinklorak 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinoxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop-p-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
lenacil 0.01 mg/kg torrsubstans
linuron 0.01 mg/kg torrsubstans
malaoxon 0.01 mg/kg torrsubstans
malation 0.01 mg/kg torrsubstans
mandipropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
mefenpyrdietyl 0.01 mg/kg torrsubstans
mekarbam 0.01 mg/kg torrsubstans
mesosulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metabenstiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamidofos 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
metkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
metobromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metolaklor (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyloxim 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxifenozid 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metrafenon 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin-desamino 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
molinat 0.01 mg/kg torrsubstans
monokrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
monolinuron 0.01 mg/kg torrsubstans
monuron 0.01 mg/kg torrsubstans
myklobutanil 0.01 mg/kg torrsubstans
napropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
naptalam 0.01 mg/kg torrsubstans
neburon 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
norflurazon 0.01 mg/kg torrsubstans
nuarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
ometoat 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadiazon 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadixyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxamyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxyfluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
paklobutrazol 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
parationetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pencykuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pendimetalin 0.01 mg/kg torrsubstans
penkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
petoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans
pikoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
primisulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
prodiamin 0.01 mg/kg torrsubstans
profam 0.01 mg/kg torrsubstans
profenofos 0.01 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01 mg/kg torrsubstans
prometon 0.01 mg/kg torrsubstans
prometryn 0.01 mg/kg torrsubstans
propaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
propakizafop 0.01 mg/kg torrsubstans
propamokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propanil 0.01 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxur 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
prosulfokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
pyraklostrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pyribenzoxim 0.01 mg/kg torrsubstans
pyridaben 0.01 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01 mg/kg torrsubstans
pyriproxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
sebutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
sedaxan 0.01 mg/kg torrsubstans
setoxidim 0.01 mg/kg torrsubstans
siduron 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
spiroxamin 0.01 mg/kg torrsubstans
tebufenpyrad 0.01 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tebutiuron 0.01 mg/kg torrsubstans
teflubenzuron 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
tiakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
tiametoxam 0.01 mg/kg torrsubstans
tiazafluron 0.01 mg/kg torrsubstans
tidiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tiobenkarb 0.01 mg/kg torrsubstans
tiofanatmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tolklofosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimefon 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimenol 0.01 mg/kg torrsubstans
triallat 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triazofos 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trietazin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxisulfuron-natrium 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumizol 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trinexapak-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tritikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tritosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
zoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3c LC-MS-MS pesticidpaket i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3d Glyfosat och AMPA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3e Pesticider (enl. NV rapport 4915 för vatten) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3f Banvallspaket 1 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 5 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3g Banvallspaket 2 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.05 mg/kg torrsubstans
monuron 0.05 mg/kg torrsubstans
simazin 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-3h Banvallspaket 3 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-3i Pesticider i jord och hamnsediment

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin-dieldrin, summa
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
klordan 0.01 mg/kg torrsubstans
endosulfansulfat 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3j Pesticider enligt SGI handbok för handelsträdgårdar

Paketinfo

Pris: 4 700 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.8 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.8 mg/kg torrsubstans

OJ-4a Ftalater (10 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.05 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.05 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-decylftalat (DIDP) 10 mg/kg torrsubstans
di-iso-nonylftalat (DINP) 10 mg/kg torrsubstans
di-n-hexylftalat (DNHP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-4b Ftalater (13 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-5a BTEX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.001 mg/kg torrsubstans
toluen 0.001 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.001 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-5b BTEX i jord, slam och sediment med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.08 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6a Klorerade alifater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.005 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.005 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.01 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater + bromerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 2 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.01 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.01 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6b + OJ-5b + bromerade alifater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a/OJ-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4+2,5-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorfenol 0.006 mg/kg torrsubstans
summa klorfenoler

OJ-7 Klorfenoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
summa, mono- och diklorbensener
1,2,3-triklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.030 mg/kg torrsubstans
1,3,5-triklorbensen 0.050 mg/kg torrsubstans
summa triklorbensener
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
summa tetra- och pentaklorbensener
hexaklorbensen 0.0050 mg/kg torrsubstans

OJ-8 Klorbensener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4,5-TP (fenoprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DB 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
4-CPP 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPB 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
acifluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
bromoxynil 0.01 mg/kg torrsubstans
DNOC 0.01 mg/kg torrsubstans
dikamba 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofop 0.01 mg/kg torrsubstans
ioxinil 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxikarbazonnatrium 0.01 mg/kg torrsubstans
triklopyr 0.01 mg/kg torrsubstans
triklosan 0.01 mg/kg torrsubstans
dinoseb 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-9 Fenoxisyror och andra herbicider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
etylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
n-propylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
iso-propylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
n-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
iso-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
sek-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
tert-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
n-pentylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
iso-pentylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans

OJ-11 Acetater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
klorbensener, summa 0.9 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.7 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.64 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.4 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.2 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.32 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
Aromater:
bensen 0.05 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
indan 0.1 mg/kg torrsubstans
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
Klorerade alifater:
diklormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.05 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.05 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.05 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.05 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.04 mg/kg torrsubstans
diklorbensener 0.3 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OJ-13a GC-MS screening (volatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Halogenerade alifater
klormetan 1 mg/kg torrsubstans
brommetan 0.1 mg/kg torrsubstans
diklormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
dibrommetan 0.1 mg/kg torrsubstans
bromklormetan 0.2 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tribrommetan (bromoform) 0.04 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.02 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.02 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
triklorfluormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
diklordifluormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
monokloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
1,1,1,2-tetrakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
2,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-diklor-1-propen 0.1 mg/kg torrsubstans
cis-1,3-diklorpropen 0.1 mg/kg torrsubstans
trans-1,3-diklorpropen 0.1 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.1 mg/kg torrsubstans
Halogenerade aromater
2-klortoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
4-klortoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
monoklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
brombensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.03 mg/kg torrsubstans
Icke halogenerade aromater
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.03 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
o-xylen 0.01 mg/kg torrsubstans
m-xylen 0.02 mg/kg torrsubstans
p-xylen 0.02 mg/kg torrsubstans
styren 0.04 mg/kg torrsubstans
iso-propylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
n-propylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2,4-trimetylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,3,5-trimetylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
n-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
sek-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
tert-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-14a Flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas. Provet kan även tas i metanolvial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etylenglykol 1 mg/kg torrsubstans
dietylenglykol (DEG) 1 mg/kg torrsubstans
trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg torrsubstans
propylenglykol 1 mg/kg torrsubstans

OJ-15b Glykoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
toluen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
o-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
m-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
p-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
styren 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
iso-propylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
n-propylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
1,2,4-trimetylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
1,3,5-trimetylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
n-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
sek-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
tert-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-17 Alkylbensener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
(m+p)-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5-trimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,6-trimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
4-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-n-propylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
4-n-propylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-isopropylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3-tert-butylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18a Fenol, kresoler och alkylfenoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
m,p-kresol 0.2 mg/kg torrsubstans
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4+2,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18b Fenol och kresoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18c Nonylfenol och oktylfenol i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18d Nonylfenol och -etoxilater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-monoetoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-dietoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-trietoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18e Nonylfenol, oktylfenol och etoxilater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 080 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.001 mg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monooktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dioktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monofenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
difenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
trifenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19a Tennorganiska föreningar (10) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 780 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monooktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dioktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monofenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
difenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
trifenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19aQ Tennorganiska föreningar (10) i jord, slam och sediment (TBT låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 5 070 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19a1 Tennorganiska föreningar, TBT i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 010 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans

OJ-19a1Q Tennorganiska föreningar, TBT (låg rapp.gräns) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19a3 Tennorganiska föreningar (3) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans

OJ-19a3Q Tennorganiska föreningar (3) (TBT låg rapp.gräns) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 570 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tetraetylbly 0.5 mg/kg torrsubstans

OJ-19b Tetraetylbly i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 960 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylkvicksilver 0.05 ng/g våtvikt

OJ-19e Metylkvicksilver i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 010 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet bör förvaras kylt och mörkt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 0.05 mg/kg torrsubstans
Se(VI) 0.3 mg/kg torrsubstans

OJ-19f Selenspeciering för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.02 mg/kg torrsubstans
toluen 0.1 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.03 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 2 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 3 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans

OJ-20a Olja i jord, slam och sediment (Petrol-pack)

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
totalt extraherbara alifater
opolära alifater
totalt extraherbara aromater

OJ-20b Olja IR i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljeindex >C10-C40 50 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 30 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 10 mg/kg torrsubstans

OJ-20c Olja GC-FID (Oljeindex) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 925 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-20d MTBE i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 825 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans

MTBE Tillägg till OJ-21a/OJ-21c (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter)
TBA

OJ-20d + TBA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tolkning av kromatogram
kromatogram som bilaga

Tolkning av kromatogram i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 285 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C16 30 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
summa TEX 0.1 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.5 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.45 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.33 mg/kg torrsubstans

OJ-21a alifater, aromater, BTEX, PAH (16) enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C16 30 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
summa TEX 0.1 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.3 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.3 mg/kg torrsubstans
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-21b alifater, aromater, BTEX, PAH(16), MTBE, 1.2-dikloretan, 1.2-dibrometan enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 690 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C16 30 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
summa TEX 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-21c alifater, aromater, BTEX enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.5 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.45 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.33 mg/kg torrsubstans

OJ-21h alifater, aromater, PAH (16) enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 810 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ

OJ-22 Dioxiner och furaner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 7 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - lowerbound
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - upperbound

OJ-22 + OJ-2b Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 8 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - lowerbound
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - upperbound
PCB7:
PCB 28 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB7, summa lowerbound
PCB7, summa upperbound

OJ-22 + OJ-2b + OJ-2a Dioxiner, furaner, dioxinlika PCB och PCB7 i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 10 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Paket enligt Naturvårdsverkets rapport 3829.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
PCB7:
PCB 28 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.003 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.03 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-23 Svårnedbrytbara organiska ämnen i slam

Paketinfo

Pris: 4 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: N
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
1-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
2-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bifenyl 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans

OJ-24a Kreosotföreningar A i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
bens(e)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
1-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bifenyl 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
Kresoler:
fenol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
m-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
p-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
O-heterocykler:
dibensofuran 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
N-heterocykler:
kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
iso-kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
karbazol 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
S-heterocykler:
dibensotiofen 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-24b Kreosotföreningar B i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.5 µg/kg torrsubstans
tetraBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 47 0.5 µg/kg torrsubstans
pentaBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 99 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 100 0.5 µg/kg torrsubstans
hexaBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 153 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 154 0.5 µg/kg torrsubstans
heptaBDE 10 µg/kg torrsubstans
oktaBDE 10 µg/kg torrsubstans
nonaBDE 50 µg/kg torrsubstans
dekaBDE 50 µg/kg torrsubstans
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 5 µg/kg torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) 50 µg/kg torrsubstans
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25a Bromerade flamskyddsmedel i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl) 0.05 mg/kg torrsubstans
2,3-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
2,4-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
2,6-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
3,4-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
2-nitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-nitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
4-nitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-27a Nitrotoluener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 950 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX 0.1 mg/kg torrsubstans
HMX (oktogen) 0.1 mg/kg torrsubstans
TNT (trotyl) 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-27b RDX + HMX + TNT i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma för prover med endast 20-30% eller lägre TS.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX
HMX (oktogen)
etylenglykoldinitrat (EGDN)
dietylenglykoldinitrat (DEGDN)
nitroglycerin
nitropenta
hexyl
tetryl
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)
2,4-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
2-nitrotoluen
3-nitrotoluen
4-nitrotoluen
1,3-dinitrobensen
1,3,5-trinitrobensen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
4-amino-2,6-dinitrotoluen

OJ-27c Sprängämnesrester i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 760 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS, GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
beta-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-karen 0.05 mg/kg torrsubstans
limonen 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-29a Terpener (4 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 360 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
beta-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-karen 0.05 mg/kg torrsubstans
limonen 0.05 mg/kg torrsubstans
kamfen 0.05 mg/kg torrsubstans
kamfer 0.05 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
p-mentan 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-29b Terpener (8 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 0.01 mg/kg
CFC-12 0.01 mg/kg
CFC-113 0.5 mg/kg

OJ-30a Freoner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas. Förvaras och transporteras kallt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C10-C13 (SCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
C14-C17 (MCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-32 Klorparaffiner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/kg torrsubstans
acetaldehyd (etanal) 0.2 mg/kg torrsubstans
propional 0.2 mg/kg torrsubstans
butanal 0.2 mg/kg torrsubstans
glutaraldehyd (pentandial) 0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-33 Aldehyder i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: HPLC-DAD
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 mg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 20 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 21 mg/kg torrsubstans

OJ-34b Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AOX 30 mg/kg torrsubstans

AOX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: Coulometer
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
EOX 1 mg/kg torrsubstans

EOX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: Coulometer
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenolindex 0.2 mg/kg torrsubstans

Fenolindex (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: UV-VIS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.5 mg/kg torrsubstans

Formaldehyd (spektrofotometri) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/kg torrsubstans

Formaldehyd (HPLC) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TBP, tri-n-butylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 100 µg/kg torrsubstans
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TIBP, tri-iso-butylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TCP, trikresylfosfat 1 500 µg/kg torrsubstans
ToCP, tris-o-kresylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TPP, trifenylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
DBPhP, dibutylfenylfosfat 100 µg/kg torrsubstans
DPhBP, difenylbutylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 mg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.0025 mg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.0025 mg/kg torrsubstans
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.0005 mg/kg torrsubstans
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.0005 mg/kg torrsubstans
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.0005 mg/kg torrsubstans
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.0005 mg/kg torrsubstans
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxDA perfluorhexadekansyra 0.005 mg/kg torrsubstans
PFOcDA perfluoroktadekansyra 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-34a Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 370 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.005 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-6c Klorerade alifater i jord i ClosedCap (tidigare red-cap vial)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: ClosedCap (tidigare red-cap vial)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Obs! Fyll vialen till ca 1/3 (motsvarar ungefär 40-60 g prov). Vialen måste sändas kyld till lab snarast efter provtagning. För TS-bestämning krävs en extra påse med provmaterial.
Anmärkningar: Analyspaketet rekommenderas endast för jordprover.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 2 mg/kg
D5, dekametylcyklopentasiloxan 2 mg/kg

OJ-36a Siloxaner (2 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
sulfosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3p Pesticider i jord, slam och sediment enligt SGUs rapport 2013:01 för vatten

Paketinfo

Pris: 5 690 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D3, hexametylcyklotrisiloxan 2 mg/kg
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 2 mg/kg
D5, dekametylcyklopentasiloxan 2 mg/kg
D6, dodecamethylcyclohexasiloxan 2 mg/kg
L2, hexametyldisiloxan 2 mg/kg
L3, oktametyltrisiloxan 2 mg/kg
L4, dekametyltetrasiloxan 2 mg/kg
L5, dodekametylpentasiloxan 2 mg/kg

OJ-36b Siloxaner (8 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 85 0.5 µg/kg torrsubstans

OJ-25a-ADD BDE 85 i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 355 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C18-C30 (LCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-32-ADD LCCP i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 770 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.05 µg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 µg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.05 µg/kg torrsubstans
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFOcDA perfluoroktadekansyra 5 µg/kg torrsubstans
PFHxDA perfluorhexadekansyra 1 µg/kg torrsubstans

OJ-34aQ Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i jord, slam och sediment (låg rapp. gräns)

Paketinfo

Pris: 4 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
Summa PCDD/F I-TEQ

OJ-22 Dioxiner och furaner i jord, slam och sediment, I-TEQ

Paketinfo

Pris: 7 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 0.01 mg/kg torrsubstans
CFC-12 0.01 mg/kg torrsubstans
CFC-113 0.01 mg/kg torrsubstans
HCFC-22 0.01 mg/kg torrsubstans
HCFC-141b 0.01 mg/kg torrsubstans
HCFC-142b 0.01 mg/kg torrsubstans
HFC 134a 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-30c Freoner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.1 µg/kg torrsubstans
tetraBDE 3 µg/kg torrsubstans
BDE 47 0.1 µg/kg torrsubstans
pentaBDE 3 µg/kg torrsubstans
BDE 99 0.1 µg/kg torrsubstans
BDE 100 0.1 µg/kg torrsubstans
hexaBDE 3 µg/kg torrsubstans
BDE 153 0.1 µg/kg torrsubstans
BDE 154 0.1 µg/kg torrsubstans
heptaBDE 3 µg/kg torrsubstans
oktaBDE 3 µg/kg torrsubstans
nonaBDE 3 µg/kg torrsubstans
dekaBDE 5 µg/kg torrsubstans
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 5 µg/kg torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) 5 µg/kg torrsubstans
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25aQ Bromerade flamskyddsmedel i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 660 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram
analys av referensolja

OJ-37a Oljeidentifiering inkl. analys av referensolja för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OJ-37c Oljeidentifiering, jämförelse med oljebibliotek i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OJ-37b Oljeidentifiering, jämförelse med analyserat prov i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kromatogram som bilaga

Kromatogram i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid 10 µg/kg torrsubstans

Akrylamid i jord

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: HPLC-MS/MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
summa monoklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa diklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa triklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa tetraklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa pentaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa hexaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa heptaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa oktaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa nonaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
dekaklorbifenyl ng/g torrsubstans
Summa PCB (209 kongener) lowerbound ng/g torrsubstans
Summa PCB (209 kongener) upperbound ng/g torrsubstans

OJ-2c Kongenscreening av PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-HRMS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4, lower bound µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4, medium bound µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 22, lower bound µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 22, medium bound µg/kg torrsubstans
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFHxDA perfluorhexadekansyra 1 µg/kg torrsubstans
PFOcDA perfluoroktadekansyra 5 µg/kg torrsubstans
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg torrsubstans
10:2 FTS fluortelomersulfonat 0.2 µg/kg torrsubstans
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.2 µg/kg torrsubstans

Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i slam enligt Revaq

Paketinfo

Pris: 3 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PBB 3 ng/g torrsubstans
PBB 15 ng/g torrsubstans
PBB 18 ng/g torrsubstans
PBB 52 ng/g torrsubstans
PBB 101 ng/g torrsubstans
PBB 153 ng/g torrsubstans
PBB 180 ng/g torrsubstans
PBB 194 ng/g torrsubstans
PBB 206 ng/g torrsubstans
PBB 209 ng/g torrsubstans
diBB ng/g torrsubstans
triBB ng/g torrsubstans
tetraBB ng/g torrsubstans
pentaBB ng/g torrsubstans
hexaBB ng/g torrsubstans
heptaBB ng/g torrsubstans
oktaBB ng/g torrsubstans
nonaBB ng/g torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) ng/g torrsubstans
Summa PBB - lowerbound ng/g torrsubstans
Summa PBB - upperbound ng/g torrsubstans

OJ-25d Bromerade bifenyler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.05 µg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 µg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 20 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 21 µg/kg torrsubstans

OJ-34bQ Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i jord, slam och sediment (låg rapp. gräns)

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.